Disleksi

Dislekside Uzmanlar Arası ve Modüller Arası Koordinasyon ile Bire Bir Özel Bütünsel Teknik

Disleksi tanısı olan öğrenciler okuma yazmada problem yaşamaktadırlar. Diskalkuli matematikteki öğrenme güçlüğünü, disgrafiyse yazmadaki güçlüğü ifade etmektedir. 3 tanıdaki öğrenciler de yer yön, zaman kavramı gibi çeşitli başka konularda güçlük yaşayabilmektedirler.

Dislektik öğrenciler genellikle okuma yazmada zorlandıkları için en çok bu konuda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak okuma yazmada güçlük çeken disleksi tanılı öğrenciler Whole Brain Method ile kısa sürede bu güçlüğün üstesinden gelmekte ve diğer alanlarda da desteklenerek büyük ilerleme kaydetmektedirler. Çünkü okuma yazmadaki zorluğun üstesinden gelmek için başarının anahtarı aslında okuma yazmaya büyük etki eden farklı eğitim ve uygulamaların bir arada takibidir. Disleksi üzerine özel eğitim seansları dahi doğası itibariyle farklı alanlarda desteklenmiş alt yöntemleri içerirler. 

Dislekside Bütünsel Teknik;

Beyin Gelişim Modülleri,

Psikolojik Modüller,

Akademik Modüller,

Sanat Modülleri

olmak üzere 4 farklı alanda 72 farklı alt yöntem ve uygulama içerir. Teknik, eş zamanlı uygulanan görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak gelişim sağlar. Bireye özel takip edilen program, alanlar arasındaki koordinasyonla ilerler. Program, ilk basamağı olan Analiz Evresi ile başlar. Analiz Evresi’nde bireyle ilgili incelemelerin yanı sıra 72 farklı alt yöntem alternatif uygulamadan hangilerinin ne yoğunlukta programa dahil edileceği, bireyin karakteristik özellikleri doğrultusunda belirlenir. İkinci basamakta uzmanlar analizdeki verileri işleyerek programı detaylandırır ve netleştirir. Çünkü dünyanın önde gelen tüm uzmanları çözüm için alanda ilk sırada “Bütünsel Yaklaşımı” önerirler ve bütünsel yaklaşımda kişinin ihtiyacı doğrultusunda hareket etmek istenilen sonuca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İlgili iki basamağın akabinde ortaya çıkan ilerleme planı dahilinde birey, 4-7 hafta aralığındaki yoğunlaştırılmış eğitim ve uygulama evresine tabi tutulur.

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

Modüller arası koordinasyon, disleksinin bütünsel olarak detaylı ele alınmasıyla mümkündür. Uzmanlar arası koordinasyonsa, disleksi tanılı bireyle ilgili başlangıçtaki ve eğitim sürecindeki değişen verilerin hızlı ve net aktarımını getirirken, bu verilerin bireyin gelişim metodundaki bütüncül programa elverişli şekilde aktarılmasını sağlar.

RAM Raporu Onaylı eğitim verebilen akademimiz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Whole Brain Method kapsamında, eğitimde bütünsel teknik Ses Getiren Sonuçlara imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve bunu beklenenden çok daha kısa sürede başaran akademimizde, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim vermekteyiz. Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu dernek Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Aslında birçok konuda da üstün olan disleksi tanılı öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde, öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine disleksi akademisi oluşturulmuştur. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü derneğin Ankara’da disleksi tanılı öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiş ve sağladığı destekle dernek temelli çalışmalar disleksi akademisi haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur. Yeni eğitim modeli ruhsatlandırma tarihiyle Türkiye’deki resmi olarak ilk kuruluştur. Diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran akademimiz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

“WHOLE BRAIN METHOD” TAM ve KALICI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Akademimiz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Bünyemizde, öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. RAM Raporu Onaylı eğitimlerimizin yanı sıra öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize edilmektedir.

 

WHOLE  BRAIN  METHOD

“Whole Brain Method” Uygulamadaki Türkçe Adıyla Bütünsel Teknik, Tam ve Kalıcı Sonuçlar Almaya Devam Ediyor. Ses Özel Eğitim, Bütünsel Yaklaşımla Eğitim Vermektedir. Whole Brain Method, Bütünsel Teknik, Aynı Zamanda Uluslararası Bir Projedir. Tüm Dünyadaki Tanılı Özel Öğrencilere Fayda Sağlayabilmek İçin Sesimizi İki Dilde Duyurmayı Hedeflemekteyiz. Bütünsel Teknik başlığı altında 4 farklı alanda modüler olarak sistemi anlatmaktaki amacımız, fikri anlaşılabilir kılmak ve velilerimize kolayca aktarabilmektir. Dünyanın en ilerideki uzmanlarının bu alanda ilk sırada en etkili yaklaşım olarak gördüğü teknik, bünyemizde uygulanmaktadır.  Disleksi, Öğrenme Güçlüğü ve Okul Akademik Başarısı üzerine bütünsel teknikle yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un akademi (eğitim kurumu) bazlı pilot uygulaması Ankara’da Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedirSes Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran method, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak 4 ile 7 hafta aralığındaki süreçlerde mutlaka gelişim sağlar ve gerektiğinde yoğunlaştırılmış süreç sonrası programın devamıyla bireyleri kalıcı sonuca ulaştırır.

Whole Brain Method dahilindeki 13 Modül 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. 13 Modülün içinde toplam 72 farklı uygulama ve alt yöntem bulunmaktadır. Modüllerden, beyin nöroplastisitesi tabanlı seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Çoğunluğunun eş zamanlı uygulanması gereken 13 farklı modülü içeren ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkartan yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır.

Disleksi Üzerine Sonuç Odaklı Eğitim Programları

T.C. MEB Ankara Ses Özel Eğitim

Ankara Çayyolu Özel Eğitim

.

“HER ÖĞRENCİ PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR”

Ankara Ümitköy’deki akademimizle zamanı fazlasıyla ileriye aldığımızın farkındayız. Ancak günümüzdeki genel geçer gereklilikleri göz önünde bulundurmaya devam ederek zamanı ileri alıyoruz. Geçmişten gelen tabirle “zamanı ileri sardığımızın farkındayız” ancak günümüz önemli kriterlerine ve sosyokültürel, psikopedagojik yaklaşımlarımıza da ön planda yer vermemiz katılımcılarımızın başarısı için vazgeçilmezlerdendir. Disleksi alanındaki ruhsatlandırma tarihiyle Türkiye’de ilk resmi kuruluş olan akademide disleksi üzerine yoğunlaşılmıştır. Disleksi tanılı öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler, uygulamalar ve grup eğitimlerini içerir.

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Disleksi,

Öğrenme Güçlüğü,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Diskalkuli,

Disgrafi,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Konuşma Problemleri, 

Sosyal İletişim Problemi,

Öğrenilmiş Çaresizlik,

Farkındalık

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 5-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Uygulamalar, dil ve konuşma gelişimini,

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da bünyemizde sağlanabilmektedir.

.

.

13 farklı modül içeren Whole Brain Method kapsamında katılımcılar, belirli modüllerde ergoterapi de içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı modüllerin eş zamanlı olarak tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasını bu yolla geniş tutabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır.

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer öğrenciye farklı alanlarda destek sağlanır ve bu çoğu değişken pozitife çevrilirken, metodun uygulayıcıları, aile ve okulla entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür.

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, klinik psikologlar, bakanlık onaylı atanmış psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, pedagog ve akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların “ruhsatlı” olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte gözlemle birlikte kapsamlı şekilde gerekli inceleme ve analizler yapılır, kişiye Whole Brain Method’a özgü testler de uygulanır. Yöntemin en önemli evresi olan analizler sonucunda kapsamlı bir rapor ve kişiye özel ilerleme planı hazırlanmaktadır. 13 modülden hangilerinin ihtiyaç dahilinde olduğu, 13 modülün içindeki 72 farklı alt yöntem ve uygulamalardan hangilerinin takip edileceği analizlerle belirlenir. (Analizler randevu ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler için uygulanan analizlerde velilerden mutlaka öğrencinin öyküsü dinlenmektedir. Analizler aynı zamanda uzman görüşü içeren birer tanılamadır. Whole Brain kapsamında da disleksi; geçici öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Çünkü beyindeki farklılıklar şu anda Dünya’daki eğitim sistemi dahilinde öğrenmede zorluğa neden olmaktadır. Bu alanda da ilk olan kurumumuz model alınmasıyla, ilk doğru örnek oluşuyla yapılanmanın liderliğini sürdürmektedir. Çayyolu Ümitköy Bölgesi’ni pilot bölge olarak seçen kurumumuz, Türkiye çapında ve uluslararası çapta yeni başarılar için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Kurumumuz Ruhsatlandırma Tarihiyle Resmi Olarak İlk Kuruluştur.)

2 – Modül Seçimi:

Bu basamakta uzmanlar analizdeki verileri işleyerek programı detaylandırır ve kişinin özelliklerine göre netleştirir. Bireyin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla 72 farklı alt yöntem uygulamadan ihtiyaç dahilinde olanlar bireyin çok yönlü programı için detaylandırılır. 13 modülden belirlenenler gerçekleşen analiz doğrultusunda seçilerek bireyin seans planlaması yapılır. Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte ve çoğunun eş zamanlı uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır. Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla ve ne yoğunlukta, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir. Yoğunlaştırılmış 4 ile 7 haftalık dönemdeki destek eğitim programı sadece cumartesi ve pazar günlerine planlanabilmektedir. Haftanın diğer günleri takip edilecek uygulamalar için gerekli ekipmanlar tedarik edilerek ailelere evde uygulama eğitimi verilmektedir. Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir ancak kontenjanlar sınırlıdır.

13 Modül; BGP Modülü, Psikolog Modülü, Akademik Destek Modülü, Yaratıcı Drama Modülü, Okuma Yazma Modülü, Yazı Geliştirme Modülü, Ses Konuşma Modülü, Aile Danışmanlığı Modülü, Okul Entegrasyon Modülü, Öğrenci Koçluk Modülü, 5N 1K Modülü, Mandala Modülü ve Etüt Modülü’dür.

Ana Sayfadaki modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 13 modülün açıklamaları için bu sayfanın tamamını okuduktan sonra ana sayfayı ziyaret etmeniz önerilir. 

MODÜLLER:


Kişilerin sadece kendi grubundaki veya kendi grubuna yakın öğrencilerle destek ve eğitim alması büyük önem arz etmektedir. Whole Brain Method kapsamında, bütünsel eğitim sistemiyle Ses Getiren Sonuçlara imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve bunu beklenenden çok daha kısa sürede başaran akademimizde, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim vermekteyiz.

Disleksi alanındaki diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran akademimiz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

Akademimiz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Disleksi Eğitimi

“WHOLE BRAIN METHOD” TAM ve KALICI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Akademimiz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Disleksi Derneği

Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu Disleksi Derneği Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Disleksili öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde disleksi, diskalkuli, disgrafi tanısı olan öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine akademi kurulmuştur. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü disleksi derneğinin Ankara’da disleksili öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiş ve sağladığı destekle disleksi derneği temelli çalışmalar, disleksi akademisi haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur.

.


Disleksiye yönelik uygulamalar bütünsel, çok yönlü olarak ele alınmalıdır. Dislekside eğer tek uygulama varsa kişilere yeterince fayda sağlamaz ve öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenemez. Bu nedenle bu ciddi konuda ilerleme sağlamak için her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar çok yönlü olarak ele alınmalıdır. Eş zamanlı ve/veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. (Tedavi, disleksiyle başa çıkmak ve disleksinin pozitif yönlerini kullanabilmek olarak tanımlanmıştır. “Başa çıkmak” tanımıysa disleksinin yarattığı zorluklardan olan “okuma yazmadaki güçlüğü, sağ ve solu karıştırmak gibi sorunları aşmak” olarak kullanılmıştır.  “Whole Brain” zaten çok kısa sürede okuma yazma, sağ solu karıştırmak gibi sorunları çözmektedir. Disleksi tanılı öğrencilerin herhangi bir tedaviye ihtiyacı yoktur.) Modüller arası koordinasyon, disleksinin bütünsel olarak detaylı ele alınmasıyla mümkündür. Uzmanlar arası koordinasyonsa, disleksi tanılı bireyle ilgili başlangıçtaki ve eğitim sürecindeki değişen verilerin hızlı ve net aktarımını getirirken, bu verilerin bireyin gelişim metodundaki bütüncül programa elverişli şekilde aktarılmasını sağlar. Bunun diğer anlamı ilk basamak olan analiz evresinin, aslında program boyunca devam ettiğidir. Sürekliliği olan analiz, öğrenciyi tanıma-gözlemleme evresidir ve tam anlamıyla ancak ve ancak uygulamalar ile verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları, pedagog ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Merkezimizde bu birimler koordinasyon halinde çalışmakta olup ihtiyaç duyulan alternatif yöntemlerin programa dahil edilmesiyle bütünsel teknikleri kullanan Whole Brain Method, bünyemizde uygulanmaktadır.

Gerek fiziksel yapısı, gerek personel yapısı disleksi dostu bir okul olarak yapılandırılan kurumumuzda, disleksi eğitiminde gerek duyulan her türlü güncel eğitim materyalinin donanımı sağlanmış, eğitim platformu dizayn edilirken ergoterapi bütünsel olarak göz önünde bulundurulmuştur. Akademimiz, düzenlediği seminerlerle disleksi alanında toplumumuzu bilinçlendirmektedir. Akademi bünyesinde Ankara’da disleksi alanında öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize edilmektedir. Eğitimsel terapilere başlayan çocukların özelliklerine göre bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) hazırlanmaktadır ve süreç içerisinde çocukların psikolojik problemleri ile yakından ilgilenilerek kontrol altında tutulmaktadır. Whole Brain Method, Okul Entegrasyon Modülü dahilinde uzmanlarımız, öğrencilerin eğitim öğretime devam ettiği okulların rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleri ile veli izinleri doğrultusunda iletişime geçer, çocuk için yapılan bireyselleştirilmiş eğitim programlarını (BEP) okulla paylaşır, okul içi yapılandırmalarda aktif rol üstlenir.

Türkiye’de disleksi tanılı öğrencilerin eğitim aldığı kurumların yetersiz olduğu görülmektedir. Kurumlarda farklı tanılar almış farklı gruplardan öğrencilerin bir arada eğitim alıyor olması özellikle Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) tanılı bireylerin eğitim süreçlerinde en büyük negatif etkiye sebep olan unsurdur. Bu durum bireylerin özellikle benlik saygısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle akademimiz sadece belirli alanda tanılar almış gruptaki öğrencilere eğitim vermektedir. Akademimiz sadece Disleksi, Diskalkuli, Özel Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenciler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB ) yaşayan öğrenciler odaklı eğitim verilmektedir.

Dünya Sağlık örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği dahil olmak üzere önde gelen sağlık otoriteleri disleksiyi tanımlamışlardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite de detaylı tanımlanmıştır. Ancak Ankara’nın önde gelen disleksi akademisi olarak biz disleksiyi bir farklılık olarak görüyoruz. Ses disleksi akademisidir, disleksi dostu okul, farklılıklar okuludur. Dünya’da birçok ülkede disleksi tanısı olan öğrenciler için “disleksi dehaları” tanımlaması kullanılmaktadır.

Ankara’daki ve Tüm Türkiye’deki RAM’larca hazırlanan raporlar doğrultusunda Disleksi, Özgül Öğrenme Güçlüğü (Özel Öğrenme Güçlüğü) kategorisinde gruplandırılmıştır. Bu grubun içerisindeki öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları ve psikolojik, çevresel etki kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programlarla eğitim vermek son derece büyük önem arz etmektedir. Akademimiz sadece bu gruptaki öğrencilere eğitim vermektedir.

Disleksi, kişilerin beyinlerinin genelden farklı işlemesiyle ortaya çıkan bir farklılıktır. Disleksi tanılı öğrenciler için sağ beyin ile öğrenenler tanımlaması sıkça karşımıza çıkmaktadır. Sağ yarı küre ağırlıklı çalışan beyine sahip olabilen disleksi tanılı öğrenciler kelimeleri ters görme yazma durumuyla karşılaşırlar veya harfleri kelimeleri dans ediyor gibi görebilirler. Disleksi bu nedenle genellikle öğrenme güçlüğü kategorisine alınmaktadır. Özetle öğrencilerin farklılığı, farklı öğrenme şekline sahip oluşundan doğan bir öğrenme güçlüğü tanımlaması söz konusudur. Ancak disleksi tanısı olan kişilerin genellikle normal zekada veya normalin üstünde zekaya sahip oldukları yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. Bu nedenle disleksiyi bir rahatsızlık olarak tanımlamak doğru sayılmaz. Beynin farklı işlemesinin birçok avantajları da bulunmaktadır. Dislektik kişiler beyindeki yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle, yaratıcı zeka ile ilgili bölümleri daha aktif kullanırlar. Empati, Multi-Tasking Becerileri, sezgi ve merakları daha gelişkindir.
Disleksi lütfedilmiş bir hediye olabilir. Birçok ünlü bilim adamı ve sanatçı disleksi tanısına sahiptir. Günlüğünü tersten yazarak tutan Leonardo Da Vinci, telefonun mucidi Alexander Graham Bell, Albert Einstein, Thomas Edison, John Lennon, Pablo Picasso, Michelangelo Buonarroti, Van Gogh, Andy Warhol, Steve Jobs ve hatta Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jey Leno, Robin Williams, Steven Spielberg… Bu isimler disleksi tanısı olduğu bilinen başarılı kişilerin sadece bazıları. Önemli olan akademik dönemde dislektik öğrencilerin bu  konuyla başa çıkmalarını sağlamak ve sonrasında ilgi alanlarına göre, onları doğru yönlendirmektir. Anahtar, öncelikle özgüven inşa etmek ve içlerindeki bu özel saklı potansiyeli çok yönlü alanlarda destekleyerek ortaya çıkartmaktır.

Ses Özel Eğitim, Whole Brain Method Kapsamında disleksi eğitim merkezimizde, alanda sağlanan başarı, çocuklarımız için ışık olmaya devam ediyor.

 “Disleksi Tanılı Öğrencilerimiz Eksik Değil Sadece Farklıdır. Farklı Olanlar İçin Farklılıkları En Güzel Haliyle Yaşayarak Hayatta Önemli Başarılara İmza Atmak Sıradan Olan Bireylere Göre Daha Yüksek Bir İhtimaldir.

Disleksi Dehalarına Bir Örnek; Leonardo de Vinci

Disleksi tanılı öğrencilerin beyinlerinin farklı işliyor oluşu değerli bir farklılığın sahibi oldukları anlamı da taşımaktadır.

Her ne kadar beynin sol tarafı kelimelerle, sağ tarafı müzikle ilgileniyor gibi görünse de bunun kesin bir kural olduğu söylenemez. Daha önceki çalışmalarda okuma-yazma ve aritmetik işlemlerinin çoğunun insan tarafından (solaklar dahil) sol yarı küre ile yapıldığı bulunmuştu. Bir insanın hassas tarafı, yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle -yaratıcı zeka ve zeka ile- ilgili olan kısmı ise beynin sağ yarı küresi. Beynimizdeki farklılıkların bilincinde değiliz. Sağ ve sol elle yazan insanları düşünün. Çoğu solaklar tersten yazmayı daha rahat başarırlar. Mesela Leonardo de Vinci. Günlüğünü tersten tutmuştur, daha sonra günlüğünü rahat okumak için aynanın karşısına geçmiştir. Bu insanların beyinleri (solakların) olayları daha farklı algılamaktadır. Çoğu solak, sağ elli insanların dünyasına girdikten sonra, sevecen olmayan bir öğretmenin de sınıfına düşmüşse okuma-yazma konusunda disleksi denilen problemle karşılaşabilir. İki yarı küre birbirinin aynı değildir. Her ne kadar birbirlerinin ayna görüntüleriymiş gibi görünseler de anatomik olarak da farklılıklar gösterirler. Beyin, insan vücudunun en karmaşık, anlaşılması en güç organlarından birisi. Ancak sırları gün geçtikçe biraz daha gün ışığına çıkıyor.

Sadece Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Grubuyla Çalışan Ruhsatlı İlk Akademiyiz.

Bilindiği üzere psikolojik ve pedagojik bazda en doğru olan, öğrencinin  kendi grubu dışındaki bireylerle destek eğitim almaması, sadece kendi grubundaki bireylerle birlikte eğitim almasıdır. Akademimiz bu konuda ilk olmakla birlikte bakanlık ruhsatlı çalışmasıyla da resmi olarak ilk kuruluştur. 

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Whole Brain Method kapsamında Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve özel eğitim çalışmaları kapsamında geçmişte kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.

Akademimiz Ankara merkezli olmakla beraber tüm Türkiye’ye destek vermektedir. Birçok farklı şehirlerden her hafta sonu akademimizde eğitim almak için sürekli olarak onlarca öğrencimiz Ankara’ya gelmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar için tüm Dünyadan uluslararası üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz. 

Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent, Çankaya ve TOBB Üniversiteleri akademimize lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinden bilimsel çalışmalar için katılımda bulunmakta ve eğitim, uygulama alışverişini sürdürmektedirler.

Toplamdaki 13 Modülü Ana Sayfada “Modül Seçimi” Başlığının Alt Bölümünde Bulabilirsiniz. Ana Sayfada Modülleri Temsil Eden Kutucuklara Ulaşmak İçin Buraya Tıklayabilirsiniz.

Akademimiz birçok konuda Türkiye’de ilk ve tek olmanın yanı sıra sadece kendi özkaynaklarıyla ilerlemiş bir kurumdur. Kurucularının başkanlığındaki dernek alandaki ilk dernek olmasına rağmen hiçbir zaman dernek üyeleri de dahil olmak üzere tek bir bağış veya harici destek alınmamıştır. Dernek en aktif döneminde bile sadece kurucularının özkaynaklarıyla ilerlemiştir ve dernek temelli çalışmalar bir akademiye dönüşmüştür. Akademi dönemimizde de yine kurucular haricinde hiçbir ekstra destek alınmamıştır ancak sürekli şekilde disleksi alanına destek verilmiştir. Akademimiz, bilimsel çalışmalarıyla, çeşitli yayınlar ve yayımlarla, model teşkil ederek, eğitim ve uygulamalarıyla alana destek olurken alandaki otoriter uzmanlarca ve velilerce keşfedilerek markalaşmıştır. Hiçbir harici destek almadan emsal olan kuruluşlar en tabii haliyle günümüzdeki en başarılı kurumlardır. Çünkü bu kurumların markalaşması ancak ve ancak kurumların büyük başarıları varsa mümkün olabilmektedir. Akademimizi, dislektik öğrencilerimizin velileri, önemli başarılarımızı duyarak kendi kendilerine keşfetmişlerdir. Kurucularımızın manevi boyutu en ön plana koyarak akademimizi, kendi hayatlarında ilk sırada tutmaları anahtarımızdır.  Resmi olarak birçok ilke imza atan kurumumuz bu konuda da yine Türkiye’de ilk ve tek olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.  

Çoğunluğunun eş zamanlı uygulanması gereken 13 farklı modül dahilindeki yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır. 13 modülün her birinin açıklamaları ana sayfada bulunmaktadır. Ana sayfayı ziyaret edip modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

Disleksi insandan insana da farklılıklar göstermektedir. Kendi içinde çeşitleri bulunan disleksinin ortak belirtileri vardır.

Dislektik kişiler:

Sözcükleri telaffuz etmede zorluk yaşayabilirler. Harfleri ters görme, dans ediyor gibi görme, karışık görme (örneğin “b” ve “d” harfini karıştırma. 4 ile 7’yi ters yazma, 3 rakamını “E” harfi gibi veya 6’yı 9 olarak görme ) durumlarını yaşayabilirler. Sözcüklerle sesler arasında bağlantı kuramayabilirler.
Benzer sesleri birbirine karıştırırlar. (örneğin soba yerine sopa demek)
Alfabeyi, sayıları, çarpım tablosunu ve haftanın günleri gibi sıralı listeleri öğrenmede güçlük, zaman kavramında zorluk yaşayabilirler. Okurken ve yazarken satırları veya sözcükleri atlarlar.
Yön tayin etmekte zorlanırlar. Sürekli saği solu karıştırırlar
Uzaklık ve derinlik algılamasında sorunları olabilir. Günleri ard arda sayamayabilirler.
Kelimeleri sıralayıp cümle oluşturmakta güçlük çekebilirler.
Önce-sonra, dün-bugün gibi zaman kavramlarını karıştırabilirler.
Değişikliklere uyum sağlamada güçlük çekebilirler. Diğer etkenlerinde katkısıyla arkadaşları ile olan ilişkileri problemli olabilir. Zamanı kullanmada zorluk, planlama ve örgütleme yetisiyle ilgili sorunlarla karşılaşma görülebilir.
Yazılı işlerden çok sözlü olanlara yönelirler, hatta yazıyı tamamen reddedebilirler.
Sınavlarda ve mülakatlarda sonu açık soruları yanıtlamada zorluk, sınıftaki yaşıtlarına oranla çok daha alt düzeylerde performans gösterme, imlada, hecelemede yanlış yapma, aynı sözcüğü değişik şekillerde yanlış yazma, matematik işaretlerinin yerlerini değiştirme görülebilir.

“Disleksi” Türkiye’de Özel Öğrenme Güçlüğü Olarak Kategorilendirilmektedir. Disleksi tanısı olan öğrenciler akademik eğitim dönemlerinde disleksinin yol açtığı öğrenme güçlüğü yaşayabilmektedirler. Bu nedenle kategori olarak disleksi, özel öğrenme güçlüğü şeklinde görülmektedir.
Ancak disleksiyi geçici öğrenme güçlüğü olarak görmek daha doğrudur.

 “Ses Özel Eğitim’de, Disleksi Tanılı Öğrencilerimiz Sadece Farklıdır. Farklı Olanlar İçin Farklılıkları En Güzel Haliyle Yaşayarak Hayatta Önemli Başarılara İmza Atmak Sıradan Olan Bireylere Göre Daha Yüksek Bir İhtimaldir.“

Okuma – Yazma Becerileri
İlkokul birinci sınıfın sonunda ilk okuma ve yazma becerilerinin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda eğitim programlarımız uygulanmaktadır.

Eğitim programlarımız bireye yönelik yönelik sürmekte olup çeşitli öğrenme-öğretme metotları ihtiyaçlar doğrultusunda devreye sokulmaktadır.

Eğitim yılı sonunda gerekli kazanımlar gerçekleştirilmemişse sürdürülmekte olan okul-aile ve kurumumuz işbirliği, yeni oluşturulan eğitim programına entegre edilmektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalarımız sınıf müfredatı da göz önünde bulundurularak sürdürülür.

Disleksi tanısı olan çocuklarımız için bünyemizdeki bireyselleştirilmiş akademik eğitim programları ile çocuğun özel kriterleri göz önünde bulundurularak çocuğun kişisel özelliklerine yönelik eğitim verilmektedir.

Birincil hedefimiz, öğrenciyi, akıcı okuma ve söylenenleri bir çırpıda yazma süresine istenilen sürede getirmektir. İstenilen süreye ulaşılmasından itibaren okul müfredatına paralel olarak gereken diğer konular sıralı olarak çalışılmaktadır.

Matematik
Erken çocukluk döneminden başlanarak görsel-işitsel-dokunsal algıların devreye sokulmasıyla (şekil-pozisyon algısı, şekil-zemin algısı, uzaklık-derinlik-boyut algısı ve miktar gibi) eğitim sürecimiz başlatılmaktadır. Devam eden süreçte çocuklarımızın yaşına ve seviyelerine uygun olarak gereken kavramların eğitimleri verilerek sayı ile ilgili kavramları anlamaları sağlanır.

Okul öncesi dönem, ana sınıfı dönemi, ilköğretim 1. Sınıf dönemi gibi tüm çocuklarımıza uygun matematik programlarımız uzman eğitimcilerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda zengin materyal çeşitliliğimiz ve bilgi birikimimizle birlikte çocuklarımızı Singapur Matematiği ve Mental Aritmetik ile de desteklemekteyiz.

Çocuklarımıza tüm sınıf seviyelerinde gereken matematik eğitim-öğretim metotlarını uygulayarak ve sınıf müfredatını da göz önünde bulundurarak gereken düzenlemeler ile bireyselleştirilmiş eğitimi sürdürmekteyiz.  

Ankara Disleksi Alanında “Whole Brain Method” Kapsamında “Ses Özel Eğitim” ile Gelişiyor.

Aşağıda disleksi tanılı öğrencilerimiz için bütünsel eğitim tekniği Whole Brain Method dahilindeki modüller bulunmaktadır. Kutucukları ana sayfada bulabilir ve her birinin üzerine tıklayarak ayrı ayrı modüllerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Modüller için ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Özel Öğrenme Güçlüğüses-yildiz-logo 

Okula Hazırlık Becerileri
Öğrencilerimiz ile bireyselleştirilmiş görsel algı, işitsel algı ve tüm duyularının da içine katıldığı bilişsel, sosyal-duygusal, konuşma-dil gelişimi ve günlük yaşam becerilerini içeren, okuma-yazma, matematik ön koşul ihtiyaçlarını da içinde barındıran eğitim programları ile çocuklarımızı donanımlı bir şekilde okula hazır hale getirmekteyiz.

Kurumumuzda eğitim gören çocuklarımızın ilkokul ve ana sınıfına başlayacakları eğitim yılı başında gereken değerlendirmeler yapılarak hazır bulunuşlukları tespit edilir.

Bu tespit doğrultusunda ana sınıfı ve ilkokula başlatılıp-başlatılmama durumu yapılan veli toplantıları ile tüm velilere duyurulur.

Gidemeyeceği saptanan çocuklara yönelik yeni program düzenlemesine gidilerek bir sonraki eğitim yılına hazır olmasına yönelik çalışma sürdürülür.

Erken Yaşta Disleksi Belirtileri

Aceleci ve sabırsız olma. 

Kavram gelişiminde sınırlılık. ( sayılar, renkler, şekiller vb. )

Zaman kavramını algılamakta zorluk. ( dün, bugün, yarın, sabah, öğlen, akşam vb.  )

Alıcı dil becerilerinde, söylenen karmaşık cümleleri anlama ve yorumlamada zorluk. Zeki olmasına rağmen bazı söylediğiniz kelimeleri anlamayabilir. 

Dil edinimi sırasında telaffuz sorunları. Birbirine yakın kelimeleri yanlış sesletme. 4 veya 5 yaşına erişmesine karşın bazı sesleri düzgün söyleyemeyebilirler. 

Dil gelişiminde gecikme. 
 
Kelime dağarcığının yavaş artması.
 
Uyaklı sözcükleri bulma, ayırt etme ve sıralamada sıkıntı. 

Bazı eylemleri karıştırma. ( gitmek – gelmek, inmek – çıkmak vb. )

Günlük rutin işleri takipte zorlanma. 

Ard arda verilen yönergeleri yerine getirirken sıra takibini yapamama. 

Motor becerilerin gelişiminin geriden takip etmesi. ( düğme ilikleme, bağcık bağlama, çizim becerileri vb. )

Sıra takibi gerektiren bilgileri öğrenmede sıkıntı. ( haftanın günleri, alfabe, sayı sayma vb. )

Yönelim becerilerinin gelişiminde zorluk. ( sağ-sol, yukarı- aşağı )

Görsel-işitsel algı becerileri ile ilgili sıkıntı. Görsel talimat ve işaretleri yorumlamakta sıkıntı. Kuralları ve rutinleri takip etmede güçlük.

Görsel-işitsel dikkat gerektiren etkinliklerde yetersizlik.  

El ve ayak kullanımlarında tutarlılığın geç gelişimi. 

Dikkat dağınıklığı, kıpırdanma ve yerinde duramama.

Bazen derdini anlatamadığı için öfkesini kontrol edemeyebilirler.

Aile bireyleri ile oyun oynamayı sevmeyebilirler. 

Yaşıtları tarafından dışlanabilirler. Yaşıtlarınca oyunlara alınmayabilirler.

İsteklerini sürekli ağlayarak belirtebilirler. 

Disleksi, kişilerin beyinlerinin bazı noktalarda genelden farklı işlemesiyle okuma yazma, yön kavramı, zaman kavramı gibi konularda öğrenme güçlüğüne yol açan nörolojik özel bir tanı, farklılıktır. Disleksi tanısı olan kişilerin sıklıkla harfleri ters gördüklerine ve yazdıklarına rastlanır. Kişiler harfleri dans ediyor gibi görebilirler, okurken kelimeleri atlayabilirler ve seçmekte güçlük çekerler. Bu nedenle kelimeleri okumakta hatta konuşmakta problem yaşayabilirler. Dil becerilerinde problem yaşayabilen dislektik bireyler hafıza ve dikkat sorunlarıyla da sıkça karşılaşmaktadırlar. Bireylerin beyinlerindeki kısa süreli ve uzun süreli bellekte disleksi kaynaklı problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenlerle disleksi bir öğrenme güçlüğü olarak görülmektedir ancak disleksi tanılı kişilerin zeka düzeyleri normal ve genellikle normalin üzerindedir.

Disleksi, ilk kez İngiliz Doktor W.P Morgen tarafından 1896 yılında tanımlanmıştır.

Avrupa Disleksi Derneği’ne göre disleksinin tanımı “Disleksi, okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılıktır.” şeklindedir.

 Konuyu araştırmacı bir velimizin düşüncelerini ve görüşlerini de içeren cümlelerle özetlemek en doğru açıdan yaklaşmak olacaktır. Akademimiz disleksiyle bağlantılı farklı alandaki uzmanların aynı bünyede bulunması sayesinde sürekli olarak öğrenciyle ilgili inceleme ve tespit halindedir. Öğrencimizle ilgili keşiflerimizi uzmanlarımız birbirlerine aktarmaktadırlar. Her bir uzmanımız kendi uzmanlık alanını Whole Brain’in işleyişinde diğer alanlarla birleştirerek kullanmaktadır. Disleksiyle bağlantılı farklı uzmanların aynı bünyede akademimizde bulunmasıyla çok hızlı şekilde aksiyon alınabilmektedir. Böylece arada bilgi, zaman ve motivasyon kaybı yaşanmasına izin verilmemektedir. Farklı alanlardaki psikolojik etkenler işlenmekte ve eğitim uygulama sürecine dahil edilmektedir. Bu şekilde Whole Brain Maksimum etkiye ulaşmaktadır. 

BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0(312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

mehmetDisleksi