Hakkımızda

23 Yıllık Kurumsal Tecrübemizle Ankara’da Çayyolu Ümitköy’deyiz.

.

.

Ankara Çayyolu Özel Eğitim

ses-yildiz-logo

Özel eğitim alanında fark yaratan bakış açısını özel eğitim merkezleri bünyesine taşıyoruz. Ankara özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

T.C.

MEB

Ses Özel Eğitim

ve Rehabilitasyon Merkezi

Birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı fark yaratan eğitim anlayışımız ve kadromuzla sürdürüyoruz. 

 

Whole Brain Method kapsamında, bütünsel eğitim sistemiyle “Ses Getiren Sonuçlar” a imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve beklentilerin ötesinde başarı gösteren akademimizde, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim vermekteyiz.

 

WHOLE  BRAIN  METHOD

“Whole Brain Method” tam ve kalıcı sonuçlar almaya devam ediyor. Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Dil ve Ses Bilimleri, Okul Akademik Başarısı üzerine bütünsel yöntemlerle yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un akademi (eğitim kurumu) bazlı pilot uygulaması Ankara’da T.C. MEB Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedir. Ses Özel Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran metot, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görselişitsel, duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak ilaçsız çözümler sağlar.

Whole Brain Method dahilindeki 13 Modül 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. 13 Modülün içinde toplam 72 farklı uygulama ve alt yöntem bulunmaktadır. Modüllerden, beyin nöroplastisitesi tabanlı seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. Yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir.

Bütünsel Teknik; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleri olarak 4 farklı alanın eş zamanlı şekilde bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. En tabii haliyle 4 farklı alandaki onlarca alt yöntem ve farklı uygulamanın tek bir merkezde takip edilmesi en büyük ilerlemeyi getirir. Bu noktadaki en önemli unsurlardan biri de 4 farklı alandaki teknolojilerin, süreç yönetiminin, organizasyon altyapısının, yöneticilerin, uzman niteliklerinin, uygulayıcı niteliklerinin, ekipmanların, kaynakların, materyallerin ve bilimsel altyapının en ileri seviyelerde olmasıdır. Bu nedenle her yıl tüm Dünya’dan yüzlerce başvuru, talep gelmesine rağmen Whole Brain’in akademi bazlı (Eğitim Kurumu Bazlı) şubeleşmesi pratikte verimli olmayacağı için kabul edilmemiştir. Bunun yerine başvuru sahiplerine Whole Brain’in uygulayıcı alanında bulunmaları önerilmiştir. Bir Whole Brain Akademisi’nin aktifleşmesi için öncelikle uzun yıllar sürmüş metot eğitimi, pratik eğitimi ve organizasyon alt yapısı gerekmektedir. Bu da Whole Brain Method’un uygulanabilmesi için uzun yıllar metodun eğitiminin alınmasını ve metodun ihtiyaç duyduğu organizasyon alt yapısı için yıllar süren kuruluş sürecini gerektirmektedir. Bir Whole Brain Akademisi’nin ancak bu kriterler bir araya geldiği zaman aktifleşmesi mümkün olabileceği için Whole Brain’in akademi (Eğitim Kurumu) bazlı alanı, zorluk seviyesi en yüksek olanıdır. Diğer taraftan akademi bazlı Whole Brain Method’la tüm modüllerin tek merkezde uygulanmış hali metodun en etkili halidir. Tüm modüllerin tek bir merkezdeki aktifliğinin sağlanmasıyla akademi olarak uygulanabilmiş Whole Brain Method’tan faydalanan öğrenciler teknik olarak mümkün olan maksimum ilerlemeyi kaydedeceklerdir. 

“Ses Getiren Sonuçlar”

Diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi  (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran akademimiz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır. Ayrıca akademisyelerimize Whole Brain ile bağdaşık araştırmaları için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Uluslararası çalışmalarımız doğrultusunda bizler de öncülüğünü yaptığımız alanda ilerlemekten mutluluk duyuyoruz. Ankara’da bölgemizde desteklerimizle yeni açılan merkezlerin de en geç önümüzdeki 5 yıl içinde ileri düzeyde fayda sağlayan hale gelebilmeleri için çalışmalarımıza yoğun tempoda devam ediyoruz. 

 

Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini yakından takip ederek fonksiyonel sonuçlara ulaşabilmek hedefinde uzman kadromuzla alanında kişiye özel programlar oluştururuz.

Öğrencinin fiziksel ve duygusal zindeliğini önemser, becerilerini geliştirirken yeni yönlerini keşfedebilmek için çalışmalar yaparız. Sürekli gelişim prensibi ile hareket ederek bilgimizi ve metotlarımızı daima Dünya standartlarında ve güncel tutarız. Belirlenen eğitsel amaçlara en verimli metotlarla ulaşmayı sağlayacak bir eğitim platformunda öğrencilerimize odaklanırız.

Yaşanan sorunların çözümü için bakanlık onaylı atanmış uzman psikologlarımız ve çocuk psikoloğumuz testleri ve tedavide detaylı seansları ruhsatlı olarak uygulamaktadır. 

Çayyolu Özel Eğitim Alanında Ses Özel Eğitim ile Gelişmeye Devam Ediyor. Özel Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Dil ve Konuşma, Ses terapisi Alanlarıyla Çayyolu’nda… Özel eğitim gerektiren öğrencilerimize Ankara Çayyolu Ümitköy’de Ses Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ışık olmaya devam ediyoruz.

ses-yildiz-logo

Okulumuz

Akademimiz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Akademimiz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Hiperaktivite Derneği

“HER ÖĞRENCİ PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR.”

Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu dernek Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Tanılı öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde, öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine okullaşılmıştır. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü derneğin Ankara’da özel öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiş ve sağladığı destekle dernek temelli çalışmalar, özel eğitim akademisi haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Hiperaktivite Derneği Ankara

“Ses Getiren Sonuçlar” için öğrencilerimize ışık olmak amacında eğitim faaliyetlerimiz ÇAYYOLU ÜMİTKÖY Osmanağa Konakları’ndaki 1000 metrekarelik toplam alana kurulu merkez binamızda devam ediyor.

Ümitköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Ses Özel Eğitim

Merkezi

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik başarı, okula destek eğitim programları, sosyal ve yaşamsal eğitim çalışmaları kapsamında yıllardır kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.  

Özel Öğrencilerimiz Eksik Değil Sadece Farklıdır. Farklı Olanlar İçin Farklılıkları En Güzel Haliyle Yaşayarak Hayatta Önemli Başarılara İmza Atmak Sıradan Olan Bireylere Göre Daha Yüksek Bir İhtimaldir.

WHOLE  BRAIN  METHOD

Çalıştığımız Öğrenci Profilindeki Diğer Küme,

Yaşam kalitesini arttırmak isteyen, dikkat eksikliği konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen ve akademik performansının arttırılması hedeflenen, bilişsel becerilerini geliştirmek isteyen bireyler, konsantrasyon, okuma, yazma, konuşma, davranış bozuklukları, hafıza, unutkanlık gibi konularda çözüme ulaşmak isteyen bireylerden meydana gelen ikinci kümedir.

Öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler, uygulamalar ve grup eğitimlerini içerir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

WHOLE  BRAIN  METHOD

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Disleksi,

Dikkat Eksikliği,

Hiperaktivite,

Öğrenme Güçlüğü,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Diskalkuli,

Disgrafi,

Konuşma Zorluğu, Bozukluğu,

Sosyal İletişim Problemi

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 3-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır. Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini,

Motivasyon artışını, özgüvenin gelişmesini,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme, Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da bünyemizde sağlanabilmektedir.

Whole Brain Method kapsamındaki katılımcılar ergoterapi de içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır. Farklı modüllerin tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasının bu yolla geniş tutulabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır.

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer öğrenciye farklı alanlarda destek sağlanır ve bu çoğu değişken  pozitife çevrilirken, metodun uygulayıcıları, aile ve okulla entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür.

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, klinik psikologlar, bakanlık onaylı atanmış psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, pedagog ve akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların “ruhsatlı” olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte gözlemle birlikte kapsamlı şekilde gerekli inceleme ve analizler yapılır, kişiye Whole Brain Method’a özgü testler de uygulanır. Yöntemin en önemli evresi olan analizler sonucunda kapsamlı bir rapor ve kişiye özel ilerleme planı hazırlanmaktadır. 13 modülden hangilerinin ihtiyaç dahilinde olduğu, 13 modülün içindeki 72 farklı alt yöntem ve uygulamalardan hangilerinin takip edileceği analizlerle belirlenir. (Analizler randevu ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler için uygulanan analizlerde velilerden mutlaka öğrencinin öyküsü dinlenmektedir. Analizler aynı zamanda uzman görüşü içeren birer tanılamadır. Ayrıca RAM raporu ile başvuran öğrenciler için analizler ve yine 9 modül ücretsizdir. Bu alanda da ilk olan kurumumuz model alınmasıyla, ilk doğru örnek oluşuyla yapılanmanın liderliğini sürdürmektedir. Çayyolu Ümitköy Bölgesi’ni pilot bölge olarak seçen kurumumuz, Türkiye çapında ve uluslararası çapta yeni başarılar için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Kurumumuz Ruhsatlandırma Tarihiyle Resmi Olarak İlk Kuruluştur.)

2 – Modül Seçimi:

Kişinin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla çok yönlü uygulamalar ve eğitimler içeren 13 modülden belirlenenler gerçekleşen analiz doğrultusunda seçilerek bireyin programı yapılır. Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte ve çoğunun eş zamanlı uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır. Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla ve ne yoğunlukta, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir. Yoğunlaştırılmış 4 ile 7 haftalık dönemdeki destek eğitim programı sadece cumartesi ve pazar günlerine planlanabilmektedir. Haftanın diğer günleri takip edilecek uygulamalar için gerekli ekipmanlar tedarik edilerek ailelere evde uygulama eğitimi verilmektedir. Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir ancak kontenjanlar sınırlıdır.

 Ana sayfada bulunan modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

MODÜLLER

Toplamdaki 13 Modül Ana Sayfada Bulunmaktadır. Ana Sayfayı Ziyaret Etmek İçin Buraya Tıklayınız.

.

BİLGİ ve RANDEVU ALMAK İÇİN

TEL:
(0312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

Ses Özel Eğitim olarak öğrencilerimizin özel oluşlarını farklılık olarak görüyoruz ve öğrencilerimizin bunu en güzel yanlarıyla yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ses farklılıklar okuludur. Öğrencilerimiz gibi fark yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT YOKTUR”

Saygıyla Anıyoruz 193∞

TÜRKİYE’de BİR İLK

20. YILINI KUTLAYAN ÇAYYOLU’nun İLK SANAT KURULUŞU RAMEL‘in desteğiyle Türkiye’de ilk defa bu alandaki eğitim metotlarını geliştirecek ve uygulayabilecek kurumsal yapılanmaya imza atıyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarı, okula destek, yaşamsal ve sosyal eğitim programlarının yanı sıra sanat eğitimiyle gelişimini sağlamak adına deneyimli uzmanlarla eğitimlere devam ediyoruz.
Çayyolu Ümitköy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Whole Brain Method Dahilindeki Sanat Modülleri Ramel Eğitim Programlarıyla Sağlanmaktadır.

Ramel Kurumsal Referansları

Bünyemizde, öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı veya analiz öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize etmeye devam ediyoruz.

RESMİ RAM RAPORUYLA GELEN ÖĞRENCİLERİMİZİN PROGRAMLARI BİREYSEL EĞİTİMİ ve GRUP EĞİTİMİNİ KAPSAMAKTADIR. (Grup Eğitimleri Müzik ve Diğer Sanat Eğitimlerini de İçermektedir.)

 

 

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

ÇAYYOLU ÜMİTKÖY

mehmetHakkımızda