HABERLER VE DUYURULAR

Ankara Hiperaktivite Derneği Modernize Metotlar ve WBM

Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Çocukların genel olarak kafa yapılarındaki değişkenler sebebiyle ortaya çıkan dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu genel anlamda, çocukların dikkatlerinin sürekli olarak bir olaydan başka bir olaya geçişler şeklinde yaşanmasından kaynaklı olarak; bu çocuklarda genel olarak dikkati bir durum üzerine toplayamama sorunu görülmektedir. Bu çocuklar genel olarak ciddi ortamlarda dahi kendilerini kontrol edemeyerek hareket halinde olmaktadırlar.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısındaki çocuklara sahip olan aileler hemen bir doktorun yolunu tutarak çocuklarındaki bu değişimin sebeplerini öğrenmeye ve en kötüsünü düşünmeye meyil vermişlerdir. Bu konuda verilecek olan uygun bir eğitim ile anne ve babalar bu konuda bilinçlendirilerek, bu çocukların gelişim sürecinde bu hiperaktivite problemini yenmeleri için yanlış adım atılmasının önüne geçilmesi gerekir. Elbette hiperaktivitenin genetik / biyolojik bazda çocukta ne düzeyde olduğunun tespiti için doktor görüşü de alınmalıdır ancak bu sadece ilaç ile sorunun önüne geçilmesi gerektiği anlamını taşımamaktadır.

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Probleminin Çözümünde Yapılması Gerekenler

Bu konuda yapılması gerekenlerden en önemlisi; geçmişte Ankara Hiperaktivite Derneği Modernize Metotlar olarak sağladığımız tanılama evresi için Ankara Çayyolu’ndaki okulumuzla iletişime geçerek tanılama yaptırmaktır. Bu konuda gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetlerinin önemi nedeniyle bu faaliyetler hiperaktivite derneğinden sonra daha güçlü şekilde okulumuzca sürdürülmektedir. Hiç kuşkusuz velilerin bilinçlenmesi yine en önemli konuların başında gelmektedir. Çocukta görülen durumun tam anlamıyla kavranması gerekmektedir. Ankara Hiperaktivite Derneği Modernize Metotlar’ın desteğiyle açılmış olan okulumuzda  yapacağımız bu bilinçlendirme faaliyetleriyle çocuğa nasıl davranılması gerektiği konusunda uzmanlarımız ile sürekli iletişimde olarak, bu konuda yaşanacak olumsuz durumların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Dikkat dağınıklığı veya hiperaktivitenin çocuğun doğru yardım ve danışma ile atlatabileceği bir sorun olduğu unutulmadan hareket edilmeli ve buna göre planlamalar yapılarak çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin aksamasının önüne geçilmesi gereklidir.  Whole Brain Method kapsamında gereken modüller belirlenmeli ve bilhassa BGP Modülü düzenli olarak belli sürelerde uygulanmalıdır. Hiperaktivite Ankara merkezimizde Whole Brain Method kapsamında pozitif faydalar sağlanarak önemli bir sorun olmaktan çıkmaktadır.

mehmetAnkara Hiperaktivite Derneği Modernize Metotlar ve WBM