Disleksi

Disleksi 

Disleksi Ankara, Dikkat Dağınıklığı, Dikkat Eksikliği, Disleksi Derneği Ankara, Çayyolu Ümitköy, Disleksi Eğitimi, Disleksi Derneği, Disleksi Tedavi Merkezi, Disleksi Tedavisi Çayyolu.

WHOLE  BRAIN  METHOD

“Whole Brain Method” tam ve kalıcı sonuçlar almaya devam ediyor. Disleksi, Öğrenme Güçlüğü ve Okul Akademik Başarısı üzerine bütünsel yöntemlerle yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un pilot uygulaması Ankara’da T.C. MEB Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedirSes Özel Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran method, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak 4 ile 7 hafta aralığındaki süreçlerde ilaçsız gelişim sağlar.

13 Farklı Modül 4 Gruba Ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. Whole Brain Method’un modüllerinden, beyin nöroplastisitesi tabanlı uygulama seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Çoğunluğunun eş zamanlı uygulanması gereken 13 farklı modülü içeren ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkartan yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Ses Özel Eğitim’de

Disleksi Üzerine Sonuç Odaklı Eğitim Programları

Ankara Disleksi

Ankara Çayyolu Özel Eğitim

“HER ÖĞRENCİ PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR”

Ankara Disleksi Merkezi, Çayyolu Ümitköy Disleksi Derneği

Disleksi tanılı öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler, uygulamalar ve grup eğitimlerini içerir.

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Disleksi, Öğrenme Güçlüğü,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Diskalkuli,

Disgrafi,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Konuşma Zorluğu, Bozukluğu, 

Sosyal İletişim Problemi

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 5-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Uygulamalar, dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini,

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da bünyemizde sağlanabilmektedir.

13 farklı modül içeren Whole Brain Method kapsamında katılımcılar, belirli modüllerde ergoterapi de içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı modüllerin eş zamanlı olarak tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasının bu yolla geniş tutulabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır.

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer öğrenciye farklı alanlarda destek sağlanır ve bu çoğu değişken pozitife çevrilirken, metodun uygulayıcıları, aile ve okulla entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür.

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, bakanlık onaylı atanmış psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, pedagog ve akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların “ruhsatlı” olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte kapsamlı şekilde gerekli analizler yapılır, kişiye Whole Brain Method’a özgü testler uygulanır. Analizler sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmakta ve sunulmaktadır. (Analizler randevu ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler için uygulanan analizlerde velilerden mutlaka öğrencinin öyküsü dinlenmektedir. Analizler aynı zamanda uzman görüşü içeren birer tanılamadır. Ayrıca RAM raporu ile başvuran öğrenciler için analizler ve 7 modül yine ücretsizdir.)

2 – Modül Seçimi:

Kişinin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla çok yönlü uygulamalar ve eğitimler içeren modüllerden belirlenenler gerçekleşen analiz doğrultusunda seçilir.

13 Modül; BGP Modülü, Psikolog Modülü, Akademik Destek Modülü, Yaratıcı Drama Modülü, Okuma Yazma Modülü, Yazı Geliştirme Modülü, Ses Konuşma Modülü, Aile Danışmanlığı Modülü, Okul Entegrasyon Modülü, Öğrenci Koçluk Modülü, 5N 1K Modülü, Mandala Modülü ve Etüt Modülü’dür.

Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte ve çoğunun eş zamanlı uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır. Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla ve ne yoğunlukta, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir. Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir ancak kontenjanlar sınırlıdır.

Ana Sayfadaki modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 13 modülün açıklamaları için bu sayfayı okuduktan sonra ana sayfayı ziyaret etmeniz önerilir. 

Whole Brain Method kapsamında, bütünsel eğitim sistemiyle Ses Getiren Sonuçlara imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve bunu beklenenden çok daha kısa sürede başaran okulumuzda, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim vermekteyiz.

Ankara Ümitköy / Çayyolu Disleksi Derneği 

Disleksi alanındaki diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran okulumuz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

Okulumuz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Disleksi Derneği ve Eğitimi

“WHOLE BRAIN METHOD” TAM ve KALICI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Akademimiz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Disleksi Derneği

Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu Disleksi Derneği Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Disleksili öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde disleksi, diskalkuli, disgrafi tanısı olan öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine okullaşılmıştır. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü disleksi derneğinin Ankara’da disleksili öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiş ve sağladığı destekle disleksi derneği temelli çalışmalar, özel eğitim okulu haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur.

.

Disleksi Derneği Ankara

Gerek fiziksel yapısı, gerek personel yapısı disleksi dostu bir okul olarak yapılandırılan kurumumuzda, disleksi eğitiminde gerek duyulan her türlü güncel eğitim materyalinin donanımı sağlanmış, eğitim platformu dizayn edilirken ergoterapi bütünsel olarak göz önünde bulundurulmuştur. Okulumuz, düzenlediği seminerlerle disleksi alanında toplumumuzu bilinçlendirmektedir. Okulumuz bünyesinde Ankara’da disleksi alanında öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize edilmektedir. Eğitimsel terapilere başlayan çocukların özelliklerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) hazırlanmaktadır ve süreç içerisinde çocukların psikolojik problemleri ile yakından ilgilenilerek kontrol altında tutulmaktadır. Whole Brain Method, Okul Entegrasyon Modülü dahilinde uzmanlarımız, öğrencilerin eğitim öğretime devam ettiği okulların rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleri ile veli izinleri doğrultusunda iletişime geçer, çocuk için yapılan bireyselleştirilmiş eğitim programlarını (BEP) okulla paylaşır, okul içi yapılandırmalarda aktif rol üstlenir.

Türkiye’de disleksi tanılı öğrencilerin eğitim aldığı kurumların yetersiz olduğu görülmektedir. Kurumlarda farklı tanılar almış farklı gruplardan öğrencilerin bir arada eğitim alıyor olması özellikle Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) tanılı bireylerin eğitim süreçlerinde en büyük negatif etkiye sebep olan unsurdur. Bu durum bireylerin özellikle benlik saygısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu neden okulumuz sadece belirli alanda tanılar almış gruptaki öğrencilere eğitim vermektedir. Okulumuzda sadece Disleksi, Diskalkuli, Özel Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenciler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB ) yaşayan öğrenciler odaklı eğitim verilmektedir.

Dünya Sağlık örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği dahil olmak üzere önde gelen sağlık otoriteleri disleksiyi tanımlamışlardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite de detaylı tanımlanmıştır. Ancak Ankara’nın önde gelen disleksi okulu olarak biz disleksiyi bir farklılık olarak görüyoruz. Ses disleksi okuludur, disleksi dostu okul, farklılıklar okuludur. Dünya’da birçok ülkede disleksi tanısı olan öğrenciler için “disleksi dehaları” tanımlaması kullanılmaktadır.

Ankara’daki ve Tüm Türkiye’deki RAM’larca hazırlanan raporlar doğrultusunda Disleksi, Özgül Öğrenme Güçlüğü (Özel Öğrenme Güçlüğü) kategorisinde gruplandırılmıştır. Bu grubun içerisindeki öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları ve psikolojik, çevresel etki kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programlarla eğitim vermek son derece büyük önem arz etmektedir. Akademimiz sadece bu gruptaki öğrencilere eğitim vermektedir.

Disleksi, kişilerin beyinlerinin genelden farklı işlemesiyle ortaya çıkan bir farklılıktır. Disleksi tanılı öğrenciler için sağ beyin ile öğrenenler tanımlaması sıkça karşımıza çıkmaktadır. Sağ yarı küre ağırlıklı çalışan beyine sahip olabilen disleksi tanılı öğrenciler kelimeleri ters görme yazma durumuyla karşılaşırlar veya harfleri kelimeleri dans ediyor gibi görebilirler. Disleksi bu nedenle genellikle öğrenme güçlüğü kategorisine alınmaktadır. Özetle öğrencilerin farklılığı, farklı öğrenme şekline sahip oluşundan doğan bir öğrenme güçlüğü tanımlaması söz konusudur. Ancak disleksi tanısı olan kişilerin genellikle normal zekada veya normalin üstünde zekaya sahip oldukları yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. Bu nedenle disleksiyi bir rahatsızlık olarak tanımlamak doğru sayılmaz. Beynin farklı işlemesinin birçok avantajları da bulunmaktadır. Dislektik kişiler beyindeki yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle, yaratıcı zeka ile ilgili bölümleri daha aktif kullanırlar. Empati, Multi-Tasking Becerileri, sezgi ve merakları daha gelişkindir.
Disleksi lütfedilmiş bir hediye olabilir. Birçok ünlü bilim adamı ve sanatçı disleksi tanısına sahiptir. Günlüğünü tersten yazarak tutan Leonardo Da Vinci, telefonun mucidi Alexander Graham Bell, Albert Einstein, Thomas Edison, John Lennon, Pablo Picasso, Michelangelo Buonarroti, Van Gogh, Andy Warhol, Steve Jobs ve hatta Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jey Leno, Robin Williams, Steven Spielberg… Bu isimler disleksi tanılı bilinen başarılı kişilerin sadece bazıları. Önemli olan akademik dönemde dislektik öğrencilerin bu  konuyla başa çıkmalarını sağlamak ve sonrasında ilgi alanlarına göre, onları doğru yönlendirmektir. Anahtar, öncelikle özgüven inşa etmek içlerindeki bu özel saklı potansiyeli çok yönlü alanlarda öğrenciyi destekleyerek ortaya çıkartmaktır.

Ses Özel Eğitim, Whole Brain Method Kapsamında disleksi eğitim merkezimizde, konu üzerinde sağlanan başarı, çocuklarımız için ışık olmaya devam ediyor.

Disleksiye yönelik uygulamalar tek yönlü gerçekleştirildiğinde yeterince fayda sağlamamakta, öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenememektedir. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar tek yönlü tutulmamalıdır. Eş zamanlı ve/veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. (Tedavi, disleksiyle başa çıkmak ve pozitif yönlerini kullanabilmek olarak tanımlanmıştır.) Öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evreleri gerçek anlamda ancak ve ancak verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları, pedagog ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Merkezimizde bu birimler koordinasyon halinde çalışmakta olup ihtiyaç duyulan alternatif yöntemlerin programa dahil edilmesiyle bütünsel teknikleri kullanan Whole Brain Method, bünyemizde uygulanmaktadır.

whole-brain-method-1

 “Disleksi Tanılı Öğrencilerimiz Eksik Değil Sadece Farklıdır. Farklı Olanlar İçin Farklılıkları En Güzel Haliyle Yaşayarak Hayatta Önemli Başarılara İmza Atmak Sıradan Olan Bireylere Göre Daha Yüksek Bir İhtimaldir.

Disleksi Dehalarına Bir Örnek; Leonardo de Vinci

Disleksi tanılı öğrencilerin beyinlerinin farklı işliyor oluşu değerli bir farklılığın sahibi oldukları anlamı da taşımaktadır.

Her ne kadar beynin sol tarafı kelimelerle, sağ tarafı müzikle ilgileniyor gibi görünse de bunun kesin bir kural olduğu söylenemez. Daha önceki çalışmalarda okuma-yazma ve aritmetik işlemlerinin çoğunun insan tarafından (solaklar dahil) sol yarı küre ile yapıldığı bulunmuştu. Bir insanın hassas tarafı, yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle -yaratıcı zeka ve zeka ile- ilgili olan kısmı ise beynin sağ yarı küresi. Beynimizdeki farklılıkların bilincinde değiliz. Sağ ve sol elle yazan insanları düşünün. Çoğu solaklar tersten yazmayı daha rahat başarırlar. Mesela Leonardo de Vinci. Günlüğünü tersten tutmuştur, daha sonra günlüğünü rahat okumak için aynanın karşısına geçmiştir. Bu insanların beyinleri (solakların) olayları daha farklı algılamaktadır. Çoğu solak, sağ elli insanların dünyasına girdikten sonra, sevecen olmayan bir öğretmenin de sınıfına düşmüşse okuma-yazma konusunda disleksi denilen problemle karşılaşabilir. İki yarı küre birbirinin aynı değildir. Her ne kadar birbirlerinin ayna görüntüleriymiş gibi görünseler de anatomik olarak da farklılıklar gösterirler. Beyin, insan vücudunun en karmaşık, anlaşılması en güç organlarından birisi. Ancak sırları gün geçtikçe biraz daha gün ışığına çıkıyor.

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Whole Brain Method kapsamında Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve özel eğitim çalışmaları kapsamında geçmişte kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.  

Çoğunluğunun eş zamanlı uygulanması gereken 13 farklı modül dahilindeki yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır. 13 modülün her birinin açıklamaları ana sayfada bulunmaktadır. Ana sayfayı ziyaret edip modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

MODÜLLER İÇİN:

Toplamdaki 13 Modül Ana Sayfada Bulunmaktadır. Ana Sayfayı Ziyaret Etmek İçin Burayı Tıklayınız.

.

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

ÇAYYOLU ÜMİTKÖY

Disleksi insandan insana da farklılıklar göstermektedir. Kendi içinde çeşitleri bulunan disleksinin ortak belirtileri vardır.

Dislektik kişiler:

Sözcükleri telaffuz etmede zorluk yaşayabilirler. Harfleri ters görme, dans ediyor gibi görme, karışık görme (örneğin “b” ve “d” harfini karıştırma. 4 ile 7’yi ters yazma, 3 rakamını “E” harfi gibi veya 6’yı 9 olarak görme ) durumlarını yaşayabilirler. Sözcüklerle sesler arasında bağlantı kuramayabilirler.
Benzer sesleri birbirine karıştırırlar. (örneğin soba yerine sopa demek)
Alfabeyi, sayıları, çarpım tablosunu ve haftanın günleri gibi sıralı listeleri öğrenmede güçlük, zaman kavramında zorluk yaşayabilirler. Okurken ve yazarken satırları veya sözcükleri atlarlar.
Yön tayin etmekte zorlanırlar. Sürekli saği solu karıştırırlar
Uzaklık ve derinlik algılamasında sorunları olabilir. Günleri ard arda sayamayabilirler.
Kelimeleri sıralayıp cümle oluşturmakta güçlük çekebilirler.
Önce-sonra, dün-bugün gibi zaman kavramlarını karıştırabilirler.
Değişikliklere uyum sağlamada güçlük çekebilirler. Diğer etkenlerinde katkısıyla arkadaşları ile olan ilişkileri problemli olabilir. Zamanı kullanmada zorluk, planlama ve örgütleme yetisiyle ilgili sorunlarla karşılaşma görülebilir.
Yazılı işlerden çok sözlü olanlara yönelirler, hatta yazıyı tamamen reddedebilirler.
Sınavlarda ve mülakatlarda sonu açık soruları yanıtlamada zorluk, sınıftaki yaşıtlarına oranla çok daha alt düzeylerde performans gösterme, imlada, hecelemede yanlış yapma, aynı sözcüğü değişik şekillerde yanlış yazma, matematik işaretlerinin yerlerini değiştirme görülebilir.

Okula Hazırlık Becerileri
Erken bebeklik döneminden başlayarak çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımız ile bireyselleştirilmiş görsel algı, işitsel algı ve tüm duyularının da içine katıldığı bilişsel, sosyal-duygusal, konuşma-dil gelişimi, öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerini içeren, okuma-yazma, matematik ön koşul ihtiyaçlarını da içinde barındıran eğitim programları ile çocuklarımızı donanımlı bir şekilde okula hazır hale getirmekteyiz.

Kurumumuzda eğitim gören çocuklarımızın ilköğretim ve ana sınıfına başlayacakları eğitim yılı başında gereken değerlendirmeler yapılarak hazır bulunuşlukları tespit edilir.

Bu tespit doğrultusunda ana sınıfı ve ilköğretime başlatılıp-başlatılmama durumu yapılan veli toplantıları ile tüm velilere duyurulur.

Gidemeyeceği saptanan çocuklara yönelik yeni program düzenlemesine gidilerek bir sonraki eğitim yılına hazır olmasına yönelik çalışma sürdürülür.

Okuma – Yazma Becerileri
İlköğretim birinci sınıfın sonunda ilk okuma ve yazma becerilerinin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda eğitim programlarımız uygulanmaktadır.

Eğitim programlarımız bireye yönelik yönelik sürmekte olup çeşitli öğrenme-öğretme metotları ihtiyaçlar doğrultusunda devreye sokulmaktadır.

Eğitim yılı sonunda gerekli kazanımlar gerçekleştirilmemişse sürdürülmekte olan okul-aile ve kurumumuz işbirliği, yeni oluşturulan eğitim programına entegre edilmektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalarımız sınıf müfredatı da göz önünde bulundurularak sürdürülür.

Çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımız için bünyemizdeki bireyselleştirilmiş akademik eğitim programları ile çocuğun özel kriterleri göz önünde bulundurularak çocuğun kişisel özelliklerine yönelik eğitim verilmektedir.

Birincil hedefimiz, öğrenciyi, akıcı okuma ve söylenenleri bir çırpıda yazma süresine istenilen sürede getirmektir. İstenilen süreye ulaşılmasından itibaren okul müfredatına paralel olarak gereken diğer konular sıralı olarak çalışılmaktadır.

Matematik
Erken çocukluk döneminden başlanarak görsel-işitsel-dokunsal algıların devreye sokulmasıyla (şekil-pozisyon algısı, şekil-zemin algısı, uzaklık-derinlik-boyut algısı ve miktar gibi) eğitim sürecimiz başlatılmaktadır. Devam eden süreçte çocuklarımızın yaşına ve seviyelerine uygun olarak gereken kavramların eğitimleri verilerek sayı ile ilgili kavramları anlamaları sağlanır.

Okul öncesi dönem, anasınıfı dönemi, ilköğretim 1. Sınıf dönemi gibi tüm çocuklarımıza uygun matematik programlarımız uzman eğitimcilerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda zengin materyal çeşitliliğimiz ve bilgi birikimimizle birlikte çocuklarımızı Singapur Matematiği ve Mental Aritmetik ile de desteklemekteyiz.

Çocuklarımıza tüm sınıf seviyelerinde gereken matematik eğitim-öğretim metotlarını uygulayarak ve sınıf müfredatını da göz önünde bulundurarak gereken düzenlemeler ile bireyselleştirilmiş eğitimi sürdürmekteyiz.  

Ankara Disleksi Alanında “Whole Brain Method” Kapsamında “Ses Özel Eğitim” ile Gelişiyor.

ses-yildiz-logo 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DEHB’si olan öğrencilerimize, öncelikli olarak davranışları kontrol etme teknikleri verilmektedir. Uzman kadromuzla öğrencilerimizin aktivitelerini planlayıp doğru sırada yapma, konuşmada başarılarının artmasını sağlama yönünde zengin program içerikleriyle eğitimler verilmektedir.

Kısa konsantrasyon süresi, başladığı işi bitirememe, dağınıklık, unutkanlık gibi belirtiler dikkat eksikliğini, sürekli kıpırdanma, yerinde oturamama, durmadan konuşma, sıra bekleyememe gibi durumlarda hiperaktiviteyi düşünmemiz gerekir. Ancak DEHB olan tüm çocuklar hiperaktif değildir.

Ankara Çayyolu’ndaki Kurumumuzda okul öncesi dönemde (erken çocukluk ile birlikte), okul döneminde, ergenlik döneminde az da olsa yetişkinlik döneminde bulunan tanılı öğrencilerimize, ailelerimize ve devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerine DEHB hakkında yapılandırılmış öneriler ile destek eğitimi verilmektedir.

Biofeedback, zihnin vücut üzerinde gösterdiği bir etki olarak bilinir. Standart şartlarda fiziksel hareketlerin tamamı, beyin ve sinir sisteminin kontrolü dahilinde gerçekleşir. Bedende aksaklık ve gerilemeye neden olan böylece stresin açığa çıkmasına yol açan durumlara beyin direk olarak tepki gösterir. Biofeedback programının amacı bu ve benzeri durumlarda vücudunuzun fiziksel aktivitelerinin düzenli kalması konusunda bireyi geliştirmektir.

Programı uygularken geliştirilmiş birçok Biofeedback aletleri ile ölçme ve değerlendirmelerde bulunmaktayız. Beyin ve sinir dalga seviyelerini ölçmek için EEG, derinizin elektrik düzeyini ölçmek için GMR, kaslarda oluşan gerilimi takip etmek amacı ile EMG aletlerini bunlardan bazılarıdır. Bu aletlerin kullanımı ise oldukça kolaydır. Vücudunuzda oluşan durumlardan sizi sinyaller ile haberdar eder ve aldığımız cevaplara göre rahatlama, meditasyon yöntemleri kullanılır. Sonuçlar stresli, sınırlı olduğunuzu gösteriyorsa kendinizi dinlendirmek için hayal kurup rahatlatıcı şeyler düşünmeye başlayabilir, hatta bu esnada meditasyon yapabilirsiniz böylece kişi aldığı Biofeedback sonuçları doğrultusunda kendi kendisinin tedavisini dahi yapabilir hale gelir. ‘’Teşhisi olan şeylerin tedavisi olur’’ ilkesine dayanan tedavi yöntemi, özellikle kaslarda oluşan sorunlar, sinirsel rahatsızlıklarda bu programımızın yararları göz ardı edilemez. İnsanın kendini tanıması için ve kişisel gelişim için de Biofeedback’in bir çok yararı vardır. Diş gıcırdatma, depresyon, uykusuzluk gibi sorunlarda kullanılabilir. Ayrıca programımızın çözüm olduğu sorunlar bu kadarla sınırlı değil. Dengesiz kalp atışları, migren, ülser, kolit, ishal, beyinde türlü problemlere neden olan felç, geçici felç, fiziksel aktivite ve kaş bozuklukları gibi rahatsızlıkların iyi doğrultuda seyredip, düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir.

Biofeedback hastanın vücudunu tanımasını sağlar ve bu sayede kişi hastalığı daha rahat takip eder hale gelir, geçirdiği süreçlerde rahatlar. Bu programımızın doktoru psikologlardır ve psikologlarımız kişinin ruhsal, bedensel açıdan kendisini tanımasına yardımcı olur. Tedaviye başlamadan önce merkezimize gelerek geniş bilgi alabilir, programda kullanılan aletler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Biofeedback’ın asıl hedefinin ruhunuzu ve bireyin iç dünyasını aydınlatmak olduğu söylenebilir. Seans süreleri genellikle 1 saat ile 3 saat arasında değişim göstermektedir. Seansların tarihleri ve hangi aralıklarla tedavinin uygulanacağı bireyin durumuna göre değişkenlik göstermekte olup, haftalık veya günlük olarak değişmektedir. En kısa seanslar 6-7 hafta boyunca devam eder. Biofeedback’in beyin üzerindeki etkilerinden detaylı bir şekilde bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Delta dalgası normalde derin uyku halinde gözlemlenen bir dalga çeşididir. Eğer bu dalga çeşidi fazla ise beynin hangi bölgesine bu fazlalığı düşürdüğümüzü gözlemliyor ve o bölge ile ilgili yeteneklerde düzelme, gelişme için yardım sağlıyoruz. Tedavi yöntemimizle Broca denilen konuşma bölgesinde ise delta dalgası seviyesini düşürerek akıcı bir konuşma elde edilmesine yardımcı oluyoruz. Bir diğer beyin dalgası ise hayal kurarken meydana çıkan Theta. ADHD- hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliğinde, frontal bir lobda theta dalgasını düşürmek alternatif olarak kullanılabiliyor. Alpha beyin dalgasının frontal lobda çok olması bireylerde dalgınlığa neden olabiliyor.

Uygulama ile bu tarz durumlarda kişinin Biofeedback ile farkındalığını arttırıyoruz. Smr-Beta dalgalarını merkez bölgede arttırmak birçok hastalığın giderilmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle Smr dalgasını arttırmak beyni daha organize çalıştırabilmektedir. Yapılan araştırmalar sonrasında beyin daha iyi çalışmaya başladığında yaşanan hangi sorun varsa ortadan kaldırmaya odaklanıyor ve ortadan kaldırılması için yardım sağlanıyor. Herhangi bir tehlikesi ve yan etkisi olmayan bu tedavi yöntemi ile belli düzeylerde kişi kendi beynini kontrol etmesini öğrenebiliyor. Dilerseniz programlarımız hakkında ayrıntılı bilgi almak için merkezimizi ziyaret ederek uygulamalar üzerine fikir sahibi olabilirsiniz.

Uzay Terapisi

Uzay terapisi kasların ve eklemlerin farklı bölgelerine, destek sağlaması amacı ile oluşturulmuş giyilebilir bir örtez sistemidir. Kozmonotların giydiği kıyafet ve uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen pediatrik bir fizik tedavi yöntemidir.

Travmatik beyin yaralanması, gelişim geriliği, serebral palısı gibi nörolojik bozukluklara karşı başarı sağlayan, umut verici bir yöntemdir. Birçok değişik tekniği en iyi şekilde birleştiren ve temel egzersiz prensiplerine dayanan kuvvetli bir mantığı vardır. Sizlere verdiğimiz Uzay terapisi hizmetinde kişinin kendi ihtiyaçları, güç ve zaaflarına dayanan bir kuvvetlendirme programı uyguluyoruz. Unutmamalıyız ki vestibular sistemin hareket yeteneğimizde ki yeri oldukça fazladır. Beyne bilgi taşıyan, pozisyon ve duruşumuzu kontrol eden reseptor organlar vücudumuzun bütün bölgelerinde bulunmaktadır. Özellikle eklem bölgelerinde yoğunlukla gördüğümüz sensor ve proproseptif organ da denen reseptörler beyin ve vücut kısımları arasındaki iletişim kanalında baş rolü oynar. Bu tedavi kullandığımız özel kıyafete TheraSuit adı verilmektedir. Kıyafetin özelliğini belirtmek gerekirse; büyük eklemlere kompresyon yapar ve böylelikle bu eklemleri sıkıştırır. Bunun sonucunda ise eklemlere derin bir basınç uygulanmış olur. Özetle burada amaçlanan vücuttaki bütün sensor ve proprioseptif bilginin bilinçlenmesi ve uyarılmasıdır. Tüm bu bilgiler ışığında TheraSuit adını verdiğimiz bu özel kıyafetin eklemler üzerinde ki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Aslına bakacak olursak bu mekanizma bebeklerin hatta yetişkin insanların büyüme, gelişme ve öğrenmenin ne şekilde işlediğini bizlere anlatır. Sensor organların öneminin ne olduğundan kısaca bahsetmiştim fakat bu önemi daha da vurgulamak gerekirse sensor organları su şekilde izah edebilirim. Sensor organlar; vücudun nasıl hareket ettiğiyle, ne yaptığıyla ilgili sürekli devam eden bir bilgi aktarımı yapar. Bunun devamında beyin ise vücudumuzun nasıl, hangi tarafa hareket etmesi gerektiği olgusunu nöronlar yoluyla çevre dokulara bildirir. Bilgi ve koordinasyon ağının merkezi beyindir. Durmaksızın yaptığı ayarlamalar ve dengede tutuşlarıyla doğru, düzgün ve en önemlisi zamanında hareketimizi sağlar. Kısaca beyne bir isimlendirme yapmak gerekirse onu kumanda olarak nitelendirmek kesinlikle yanlış olmaz. Sizlere SuitTherapy yöntemiyle ortadan kaldırabildiğimiz bir hastalıktan ve tedavisinin ne şekilde yapıldığından bahsetmek istiyorum. Bu hastalığın adı Serebral Palsi. Serebral Palsi; doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında ortaya çıkan birtakım beyin hasarları sonucu oluşmuş klinik bir tablodur. Bu durum sonucunda beyin ile vücut arasındaki nöronlarla sağlanan bilgi alışverişinde hasar meydana gelir. Bu hastalığın yenilemez bir hastalık olduğu düşüncesini asla akla getirmemek gerekir. Sabır ve inançla bu hastalığın yenilebildiği unutulamamalıdır. Tedavinin nasıl olduğunu açıklayacak olursak; SuitTherapy ile sensor ve proprioseptif organlara destek olunur. Bu sayede biraz önce anlatmış olduğum bilgi alışverişinin kaybı yok edilmiş ve bilgi alışverişinin tekrar oluşması sağlanmış olur. Merkezimizde EEG yöntemiyle sinirlerin ileti hızını ölçüyoruz. Bu ölçüm sırasında gözlemlediğimiz bir noktaya değinmek istiyorum. Tedavi öncesinde ölçtüğümüz normal olmayan ileti hızlarının tedavi sayesinde normal değerlerine kavuştuğunu gözlemledik. Bunun sayesinde uzmanlarımızla birlikte açık bir şekilde serebral palsının üstesinden gelebildiğimizi gördük. Tüm bu işlemlerin yanı sıra tedaviyi hızlandırmak için vücuda yerleştirdiğimiz elastik bantlar kasları kuvvetlendirerek tedavideki başarı oranını da arttırdı.

Uzay terapisi gibi gelişmiş 21.yüzyıl yöntemleri ile kişiler çağımızın teknolojik gelişmelerine uygun olarak tedavi görebilmekte ve büyük oranda pozitif gelişmeler görülmektedir. Günümüz gelişen teknolojisi hayatın her alanında kullanmanın yararlı olduğu gibi belirtilen sorunlarda bu teknolojiden yararlanmanın gerekliliğine inanıyoruz. Konu anlatımıyla özetlemeye çalıştığımız Uzay Terapisi programımız hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilir, dilerseniz merkezimize gelerek uygulamalarımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 

BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0312 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

mehmetDisleksi