Dikkat Eksikliği

Ankara İlinde Dikkat Eksikliği Alanında Eğitim ve Uygulamalarımız Çayyolu Ümitköy’de Sağlanmaktadır.

            Dikkat eksikliği, kişilerin akademik başarısını, yaşam kalitesini negatif yönde etkileyen, bireylerin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkmasını engelleyebilen bir problemdir. Genellikle öğrencilerin devam ettiği okulun yaptığı bilgilendirmeyle veya ailenin gözlemleri sonucunda fark edilen durumun derecesinin belirlenmesi için uzmanların görüşleri alınmalıdır. “Analiz” evresiyle dikkat geliştirmek amacında gerçekleştirilecek uygulama ve eğitimlerin tespiti yapılmaktadır.

Dikkat eksikliği, çocuklar için özellikle okuyup öğrenmeyi, yetişkinler için işlerine adapte olmayı zorlaştıran bir problemdir. Dikkat dağınıklığı olarak ortaya çıkan durumlar da önlem alınmadığı takdirde tanı boyutuna ulaşarak dikkat eksikliğine evrilebilir. Çocuklarda, yetişkinlerde ve hatta bebeklik döneminde kendini gösterebilir. Ancak fark edilmesi genellikle okul çağında öğrenme güçlüğüne sebep olması veya hiperaktivite ile disleksi ile birlikte seyretmesiyle olur.

 Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

            Çocukluk döneminde dikkat eksikliğinin çocukta bulunma ihtimali, aile, öğretmen veya akrabaların çocuk üzerindeki gözlemlerinin sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Yetişkinler için iş yerinde, çocuklar içinse okulda derslerine yönelik ayrıntılara dikkat etmemesi, basit hatalar yapması, dağınık ve düzensiz çalışması dikkat eksikliği belirtilerinin ilkidir. Ayrıca çocuk ya da yetişkinin, bir işle uğraşırken başkalarının etkilenmediği bir sebepten etkilenerek yaptığı işi terk etmesi, uzun süre çalışmayı gerektiren işlerde konsantre olamayarak başarısızlık yaşaması, çok sık bir işten diğerine geçmesi, gerekli olan ödevleri veya işleri sürekli ertelemesi, randevuları sık sık unutması, konuşma esnasında karşıdaki kişiyi dinlemekte zorlanması ve konuşmaları hafızada tutamama gibi belirtiler dikkat eksikliği göstergesi olabilmektedir. Dikkat eksikliği görülen birey, eğitim esnasında yönerge almayabilir veya bazı yönergeleri alır ancak bazılarını almaz. Dürtüsel davranışlar sergileyebilir veya çok hareketli olabilir.  RAM Raporu Onaylı eğitim verebilen Çayyolu Ankara merkezimizde konuyu bütüncül olarak ele alıyoruz.

Uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan “Whole Brain Method”bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak 4 ile 7 hafta aralığındaki süreçlerde ilaçsız gelişim sağlar.

Whole Brain Method 13 farklı modül içermektedir. Modüllerinden, beyin nöroplastisitesi tabanlı uygulama seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkartan yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır. Kişiler Whole Brain Method ile dikkat eksikliğinin üstesinden gelmekte ve diğer alanlarda da desteklenerek büyük ilerleme kaydetmektedirler. Çünkü başarının anahtarı aslında kişinin dikkat düzeyine büyük etki eden farklı eğitim ve uygulamaların bir arada takibidir. Dikkat Eksikliğinde Bütünsel Teknik; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller, Sanat Modülleri olmak üzere 4 farklı alanda 72 farklı alt yöntem ve uygulama içerir. Teknik, eş zamanlı uygulanan görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak gelişim sağlar. Bireye özel takip edilen program, alanlar arasındaki koordinasyonla ilerler. Program, ilk basamağı olan Analiz Evresi ile başlar. Analiz Evresi’nde bireyle ilgili incelemelerin yanı sıra 72 farklı alt yöntem alternatif uygulamadan hangilerinin ne yoğunlukta programa dahil edileceği, bireyin karakteristik özellikleri doğrultusunda belirlenir. İkinci basamakta uzmanlar analizdeki verileri işleyerek programı detaylandırır ve netleştirir. Çünkü dünyanın önde gelen tüm uzmanları çözüm için alanda ilk sırada “Bütünsel Yaklaşımı” önerirler ve bütünsel yaklaşımda kişinin ihtiyacı doğrultusunda hareket etmek istenilen sonuca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İlgili iki basamağın akabinde ortaya çıkan ilerleme planı dahilinde birey, 4-7 hafta aralığındaki yoğunlaştırılmış eğitim ve uygulama evresine tabi tutulur.

Dikkat Eksikliğinde “Whole Brain Method” BGP Modülü

Yenilikçi bakış açısıyla, Whole Brain Method‘un günümüzdeki etkin konumuna ulaşmasında en büyük paya sahip modüllerden olan BGP Modülü, bireylerin potansiyellerini, beyin aktivitelerini düzenleyerek maksimum oranda kullanabilmelerini hedefler. BGP Modülü, akademik başarı ve yaşam kalitesi üzerine yoğunlaşmıştır. Dikkat eksikliği tanısı olan veya olmayan bireylere aktif fayda sağlamaktadır.

Beyin nöroplastisitesi temelli BGP Modülü uygulamaları, beyinin yaşam boyu fiziksel, fonksiyonel ve kimyasal olarak gelişebilme yeteneğini değerlendirmektedir. Bilimsel olarak kanıtlanmış beyin geliştirme egzersiz ve uygulamalarının temelinde beyinin bu yeteneği yatmaktadır. Bunlar; ilaç kullanmadan tekrarlı veya çalıştırıcı aktiviteler aracılığıyla beyni geliştirme özelliğindedir. Elbette ilaç gerektiren durumlar da bulunmaktadır; ancak son yıllarda bilim adamları bu gibi durumlarda bile destek yöntem olarak bu programları onaylamaktadır.

BGP Modülü, lisanslı nöro-psikologlar, pedagog ve bakanlık onaylı psikologlar, uzman terapistler, akademik lisanslı sanatçılar, uzman eğitimciler, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların, ses mühendislerinin ruhsatlı olarak dahil olduğu kişiye özel programlanan bireysel eğitim ve uygulama modülüdür. Beyin gelişim programı, dinleti seanslarını, edufeedback uygulamalarını, piyano eğitimini, ritim seanslarını ve dikkat arttırıcı egzersizleri bütünsel olarak içermektedir.

BGP Modülü,

Dikkat süresinin artmasında etkilidir.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini (Ses ve Konuşma Modülü ile beraber uygulanmasıyla),

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

BGP Modülü, mutlaka Whole Brain Method kapsamındaki Psikolog Modülü ile eş zamanlı uygulanmaktadır. Bireyin ihtiyacına göreyse Aile Danışmanlığı Modülü, Okul Entegrasyon Modülü, Akademik Destek Modülü ile birlikte takibi sağlanmaktadır.

BGP Modülü ile ilgili detaylı bilgi almak ve bilimsel yönünü incelemek için Ana Sayfa’da bulunan modül kutucuklarından BGP Modülü başlığına tıklayabilirsiniz. Whole Brain Method ile ilgili ayrıntılı bilgi almak içinse Ana Sayfa’yı takip edebilirsiniz.

Bütünsel Teknik Dahilindeki Tüm Modüllerle İlgili Bilgi Almak Ana Sayfadaki Kutucuklara Tıklayabilirsiniz.

Dikkat Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

            Dikkat eksikliği; düzensiz uyku, iyi dinlenememe, sağlıksız beslenme gibi sebeplerden olabileceği gibi psikolojik sorunlar, genetik faktörler ve motivasyon eksikliğinden de kaynaklanabilmektedir. Çocukken yeterince dikkat geliştiren aktivitelerde bulunmamak da, sonraki yaşlarda konsantrasyon eksikliğine, dikkat eksikliğine sebep olabilmektedir. Bunun nedeni beynin az kullanılan alanlarda tembelleşmesidir. Dikkat eksikliğinin ilerlememesi için çocuğu küçük yaşlardan itibaren sanat, spor ve dikkat gerektiren oyunlara yönlendirerek, kitap okuma bilincini aşılayarak ve bol bol çeşitli tekniklerle beyin egzersizi yaptırarak dikkat eksikliği sorunu ilerlemeden önlem almaya çalışılmalıdır. Eğer dikkat eksikliği belli bir seviyenin üzerindeyse “Whole Brain Method” kapsamında gereken modüller belirlenmeli ve bilhassa BGP Modülü düzenli olarak belli sürelerde uygulanmalıdır. Dikkat eksikliği Ankara merkezimizde “Whole Brain Method” kapsamında azaltılarak belli dönemler sonucunda mutlaka maksimum düzeyde giderilmektedir.

Dikkat Eksikliğinin çok sık hiperaktivite ile birlikte seyrettiği durumlara rastlanmaktadır. Çocukların zihinsel yapılarındaki değişkenler sebebiyle ortaya çıkan dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı genel anlamda, çocukların dikkatlerinin sürekli olarak bir olaydan başka bir olaya geçişler şeklinde yaşanmasından kaynaklanır. Tanılı bireylerde genel olarak dikkati bir durum üzerine toplayamama sorunu görülmektedir ve bu bireyler genel olarak ciddi ortamlarda dahi kendilerini kontrol edemeyerek hareket halinde olmaktadırlar.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısındaki çocuklara sahip olan ailelerin eğitilmesi alandaki gelişim hedefinde büyük rol sahibidir. Bu konuda verilecek olan uygun bir eğitim ile anne ve babalar konu üzerine bilinçlendirilerek, bu çocukların gelişim sürecinde, hiperaktivite problemini yenmeleri için yanlış adım atılmasının önüne geçilmesi gerekir. Elbette hiperaktivitenin genetik / biyolojik bazda çocukta ne düzeyde olduğunun tespiti için doktor görüşü de alınmalıdır ancak bu sadece ilaç ile sorunun önüne geçilmesi gerektiği anlamını taşımamaktadır.

Bu durumun çocuğun doğru yardım ve danışma ile atlatabileceği bir sorun olduğu unutulmadan hareket edilmeli ve buna göre planlamalar yapılarak çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin aksamasının önüne geçilmesi gereklidir.  Whole Brain Method kapsamında gereken modüller belirlenmeli ve bilhassa BGP Modülü düzenli olarak belli sürelerde uygulanmalıdır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ankara merkezimizde Whole Brain Method kapsamında pozitif faydalar sağlanarak önemli bir sorun olmaktan çıkmaktadır.

Eğitim / Uygulama evresine geçmeden önce analizlerimize katılmanız gerekmektedir. Analiz veya tanılama seanslarına randevu almak için ulaşabileceğiniz

TEL NO: 0(312) 235 2357 

Dikkat Eksikliği

            Dikkat eksikliği, çocuklar için okuyup öğrenmelerini, yetişkinler için işlerine adapte olmalarını zorlaştıran bir dikkat problemidir. Çocuklarda, yetişkinlerde ve hatta bebeklik döneminde kendini gösterebilir. Ancak fark edilmesi genellikle okul çağında öğrenme güçlüğüne sebep olması veya disleksiyle hiperaktivite ile birlikte seyretmesiyle olur.

 Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

            Çocukluk döneminde görülen dikkat eksikliği ihtimali, aile, öğretmen veya akrabaların çocuk üzerindeki gözlemlerinin sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Yetişkinler için iş yerinde, çocuklar için ise okulda derslerine yönelik ayrıntılara dikkat etmemesi, basit hatalar yapması, dağınık ve düzensiz çalışması dikkat eksikliği belirtilerinden ilkidir. Ayrıca çocuk ya da yetişkinin, bir işle uğraşırken başkalarının etkilenmediği bir sebepten etkilenerek yaptığı işi terk etmesi, uzun süre çalışmayı gerektiren işlerde konsantre olamayarak başarısızlık yaşaması, çok sık bir işten diğerine geçmesi, gerekli olan ödevleri veya işleri sürekli ertelemesi, randevuları sık sık unutması, konuşma esnasında karşıdaki kişiyi dinlemekte zorlanması ve konuşmaları hafızada tutamama gibi belirtiler dikkat eksikliği göstergesi olabilmektedir.

 Dikkat Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

            Dikkat eksikliği; düzensiz uyku, iyi dinlenememe, sağlıksız beslenme gibi sebeplerden olabileceği gibi psikolojik sorunlar, genetik faktörler ve motivasyon eksikliğinden de kaynaklanabilmektedir. Çocukken yeterince dikkat geliştiren aktivitelerde bulunmamak da, sonraki yaşlarda konsantrasyon eksikliğine, dikkat eksikliğine sebep olabilmektedir. Bunun nedeni beynin az kullanılan alanlarda tembelleşmesidir. Dikkat eksikliğinin ilerlememesi için çocuğu küçük yaşlardan itibaren sanat, spor ve dikkat gerektiren oyunlara yönlendirerek, kitap okuma bilincini aşılayarak ve bol bol çeşitli tekniklerle beyin egzersizi yaptırarak dikkat eksikliği sorunu ilerlemeden önlem almaya çalışılmalıdır. Eğer dikkat eksikliği belli bir seviyenin üzerindeyse Whole Brain Method kapsamında gereken modüller belirlenmeli ve bilhassa BGP Modülü düzenli olarak belli sürelerde uygulanmalıdır. Dikkat eksikliği Ankara merkezimizde Whole Brain Method kapsamında azaltılarak belli dönemler sonucunda mutlaka maksimum düzeyde giderilmektedir.

BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0(312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

mehmetDikkat Eksikliği