BGP Modülü Dinleti Programlarının Temelindeki Bilim

1967’de Doreen Kimura’nın sağ kulak üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda ulaştığı fikir REA (Right Ear Advantage=Sağ Kulak Tercihi) SAĞ KULAK KONUŞMADAKİ ÇABUK ALGILAMAYI SAĞLADIĞINDAN ÖĞRENMEDE ÖNEMLİ UNSURDUR. Kimura Doreen (1967), “Functional Asymmetry of the Brain in Dichotic Listening,” Cortex, 3, 163-178/

1989, Jensen och Johansen /”Unilateral sensorineural hearing loss in children and auditory performance with respect to right/left ear differences”,Br J Audiol. 1989 Aug;23(3):207-13./

Açıklamalarında algıda sağ kulağını kullanma alışkanlığı olan çocuklar, sol kulağını kullananlara göre okulda çok daha başarılı olduklarını yazmaktadır. Ayrıca sol kulak alışkanlıklı algıyı kullanan çocuklar konuşmaların ve çevreden duyulan seslerden rahatsız olup dikkatlerinin dağıldığını da yazmaktadır.

2004 yılında Sinninger & Cone-Wesson çok önemli bir görüş öne sürdüler: “Asymmetric cochlear processing mimics hemispheric specialization”,Science. 2004 Sep 10;305(5690):1581/

3000 bebek üzerinde işitsel testlerle yapılan araştırmada sağ kulağın özel görevinin konuşma dili olduğuydu.

Sol kulak ise tonlar üzerineydi. Aynı zamanda bu özellik daha önceleri zannedilen beyinde oluşması yerine doğrudan kulakta oluştuğu özelliğiydi.

Kimuras’ın REA hakkındaki tezi, 5 yıl sonra projeye alındı ve doğrudan çocuklarla bilimsel olarak 3 proje olarak çalışıldı.

Tommasi & Marzoli /”Side biases in humans (Homo sapiens): three ecological studies on hemispheric asymmetries”,Naturwissenschaften, 2009; DOI: 10.1007/s00114-009-0571-4/.

Bu araştırmada sağ kulaktan alınan verimin fazlalığı görülürken, sol zihne en kısa yoldan gitmenin yararının konuşma ve dil hızını artırması yanı sıra işitsel algıyı da hızlandırdığı için çocuklar ebeveyinlerin ilk söyleyişlerinde işitmeyi bilinçli dinlemeye döndürdüler.

Öğrenme güçlüğü ile işitsel algı arasındaki bağı anlatan çalışma:

2013 Nina Kraus /”J. Hornickel, N. Kraus. Unstable Representation of Sound: A Biological Marker of Dyslexia”,Journal of Neuroscience, 2013; 33 (8): 3500 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.4205-12.2013/

Nina Kraus öğrenme ile zihnin seslerin şifresini çözmesi arasında bağ olduğunu yazmıştır.

Hayes EA, Warrier CM, Nicol TG, Zecker SG, Kraus N /Neural plasticity following auditory training in children with learning problems, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12686276 /

2003 yılında ‘öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların işitsel algı eğitiminden sonraki nöronesnekliği’ projelerinden çıkan sonuca göre: Öğrenme güçlüğü olan çocukların işitsel eğitim amaçlı kullandıkları bilgisayar programları sonucuna göre bu çocuklarda fonemin (konuşma sesinin) nöron şifresindeki esnekliğin arttığını ve böylece olumsuz davranışların olumluya döndüğünü görmüşlerdir.

Nadine Gaab 2007 yılında, okuma-yazma güçlüğü olan (disleksi) çocuklarla ve konuşma için gerekli olan hızlı algılamanın eksikliğinde bu durumun işitsel algıyla en iyi duruma getirilebileceğini ifade etti.

‘Sound Training Rewires Dyslexic Children’s Brains ( http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071030114055.htm/ )

Nina Kraus, 2013 yılındaki çalışmalarında zihnin şifre çözümünde aynı sonuca ulaştı.

“J. Hornickel, N. Kraus. Unstable Representation of Sound: A Biological Marker of Dyslexia”,Journal of Neuroscience, 2013; 33 (8): 3500 DOI:

İşitsel Algı Eğitimi ile fonem de daha iyi bir konuma geliyordu. 10.1523/JNEUROSCI.4205-12.2013/

Josef Rauschecker 2012 yılında şunu gösterdi: ( http://m.npr.org/news/Science/164101652/ ) motor hareketleri düzenleyen bölgeler (MR ile) yeni, ilk kez karşılaştığı müziği dinleyenlerde sürpriz etkisi ile büyük bir oranda etkilenmişti. Tanıdığı, bildiği müziği dinleyen kişilerde ise motor hareketlerde bir değişikliğe rastlanmamıştı.

2000-2001, İŞİTMENİN KALİTESİ İLE ÖĞRENME BECERİSİ ARASINDAKİ BAĞMARIA VEGA, (İSPANYA )
158 öğrenci katılımında açık klinik bir araştırma
Hedef:

Odyolojik test sonuçlarına göre öğrencilerin akademik performanslarının düşük ya da yüksek olduğunu anlayabilmek.  
Uygulama:
158 öğrencinin sınıftaki durumları ve akademik performansları hakkında bilgi alınmadan odyolog tarafından her öğrenciye işitsel test yapılıyor. 
Sonuç:
işitsel test sonuçlarına göre isimleriyle hangi öğrencilerin sınıfta başarılı olduğu görülebiliyor. Düşük performanslı öğrencilerin hangileri olduğu odyolojik teste göre anlaşılıyor. Tahmin etmede başarı sonucu %92,9 ila %94,7 arasında. bu da işitsel algı ile öğrenme arasındaki bağı güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

 .

Dinletilerin Müzik İçeren Bölümüyle İlgili Bilimsel Dayanak ve Kanıtlardan Bazılarını Detaylı Olarak İçeren Sayfayı Görmek İçin Tıklayınız.

Whole Brain Method, BGP Modülü Sayfasının Devamını Okumak İçin Tıklayınız.

 

 

STANFORD, Calif. – Using brain images of people listening to short symphonies by an obscure 18th-century composer, a research team from the Stanford University School of Medicine has gained valuable insight into how the brain sorts out the chaotic world around it.

The research team showed that music engages the areas of the brain involved with paying attention, making predictions and updating the event in memory. Peak brain activity occurred during a short period of silence between musical movements – when seemingly nothing was happening.

https://med.stanford.edu/news/all-news/2007/07/music-moves-brain-to-pay-attention-stanford-study-finds.html

http://www.classicalite.com/articles/13478/20141216/studies-listening-classical-music-help-ace-finals-helps-lower-blood-pressure.htm

http://www.healthyhearing.com/report/51417-Link-between-alzheimer-s-and-hearing-loss

mehmetBGP Modülü Dinleti Programlarının Temelindeki Bilim