Enstrüman

BBünyemizde, Dikkat eksikliği, Hiperaktivite, Disleksi, Öğrenme Güçlüğü tanısı olan öğrencilerimize genellikle bateri ve piyano önerilmektedir. Dikkat eksikliği olan öğrencilere ve Öğrenme Güçlüğü tanısı olan öğrencilerimize bu yolla birçok alternatif yöntemin sağlayacağı faydayı sadece müzik alt eğitim yöntemlerini kullanarak verebilmekteyiz. Hali hazırda MEB özel eğitim destek eğitim programları içerisinde etkili merciler, bu konuyu araştırmış ve vurgulamış Talim Terbiye onayından geçirmiştir. Çünkü uygulanan çoğu alternatif yöntemin sağladığı katkıların biyolojik ve psikolojik yönlerinin çok daha fazlasını piyano ve bateri alt eğitim yöntemlerini derslerde kullanmak tek başına sağlayabilmektedir.

_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Eğitimde Enstrüman Kullanımı

Her öğrenciye “Fiziksel Yeterlilik Yetenek Analizi” yapılmaktadır. Enstrüman dersleri ayrıca verilmemektedir. Özel eğitim derslerinin içerisinde MEB Talim Terbiye Kurulunun direktifleri doğrultusunda kullanılmaktadır.

Öğrencinin kişisel durumu ile ilintili olarak yapılan analizler sonucunda belirlenecek enstrüman eğitimine katılması sağlanmaktadır ve hangi enstrümana yönlendirileceğine karar verilmektedir.

Bu alt yöntemler kurucuların geçmişteki çalışmalarındaki bakış açısı dahilinde teorik bilgileri maksimum düzeyde özetleyerek, pratiğe ağırlık verilerek öğrencinin karakteristik özelliklerine göre kişiye özel bire bir şekildeki özel eğitim derslerinin içinde uygulanmaktadır. Eğitim yöneticisi kadronun koordinatörlüğünde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ana hedefi olan öğrenmeye hazırlık, okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi gibi hedeflerde enstrümanlar, alt eğitim yöntemi ekipmanları olarak kullanılmaktadır.

Enstrüman alt eğitim metotları, öğrencinin ince ve kaba motor becerilerinin geliştirmesinin yanı sıra iletişim becerilerinin, hafızasının, konsantrasyonunun, sosyal iletişim becerilerinin, özgüveninin gelişmesine katkı sağlamakta ve öğrenciyi motive etmektedir.

Bünyemizde Özel Öğrenme Güçlüğü, Dikkat eksikliği, Hiperaktivite tanısı olan öğrencilerimize genellikle bateri ve piyano önerilmektedir. Dikkat eksikliği olan öğrencilere ve Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı olan öğrencilerimize bu yolla birçok alternatif yöntemin sağlayacağı faydayı sadece müzik alt eğitim yöntemlerini derslerde kullanarak verebilmekteyiz. Hali hazırda MEB özel eğitim destek eğitim programları içerisinde etkili merciler, bu konuyu araştırmış ve vurgulamış Talim Terbiye onayından geçirmiştir. Çünkü uygulanan çoğu alternatif yöntemin sağladığı katkıların biyolojik ve psikolojik yönlerinin çok daha fazlasını piyano ve bateri alt eğitim yöntemlerini derslerde kullanmak tek başına sağlayabilmektedir.

Pedagojik ve psikolojik temelli enstrüman alt metotları kadromuzdaki tam zamanlı psikolog ve pedagoglarımızla desteklenmektedir.

Eğitimde Feda Edilecek Tek Bir Fert Dahi Yoktur.

M. Kemal ATATÜRK

*Küçük yaş gruplarına öncelikle piyano önerilmektedir. Burada en önemli faktör piyanodan ses almak için ekstra hiçbir çalışma yapma gerekliliğinin bulunmamasıdır.

Elbette Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı’ndaki MEB Talim Terbiye Onaylı Kılavuzundaki Maddelerde Kurumlara Zorunlu Tutulduğu Üzere bu eğitimler alt yöntem olarak derslerimizde sağlanmaktadır. İleri düzey piyano çalabilecek kapasitedeki öğrenciler Ülkemizin müzik okullarına yönlendirilmektedir.

Piyano alt metotlarında Ankara Çayyolu Ümitköy merkez adresimizdeki kurum piyanoları kullanılmaktadır.

*Piyanoya ileri düzeyde başlayacak küçük yaş grupları için maksimum yoğunluktaki program, özel durumlar ve yaz dönemi haricinde haftada bir saat bire bir özel ders şeklindedir.

Piyano’nun tuşlu bir enstrüman olması, temel anlamda ses almak için ekstra çaba sarf etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu durum öğrencilerin motivasyonuyla alakalı pozitif sonuçları da beraberinde getirmektedir.

Ses olarak fikirlerden öğrencilerimiz için faydalanmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı’ndaki MEB Talim Terbiye Onaylı Kılavuzundaki Maddelerde Kurumlara Zorunlu Tutulduğu Üzere alt yöntem olarak piyano ve ritim enstrümanlarını derslerimizde kullanmaktayız.

Elbette Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı’ndaki MEB Talim Terbiye Onaylı Kılavuzundaki Maddelerde Kurumlara Zorunlu Tutulduğu Üzere enstrümanların kullanıldığı belirli eğitimler alt yöntem olarak derslerimizde sağlanmaktadır.

EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZA EN DEĞERLİ EĞİTİM

Piyano ve Bateri İçin Detaylı Bilgi

Özel gruptaki tanılı öğrenci velilerimizi bilinçlendirmek adına aşağıda piyano için genel detaylı bilgi verilmektedir.

Küçük yaşlarda piyano eğitimi almak, öğrenci üzerinde enstrüman icracısı olmanın dışında birçok kalıcı ve etkili fayda sağlamaktadır.

Küçük yaşlarda piyanoya başlamak büyük bir avantajdır ancak bu durum öğrenme hızıyla karıştırılmamalıdır. Beyinsel işlev kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda piyano eğitimi alan bir yetişkinin, örneğin yedi yaşındaki bir çocuktan daha hızlı ilerlediği gözlemlenecektir. Fakat Küçük yaşlarda piyano eğitimine başlayan, örneğin dört yaşındaki bir çocuğun üst düzey piyano icracısı olma ihtimali bir yetişkine göre çok daha fazladır.

 

Bateri (Davul)

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı’ndaki MEB Talim Terbiye Onaylı Kılavuzundaki Maddelerde Kurumlara Zorunlu Tutulduğu Üzere bu eğitimler alt yöntem olarak derslerimizde sağlanmaktadır ve baterinin doğası itibariyle çabuk sonuç vermesi nedeniyle okuma yazma derslerine destek olarak kullanırken öğrencilerin 4/4’lük ritimlerde öğrendikleri dahi onları basit düzeyde icracı konumuna getirmektedir.

Beklenenden çok daha kısa sürede belli bir düzeyde bateri çalmaya başlanabilmektedir. Bateri icracısı olarak uzmanlaşmak tabii olarak belirtilen süreçlerde mümkün değildir.

Sadece Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programında alt yöntem olarak bateriyi kullanmak dahi baterinin doğası nedeni ile öğrencileri icracı noktasına getirebilmektedir.

Çayyolu Müzik Kursu

Bilgi için ulaşabileceğiniz

 TEL NO: 

0(312) 235 2357

 Bünyemizdeyse Dikkat eksikliği olan öğrencilere ve Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı olan öğrencilerimize bu yolla birçok alternatif yöntemin sağlayacağı faydayı sadece müzik alt eğitim yöntemlerini derslerde kullanarak verebilmekteyiz. Hali hazırda yetkili merciler, MEB özel eğitim destek eğitim programları içerisinde bu konuyu araştırmış ve vurgulamış Talim Terbiye onayından geçirmiştir. Çünkü uygulanan çoğu alternatif yöntemin sağladığı katkıların biyolojik ve psikolojik yönlerinin çok daha fazlasını piyano ve bateri alt eğitim yöntemlerini derslerde kullanmak tek başına sağlayabilmektedir.

mehmetEnstrüman