BGP Modülü

BGP Modülü:

Yenilikçi bakış açısıyla, Whole Brain Method‘un / Bütünsel Teknik’in günümüzdeki ününe ulaşmasında en büyük paya sahip modüllerdendir. Bireylerin potansiyellerini, beyin aktivitelerini düzenleyerek maksimum oranda kullanmalarını hedefleyen modül, akademik başarı ve yaşam kalitesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu hedefteki bireylerin yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi, öğrenme güçlüğü alanlarındaki öğrencilere de etkili ve kalıcı sonuçlar için aktif fayda sağlamaktadır. Uygulamada hali hazırdaki MEB Talim Terbiye Kurulu Destek Eğitim Programı’nın içeriği kullanılır. Ancak elbette her öğrencinin ihtiyaçları parmak izi kadar özel olduğu için programda belirtilen yöntem, uygulama ve çalışmalar her öğrencinin ihtiyacı yönünde yoğunlukları belirlenerek eğitime dahil edilir. MEB Destek Eğitim Programı’nda belirtildiği üzere seanslar içerisinde Piyano, Ritim, Ses Dinletileri ve çeşitli oyuncaklar kullanılmaktadır.

BGP Modülü, lisanslı nöro-psikologlar, pedagog ve bakanlık onaylı psikologlar, uzman terapistler, akademik lisanslı sanatçılar, uzman eğitimciler, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların, ses mühendislerinin ruhsatlı olarak dahil olduğu kişiye özel programlanan bireysel eğitim ve uygulama modülüdür.

4 ile 7 hafta aralığında bir süreci kapsayan beyin gelişim programı,

Dinleti Seansları,

Neurofeedback,

Edufeedback Uygulamaları,

Piyano,

Ritim Seansları ve Dikkat Arttırıcı Egzersizleri Bütünsel Olarak İçermektedir.

Programa katılan bireyler mutlaka ilerleme kaydetmektedir. Kalıcı çözüme ulaşan öğrenci oranının yüksek oluşuysa, Whole Brain Method’un bütünsel yaklaşımını, BGP Modülü’nün kendi içerisinde de barındırması sayesindedir. Modül beyin gelişimine odaklanmıştır.

BGP Modülü,

Dikkat süresinin artmasında etkilidir.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini (Ses ve Konuşma Modülü ile beraber uygulanmasıyla),

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Beyin, “siniri” olmayan ve “somut” yapısına rağmen “soyut” konular üzerinde ve “soyut boyutlarda” yapısını değiştirebilen tek organımızdır. Geçmiş ve güncel araştırmalar açıkça göstermektedir ki beynimiz öğrenme ve çevremizden dolayı sürekli değişmektedir. Bu sürece nöroplastisite denir. Basitçe ifadeyle, yeni bir şey öğrendiğimizde beynimiz değişir. Beyin, yaşam boyu fiziksel, fonksiyonel ve kimyasal olarak gelişebilme yeteneğine sahiptir. Bilimsel olarak kanıtlanmış beyin geliştirme egzersiz ve uygulamalarının temelinde bu yetenek yatmaktadır. Bunlar; ilaç kullanmadan tekrarlı veya çalıştırıcı aktiviteler aracılığıyla beyni geliştirme özelliğindedir. Elbette ilaç gerektiren durumlar da bulunmaktadır; ancak son yıllarda bilim adamları bu gibi durumlarda bile destek yöntem olarak bu programları onaylamaktadır.

BGP Modülü, lisanslı nöro-psikologlar, pedagog ve bakanlık onaylı psikologlar, uzman terapistler, akademik lisanslı sanatçılar, uzman eğitimciler, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların ruhsatlı olarak dahil olduğu modüldür.

BGP Modülü uygulamaları sonucunda her birey mutlaka ilerleme kaydetmektedir. Hala tartışılan eski programlarda karşılaşılan sonuç alınamama durumları nedeniyle bu programlardan farklı olarak kullandığımız yöntem, sık karşılaşılan gelişmenin uygulama anında / döneminde (Kulaklıkla Dinleti Uygulamaları) veya ekranda kalma (Edufeedback PA ve Ekranlı Neurofeedback) ihtimalini reel düzenekler kullanarak sıfıra indirmektedir. Neurofeedback ve edufeedback alanında Türkiye’de sadece Whole Brain Method kapsamında uygulanan programın ekipmanları Türkiye’de sadece Ankara merkezimizde bulunmaktadır. 4 ile 7 hafta süren seansların yoğunlukları öğrencinin karakteristik özelliklerine göre belirlenmekte, programlar kişiye özel hazırlanmaktadır.  Öğrencilerin karakteristik özelliklerini belirlemek için ilk etapta Analiz Evresi‘ne ihtiyaç duyulmaktadır. BGP Modülü uygulamalarına başlamadan önce karar aşamanızda irtibat numaramızdan randevu aldığınız takdirde bünyemizde analizlere katılabilirsiniz.

Neurofeedback ve Edufeedback ile birlikte kaliteli müzik beyine yeni nöral bağlantılar kazandırır ve beyin gelişimini hızlandırır. Örneğin, müzisyenlerde, corpus callasum daha kalındır. Corpus callosum, sağ ve sol hemisfer arasındaki bağlantıyı sağlar ve hemisferler arası iletişimi kolaylaştırır. Buna karşılık, doğumdan önce ve yaşamın ilk yıllarında dinlenilen kalitesiz müzik, beyin gelişimini ve yeni nöral bağlantıların oluşumunu engellerken diğer taraftan sesteki özel matematiksel düzenleme beyindeki alfa dalgalarını uyararak kişide değişiklikler yaratır.

Bilkent Üniversitesi’nde Sound Design (Ses Tasarımı) ve Akustik alanında akademik lisans dahilinde eğitim alan Mehmet Güngör’ün “ses” alanındaki çalışmaları uygulanan dinleti seanslarında aktif rol üstlenmektedir. Whole Brain Method, BGP Modülü‘nde bireye özel dinleti programları oluşturulur. Dinleti seansları, uluslararası kimliğe sahip ses mühendisleri tarafından frekans çeşitliliği, genişliği ve sıralaması, metronomu düşünülerek hazırlanan çeşitli ses, müzik ve konuşma programlarından meydana gelmektedir. “BGP Modülü” kapsamında tekrarlı ve ardışık olarak kulaklıklar aracılığıyla, dinletiler yoluyla dikkati arttırıcı, algıları açıcı uygulamalar, “Psikolog Modülü” ile eş zamanlı, kişiye özel ilerlemektedir.

Dünyanın önde gelen, alanda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method, BGP Modülü için akademik işbirliği sürdürülmektedir. Akademimiz, Türkiye’de alandaki en donanımlı ve detaylı ses laboratuvarlarında dinletiler hazırlamıştır. Akademimiz kurucuları BGP Modülü içeriğindeki piyano eğitimlerinin beyin üzerindeki pozitif etkileri üzerine araştırmalarına devam etmektedir.

Dinleti seanslarında kullanılan müzik ve sesler, öncelikle beynimizin yan kısımları olan temporal loblardaki işitme merkezlerinde çözümleniyor. Ardından, parietooksipitotemporal korteks denen, beynimizin sol yan-arka bölümlerinde yer alan ve içinde Wernicke alanı olarak bildiğimiz özel bölgeleri de içeren “ilişkilendirme” (asosiyasyon) alanlarında, bu verilerin “anlamı” çözümleniyor. 

Ardından beyin devrelerimiz müzik verilerini beynin iç kısımlarında “limbik sistem” olarak bildiğimiz, hislerimizi ve iç dünyamızı kontrol eden bölgelere yönlendirmesiyle, müziğin “duygusal” anlamları deşifre ediliyor. Bu deşifreye göre de bedenimizde, beynin üst kısımları ve hipotalamus dediğimiz kontrol merkezi üzerinden karmaşık tepkiler üretiliyor. Kas gerginliğimiz azalabiliyor, gözlerimiz somut reaksiyonlar verebiliyor hatta bağışıklık sistemimizin çalışması değiştirilebiliyor. Bunlar beynimizin daha ziyade “sol” yarı küresinde gerçekleşmektedir. Bu bölgelerin sağ yarı küredeki karşılıkları ise müziğin “armonik” çözümlemesinin yapılarak, duygusal deşifreyi sağlayacak olan limbik sisteme ilave veri sağlanmasıdır.

BGP Modülü, okul çağındaki çocukların öğrenme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması müzikle başarılabilir. Bilim adamlarına göre müzik, bilişsel düşünme kabiliyetini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır. Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesinde yürütülmüş araştırmalar sonucunda profesyonel ya da amatör olarak müzikle uğraşan insanların beyinlerinin daha büyük olduğu belirlenmiştir.

Doreen Kimura’nın sağ kulak üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda ulaştığı fikir REA (Right Ear Advantage=Sağ Kulak Tercihi) “Sağ kulak konuşmadaki çabuk algılamayı sağladığından öğrenmedeki önemli unsurdur.” şeklindedir. (“Functional Asymmetry of the Brain in Dichotic Listening,” Cortex, 3, 163-178/)

BGP Modülü, Nöro-psikolog, psikolog, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların dahil olduğu kişiye özel programlanan bireysel eğitim ve uygulama modülüdür.

Sağ kulağın duyma ve dinleme becerisinin öğrenmedeki etkisi üzerinde duran uygulama, sol beynin işlevi olan algı, odaklanma, yorumlama ve yaratıcı düşünme gibi işlevleri daha aktif hale getirerek kişinin beyin fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Beynin sağ ve sol yarı kürelerinin uyumlu olarak, birden fazla bölgesinin organize bir şekilde çalışmasını bu yolla çok yönlü düşünmeyi, düşünceler arasında kurulan nörolojik bağlantıların kuvvetlendirilmesini sağlar. Kişiye özel olarak belirlenen kriterlerle oluşturulan program dahilinde 4 hafta boyunca haftanın 6 veya 7 günü, günde 1 saatlik seanslarla uygulanır.

Aşağıdaki A, B ve daha aşağıda bulunan C linklerini bu sayfanın tamamını okuduktan sonra ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

A) Temelindeki Bilim ve Bu Alandaki Araştırmalardan Bazılarını Görmek İçin Buraya Tıklayınız.

B) Beyin Eğitimi Alt Başlıkları İçin Buraya Tıklayabilir veya BGP Modülü’nün Uygulamaları İçin Bu Sayfayı Okumaya Devam Edebilirsiniz.

BGP Modülü dahilinde Whole Brain Method’un bütünsel yaklaşımının verimliliği baz alınarak kalıcı ve tam sonuca ulaşabilmek için dinletilerle eş zamanlı ve sıralı şekilde kişiye piyano eğitimi ve ritim seansları uygulanmaktadır. Uluslararası çok sayıda akademik araştırma ile piyanonun çocukların zeka seviyesini yükselttiği, dikkat sürelerini arttırdığı ve ritim seanslarının beyin üzerindeki pozitif etkilerinin varlığı kanıtlanmıştır. Dünya’nın gelişmiş ülkelerindeki üniversitelerin, evrensel olarak otoritelerin ortak noktada buluştukları kanı, piyano eğitiminin beynin farklı yeteneklerini geliştirdiğidir.

Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir. Bilim adamlarına göre müzik, bilişsel düşünme kabiliyetini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır. Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesinde yürütülmüş araştırmalar sonucunda profesyonel ya da amatör olarak müzikle uğraşan insanların beyinlerinin daha büyük olduğu belirlenmiştir. Düzenli olarak müzik aleti çalmanın beynin görme, duyma, hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölümlerinin büyümesini sağladığı tespit edilmiştir. Araştırma çerçevesinde, müzikten anlamayan ve müzikle amatör veya profesyonel olarak ilgilenen kişiler seçmişlerdir. Yapılan MR (manyetik rezonans) görüntüleri, müzisyenlerin beyinlerinin daha büyük olduğunun açıkça gösterildiğini belirlemiştir. Veriler yine, müzisyenlerin beyinlerinde duyma, görme, hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölgelerde daha fazla “gri madde (gri hücre)” olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca MR görüntülerinden müzik aleti çalan ve günlük hayatta ağırlıklı olarak sağ elini kullandığını ifade eden kişilerin aslında sol ellerini de daha sık kullandıklarını tespit ederken, MR verileri doğrultusunda, sürekli müzik aleti çalmanın beynin büyüklüğünü olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Beynin kaslar gibi egzersiz yaptıkça büyüdüğünü; örneğin, piyano çalmanın notaları algılayan, beynin, tuşlara dokunan parmaklara ve pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturarak beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırdığı, çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağladığı, dolayısıyla da beynin kullanımını geliştirdiği belirlenmiştir.

Piyano eğitiminin beyin üzerindeki etkisi ile ilgili Dünya’da yapılan araştırmalardan sadece biri olan Toronto Üniversitesi bünyesindeki araştırmada, 9 ay boyunca piyano ya da ses eğitimi almış öğrenciler ile aynı eğitimi almamış öğrencilerin IQ seviyeleri, sürenin sonunda kıyaslanmıştır. Eğitim alan öğrencilerin IQ seviyelerinin arttığı gözlemlenmiştir. (Mississauga Toronto Üniversitesi, E. Glenn Schellenberg tarafından yapılan çalışma.)

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret etmeden önce sayfanın tamamını okumanız daha sonra bu sayfadaki tüm bağlantıları ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

C) Dünyadaki Diğer Bilimsel Araştırma ve Kanıtlardan Bazılarını Görmek İçin Buraya Tıklayınız.

Beyin eğitimi bilişsel becerilerin geliştirilmesini içerir. Bu beceriler bizi diğer kişilerden farklı kılabilir. Aslında toplumda daha zeki olarak tanımlanan insanlar bu becerileri daha etkin kullanabilenlerdir. Whole Brain Method kapsamında BGP Modülü dahilinde, kişiye eş zamanlı olarak analizler sonucunda belirlenen sıralamaya ve derecelendirmeye göre beyin egzersiz uygulama programını ve zeka oyunları programını içeren hafıza, dikkat arttırıcı beyin eğitim programları oluşturulmaktadır.

Whole Brain Method’un Feed Back Eğitim Kitlerinde, dikkati ve bilişsel işlemleri ifade eden beyin dalgalarını izleyen aparatlar mevcuttur. Bu aparatlar kişinin başına takılır ve beyin dalgalarının çalıştırdığı bir düzenek oluşturulmuştur. Kişinin dikkati bu yolla somutlaşmaktadır ve oyun kurgusu içerisinde kişinin somutlaştırılmış dikkatine bir görev, rol verilmiştir. Bu sayede eğlenceli bir oyun içerisinde kişinin birçok becerisini arttıran seanslar uygulanmaktadır. Seanslarda kişilerin düzeneği yalnızca dikkatleriyle kontrol etmeleri sağlanarak, kişilerin dikkatlerini gerçek zamanda görmeleri sağlanır. Seansların temelinde ‘geribildirim teknolojisi’ ile kanıtlanmış eğitim metodolojisinin ve davranış şekillendirme tekniklerinin bütünleşmiş hali olan akademik geribildirim teknolojisi kullanılmaktadır. Kişinin odaklanma becerisini arttırmak için bu beceri üzerine alıştırmalar yapılması gerekmektedir. Seanslar dahilindeki alıştırmalardaki tekrar ve tutarlılık sayesinde kişi uzmanlık kazanır ve bu durum kalıcılığa etki eder. Seansların hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Seanslarda kullanılan aparatların içeriğindeki sistem 20 yılı aşkın süredir tüm Dünya’da okul, hastane ve psikoloji merkezlerinde yüzbinlerce kişi için kullanılmıştır. Aparatlar her birey için iki ayı aşkın sürelerde kullanılmıştır. Bu ekipmanlar oyun olarak programlara dahil edilmiştir.

Whole Brain Method kapsamında Edu/Neuro/Biofeedback teknolojileri kullanılmaktadır. Bu geribildirim teknolojileri, edufeedback tedavi programı, NASA’nın astronotlarını geliştirmek amacı ile başlattığı bir uçuş simülasyon uygulamasıdır. Program, dikkat eksikliği olan, hiperaktif çocuklarda, okulda veya iş yerinde başarılı ve mutlu olmak isteyenlerde, disleksi, özel öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerde, konsantrasyon eksiliği çekenlerde başka seanslar ve eğitimlerle birlikte uygulandığında, kısa sürede gözle görülür ciddi değişiklikler sağlamaktadır. Programımızda kişinin başına takılan aparat sayesinde, dikkatini toparlayıp devam ettirebildiği anlar oyunda görülebilmektedir. Kişi kendi dikkati üzerinden oyunu eğlenceli bir şekilde oynar. Dikkati dağıldığı an oyun durur veya dikkat oranının azalışıyla doğru orantılı şekilde reel düzenekteki elemanlar hareketlerini belirli bir düzende değiştirirler. Bu değişimler kurulmuş küçük ölçekli oyun alanında kişinin ilerlemesiyle ilişkilendirilir.

Ekranda uygulanan neurofeedback ve edufeedbackten farklı olarak kullandığımız sistem, sık karşılaşılan gelişmenin ekranda kalma ihtimalini reel düzenekler kullanarak sıfıra indirmektedir. Neurofeedback ve edufeedback alanında Türkiye’de sadece Whole Brain Method kapsamında uygulanan programın ekipmanları Türkiye’de sadece Ankara merkezimizde bulunmaktadır. Seans yoğunlukları öğrencinin karakteristik özelliklerine göre belirlenmekte, programlar kişiye özel hazırlanmaktadır.

Etkili eski sistemde bazı durumlarda öğrenci gelişme kaydetmesine rağmen gelişmeyi gündelik hayatına veya akademik hayatına yansıtamamaktadır. Gelişme sadece ekranda görülmektedir. Ekranda kalan ilerleme tabii olarak öğrenci ve veliler için bir anlam ifade etmemektedir. Eski sistem titizlikle uygulandığı takdirde bile çok sık gelişmenin ekranda kaldığı görülmektedir.

Whole Brain Method Neurofeedback, Edufeedback ve Biofeedback programları bu konuya çözüm getirerek alanında bir ilki gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk olarak sadece Ankara’da Ses Özel Eğitim bünyesinde Whole Brain Method kapsamında uygulanmaktadır.

Genellikle 30 seans sürmektedir. BGP modülü dahilinde dinleti seansları ve piyano eğitimleri devam ederken eş zamanlı uygulanmaya başlar.

Bütünsel yöntemler üzerine yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un pilot uygulaması Ankara’da T.C. MEB Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedir. Ses Özel Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran method, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak ilaçsız çözümler sağlar.

Whole Brain Method’un modüllerinden uygulama seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkartan yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır.

Velilere düşen en büyük görev:

Bilindiği üzere kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyettedir. Bünyemizdeki uzman eğitimciler, psikolog ve terapistler ruhsatlı şekilde alanda rol üstlenmektedirler. Alanda ilgili tanılardaki bireylerle çalışma izni kanunlara tabidir ve Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmaktadır. Diğer taraftan, bazı kuruluşlar hayret vericidir ki “uygulama”, “çalışma”, “seans” gibi tanımlamalarla bünyelerinde eğitim dahi verdiklerini beyan etmektedirler. Her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı onayı bulunmadan eğitim vermek Ülkemizde kanunlara aykırıdır. Ayrıca alandaki bireylere uygulama ve eğitim ruhsatı olmayan ve böylesine hassas bir alanda kanuni zorunlulukları bile yerine getirmeyen bu kuruluşlara karşı velileri tedbirli olmaya davet ediyoruz. 

Çocukların eğitiminde en önemli unsurlardan biri oyundur. BGP Modülü uygulanan öğrencinin çocuk yaş grubunda olması halinde ek olarak oyun ile eğitim, iletişim becerilerinin gelişmesi istenen öğrencilerde de oyun terapisi devreye girmektedir. Whole Brain Method, BGP modülü’ndeki zeka oyunları programlarında hafıza, dikkat, akıl yürütme, problem çözme, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, konsantrasyon konularında gelişim sağlayan oyunlar bulunmaktadır. Uygulanan Neurofeedback ve Edufeedback programıysa Türkiye’de ilk defa “ekransız” şekilde, reel oyun düzenekleri kullanılarak uygulanmaktadır. Zeka oyunları ve beyin egzersizleri yapılan analizlerdeki derecelendirmeye göre belirlenmekte olup dinleti seanslarıyla eş zamanlı tutulmakta, piyano eğitimleri ve ritim seansları süresince devam etmektedir.

RANDEVU ALMAK İÇİN

TEL: 0(312) 235 2357

ADRES: Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

“Ses Getiren Sonuçlar”

ses-yildiz-logo

mehmetBGP Modülü