Bireysel Eğitim

Bireysel Eğitim

Çayyolu Özel Eğitim Merkezi, Ümitköy Özel Eğitim Merkezleri, Çayyolu Özel Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çayyolu

SES ÖZEL EĞİTİM’de BİREYSEL EĞİTİM

ses-özel-eğitim-merkezi-ankara-logo (1)

“Ses Getiren Sonuçlar”

Whole Brain Method kapsamında, bütünsel eğitim sistemiyle “Ses Getiren Sonuçlar” a imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve bunu beklenenden çok daha kısa sürede başaran okulumuzda, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim vermekteyiz.

Diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran okulumuz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır. 

Okulumuz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Okulumuz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Disleksi, Öğrenme Güçlüğü, Hiperaktivite Derneği

Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu dernek Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Tanılı öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde, öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine okullaşılmıştır. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü derneğin Ankara’da özel öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiş ve sağladığı destekle dernek temelli çalışmalar özel eğitim okulu haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Hiperaktivite Derneği Ankara

Bireysel özel eğitim, özel durumları olan ve çoğunluğun dışında farklı bir konuma sahip olan çocukların mevcut potansiyellerinin üstüne çıkmaları için oluşturulmuş, farklı olma durumlarını probleme dönüştürmeyi engelleyen bir programdır. Ayrıca problem hisseden kişiyi kendi kendine yeterli bir hale getirerek topluma adapte olmasını sağlayan ve böylece bağımsız birer bireyler olmasını destekleyen becerilerle dolu bir eğitimdir. Uzmanımız ile çocuklar arasında olan özenli ve özel bir ilişki türü, bireysel eğitim için pozitif rol oynamaktadır. Kişi güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesinden sonra uygun görülen müdahale programlarına geçiş aşamasına girer ve bu doğrultuda hazırladığımız planlama programına dahil olur. Bu planlama da kişinin özel eğitiminin tümünü kapsamaktadır.


Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında kurucularımızın geçmişte aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur. 

Bünyemizde, Whole Brain Method, Özel Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenciler, Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programları, Akademik Destek Eğitim Programları, Disleksi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite kapsamında bireysel eğitimler uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini yakından takip ederek fonksiyonel sonuçlara ulaşabilmek hedefinde uzman kadromuzla kişiye özel programlar oluştururuz. Öğrencinin fiziksel ve duygusal zindeliğini önemser, becerilerini geliştirirken yeni yönlerini keşfedebilmek için çalışmalar yaparız. Sürekli gelişim prensibi ile hareket ederek donanımımızı ve metotlarımızı daima Dünya standartlarında ve güncel tutarız. Belirlenen eğitsel amaçlara en verimli metotlarla ulaşmayı sağlayacak bir eğitim platformunda öğrencilerimize odaklanırız.

Uzun ve kısa dönemli çalışmalar kullanılacak yöntemler yeni süreci açık bir şekilde tanımlar. Program süresince kişinin düşünme şekilleri ve fikirlerini nasıl kullandığının bilinmesi, ayrıca kişinin biraz sonra sayacağımız özelliklerinin değerlendirilmesi ile Bireysel Eğitim Programımız etkili bir sonuca ulaşabilmektedir. Bireysel eğitimde kişinin; Güçlü ve zayıf yönleri, Moral ve motivasyon kaynakları, ödülleri, var olan kapasitesi ve potansiyel kapasitesi, yaş, psikolojik durumu, hafızada tutma ve kalıcı hafızayı kullanma durumu, öğrenme doğrultusunda kullandığı teknikler dikkate alınarak kurumumuz tarafından oluşturulan özel bir program dahilinde hareket edilir. Bireysel öğrenme yolları ve stratejileri üzerinde yapılan derin analiz sonrasında oluşturulan programımız bireyin başarısının anahtarları olarak sayılır. Bireysel eğitim programımız üç bölümden oluşur. Bunlar uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları olarak sürecin en önemli bölümleri gibi düşünülebilir. Sıkı ve iyi bir şekilde düzenlenmiş aynı zamanda iyi uygulanabilen bir izleme ve değerlendirme süreci yoksa ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın Bireysel Eğitim Programı başarısız olur. Özellikle Ses Özel Eğitim bünyesinde öğrencilerin bireysel eğitim programından sorumlu olan uzmanlarımız, eğitim ortamında uygulama ve programın işlevselliği konusunda yaklaşımlarda bulunarak kişinin eğitim başarısını da değerlendirerek takip edebilirler. Bireysel eğitim programlarımızda, hedefler ve kullanılacak yöntemler kişiye özel ve önemli olduğu gibi uygulama ile değerlendirme sürecinin takip edilmesinden de oluşur. Eğitim sırasında oluşan her türlü farklılık, yenilik, kişinin duygu durumu Bireysel Eğitim Sürecinde yeni bilgiler/yeni veriler olarak kaydedilerek değerlendirmeye alınır ve böylece geniş bir kontrol ağı oluşturarak, eğitim doğrultusunda daha net adımlar atılır. Başarılı ve etkisini gösteren bireysel eğitim programlarında amaç sadece hedeflerini bilmek, doğru yöntemler saptayarak bunları uygulamak, sonrasında sonuçlar hakkında değerlendirme yapmak değildir. Programımıza dahil olan kişinin ailesinin günlük yaşamda yaratılabilecek fark ve değişiklikler programın gidişatını, kalitesini etkilemektedir. Bu sebeple amacımız kazanılan ve öğrenilenlerin hayata yansıması boyutunu ele almak ve yapılan her türlü okul, aile, iş, ev, doğal ortam ziyareti, gözlemler, fırsat öğretimlerinde bu boyutun kullanılabilirliğini arttırmaktır. Unutmamak gerekiyor ki bu programımızda kişinin uzmanlarımız ile kurduğu diyalog ve fikir yöntemleri, düşünce biçiminin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Günümüzde Bireysel Eğitim Programlarına birçok farklı kıta ve ülkeden milyonlarca insan katılarak faydalarını açıkça görmektedirler. Kişinin kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayarak topluma adapte olmasını amaçlayan program bu doğrultularda adımlar attığı gibi, kişinin içsel problemleri hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak bazı çözümler sağlamaktadır. Derin analiz ve belirli bir program süresi dahilinde çalışan uzman kadromuz tarafından yaşamanın bireysel zorluklarını ortadan kaldıracak, programın etkisini hayatınızda hisseder bir hale geleceksiniz. Bireysel Eğitim Programı, Ses Özel Eğitim olarak bünyemizde getirdiği çözümler ile alanında uzman kişiler tarafından kanıtlanmış bu tedavi yöntemi hakkında bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilir, dilerseniz merkezimizi ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ses Özel Eğitim olarak öğrencilerimizin özel durumlarını bir rahatsızlık olarak değil farklılık olarak görüyoruz. Ses, farklılıklar okuludur.

TÜRKİYE’de BİR İLK

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki müzik eğitimi özel eğitim gerektiren öğrencilerin üzerinde göze çarpan pozitif etkiler oluşturmaktadır. Bir enstrüman icra etmenin öğrencilere direkt etkilerinin yanı sıra müzik eğitimi, öğrencilerin öğrenme sürecine ve sosyal becerilerinin gelişmesine de büyük katkı sağlamaktadır. 20. YILINI KUTLAYAN Ankara ÇAYYOLU’nun İLK SANAT KURULUŞU RAMEL’in desteğiyle sanat eğitimini ve özel eğitimi tek bir çatı altında toplayarak Türkiye’de ilk defa bu alandaki eğitim metotlarını geliştirecek ve uygulayabilecek kurumsal yapılanmaya imza atıyoruz. Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizin okula destek eğitim programlarının yanı sıra sanat eğitimiyle gelişimini sağlamak adına deneyimli uzmanlarla eğitimlere devam ediyoruz.

RESMİ RAM RAPORUYLA GELEN ÖĞRENCİLERİMİZİN PROGRAMLARI BİREYSEL EĞİTİMİ ve GRUP EĞİTİMİNİ KAPSAMAKTADIR. (Grup Eğitimleri Müzik ve Diğer Sanat Eğitimlerini de İçermektedir.)

Özel eğitime yönelik uygulamalar tek yönlü gerçekleştirildiğinde yeterince fayda sağlamamakta, öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenememektedir. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar tek yönlü tutulmamalıdır. Eş zamanlı veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Tanıma ve gözlemleme evreleri gerçek anlamda ancak ve ancak verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. 13 farklı modül içeren Whole Brain Method kapsamında katılımcılar, Farklı modüllerin eş zamanlı olarak tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasının bu yolla geniş tutulabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır. Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer çoğu değişken Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevrilirken, aile ve okul entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür. 13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
(0312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yani) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

Öğrenci adaylarımızın bizlerle olan ilk irtibatı, tanışma safhası en önemli basamaklardandır. Eğitim ve uygulamaların öğrenciyle devamı halinde ilk tanışmada neler olduğu, onun penceresinden eğitim alacağı yer ile ilgili ilk izlenimler hayati önem taşır. Bu nedenle “Whole Brain Method” kapsamında “Ses Özel Eğitim” olarak öğrencinin eğitim ve uygulama evresinin en verimli şekilde gerçekleşebilmesi adına ilk tanışma olan Analiz evresi için bazı kurallarımız var. Öncelikle öğrencinin kurumumuzu zihninde hiçbir şekilde hastane ile bağdaştırmaması büyük önem arz etmektedir. Bünyemizde psikologların, terapistlerin, nöro-psikologların mevcudiyeti nedeniyle öğrencinin beyninde durumu hastanelerin psikiyatri birimleriyle bağdaştırmasının normal olduğu düşünülmemelidir. Çünkü öğrencinin bu durumu tıbbi şekilde algılaması gerekliliği kesinlikle söz konusu değildir. Öğrencinin, bünyemizdeki psikologları, terapistleri, nöro-psikologları okuldaki sınıf, branş öğretmeni veya rehberlik öğretmeni gibi beyninde kodlaması daha sağlıklı olacaktır. Diğer taraftan bilindiği üzere Ülkemizde özel eğitim sağlayan kuruluşların hemen hemen hepsi ticari nedenlerle bünyelerinde aslında tıbbi bir müdahale olarak görülebilecek olan “Fizik Tedavi” birimini barındırmaktadır. Öğrenciler bu kurumlara gittiğinde travma yaşayabilmekte ve kendilerini zihinlerinde belli bir gruba dahil etmektedirler. Kurumumuz Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Diskalkuli, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite alanları ağırlıklı çalışmaktadır ve bünyesinde “Fizik Tedavi” birimi barındırmamaktadır. Okulumuz bir sanat merkezi, etüt merkezi görüntüsünde dizayn edilmiştir ve öğrenci adaylarımız analizlere gelirken velilerce bir sanat merkezine, etüt merkezine geliyormuş gibi bilgilendirilmelidir. Yaşlarının ilerlemesiyle ihtiyacı olmasına rağmen özel eğitim okullarına gitmeyi reddeden bu gruptaki öğrenci sayısı tahmin edilenden çok daha fazladır. Biz okulumuzu tüm bu sorunların karşısında bir çözüm olarak projelendirdik ve bu gruptaki öğrencilerimiz için tasarladık. Bu nedenle velilerden ricamız, tam ve kalıcı sonuçlara ulaşmak için öğrenci adaylarımızı analizlerimize getirirken onlara bir sanat merkezine, etüt merkezine gideceklerini söylemeleridir.

mehmetBireysel Eğitim