Yaratıcı Drama

Drama

Drama MEB Talim Terbiye Kurulunca Belirtildiği Üzere Alt Yöntem Olarak Kullanılmaktadır.

Dramayı tanıtalım:

Özel durumu olan başka bir deyişle farklı olan her öğrencinin kendi kriterlerine ve özelliklerine göre drama farklı amaçlara yönelik uygulanmaktadır. Öğrencinin kişisel durumu ile ilintili olarak yapılan analizler sonucunda belirlenecek şekilde drama sağlanmalıdır.

Öğrencilerimizin farklılıklarını en güzel haliyle yönleriyle yaşaması hedeflenmektedir. Yaratıcı drama bu noktada önemli bir anahtar rolünü üstlenmektedir.

Sonuca ulaşabilmek için bir etken olarak drama eğitiminden faydalanılır.

Drama sağladığı sayısız faydaların yanı sıra öğrencinin ince ve kaba motor becerilerinin, iletişim becerilerinin, hafızasının, konsantrasyonunun, sosyal iletişim becerilerinin, özgüveninin gelişmesine katkı sağlamakta ve öğrenciyi motive etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Destek Eğitim Programı’ndaki MEB Talim Terbiye Onaylı Kılavuzundaki Maddelerde Zorunlu Tutulduğu Üzere bu eğitimler alt yöntem olarak derslerimizde sağlanmaktadır.

Yaratıcı Drama Modülü Başlığından Daha Kapsamlı Bilgi Edinmek İçin Buraya Tıklayınız.

mehmetYaratıcı Drama