“HER ÖĞRENCİ PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR.”

1995

WHOLE  BRAIN  METHOD

“Whole Brain Method” Uygulamadaki Türkçe Adıyla Bütünsel Teknik, Tam ve Kalıcı Sonuçlar Almaya Devam Ediyor. Ses Özel Eğitim, Bütünsel Yaklaşımla Eğitim Vermektedir. Whole Brain Method, Bütünsel Teknik, Aynı Zamanda Uluslararası Bir Projedir. RAM Rapor Onaylı eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm Dünyadaki Öğrencilere Fayda Sağlayabilmek İçin Sesimizi İki Dilde Duyurmayı Hedeflemekteyiz. Bütünsel Teknik başlığı altında 4 farklı alanda modüler olarak sistemi anlatmaktaki amacımız, fikri anlaşılabilir kılmak ve velilerimize kolayca aktarabilmektir. Dünyanın en ilerideki uzmanlarının bu alanda ilk sırada en etkili yaklaşım olarak gördüğü teknik, bünyemizde uygulanmaktadır. Disleksi, Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Dil ve Ses Bilimleri, Okul Akademik Başarısı üzerine bütünsel yaklaşımla yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un akademi (eğitim kurumu) bazlı pilot uygulaması Ankara’da Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve bire bir özel eğitimlerle uygulanmasına devam edilmektedir. Bütünsel Teknik uygulanırken hali hazırdaki MEB Talim Terbiye Kurulu Destek Eğitim Programı’nın içeriğindeki yönerge ve kurallara uygun hareket edilmektedir. Ancak elbette her öğrencinin ihtiyaçları parmak izi kadar özel olduğu için programda belirtilen yöntem, uygulama ve çalışmaların yoğunlukları her öğrencinin ihtiyacı yönünde belirlenerek eğitime dahil edilir. Ses Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran method, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak mutlaka 4 ile 7 hafta aralığındaki süreçlerde ilaçsız gelişim sağlar. Belirli ihtiyaç gruplarındaki bireylerdeyse yöntem, 4-7 haftalık yoğunlaştırılmış süreç sonrasında ihtiyaç dahilindeki programın devamıyla bireyleri tam ve kalıcı sonuca ulaştırır. 

Whole Brain Method dahilindeki 13 Modül 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. 13 Modülün içinde toplam 72 farklı uygulama ve alt yöntem bulunmaktadır. Modüllerden, beyin nöroplastisitesi tabanlı seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Çoğunluğunun eş zamanlı uygulanması gereken 13 farklı modülü içeren ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkartan yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin koordinasyon halinde bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır. Aşağıda metodu anlatan özet videoyu izleyebilirsiniz.

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Dikkat Eksikliği,

Disleksi,

Diskalkuli,

Disgrafi,

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanıları,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Konuşma Zorluğu, Bozukluğu,

Psikolojik Destek,

Sosyal İletişim Problemi,

Öğrenilmiş Çaresizlik,

Farkındalık 

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 3-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

Çalıştığımız Öğrenci Profilindeki

Diğer bir küme;

Yaşam kalitesini arttırmak isteyen, dikkat eksikliği konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen ve akademik performansının arttırılması hedeflenen, bilişsel becerilerini geliştirmek isteyen bireyler, konsantrasyon, okuma, yazma, konuşma, davranış bozuklukları, hafıza, unutkanlık gibi konularda çözüme ulaşmak isteyen bireylerden meydana gelen ikinci kümedir.

Whole Brain Method, bütünsel teknik kapsamında, her iki grup profilindeki bireyler de, hedefe, çoğu eş zamanlı olarak farklı alanlarda sağlanan desteklerdeki uzmanlar arası koordinasyon ve modüller arası koordinasyonla ulaşırlar.

T.C. MEB SES ÖZEL EĞİTİM

Öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler ve uygulamaları içerir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Uygulamalar, dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini,

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık bire bir özel uygulanan sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da ihtiyaç durumunda tam ve kalıcı sonuç için bünyemizde sağlanabilmektedir.

.

13 farklı modül içeren, uzmanlar arası koordinasyon ve modüller arası koordinasyonla hedefe ulaşan Whole Brain Method kapsamında katılımcılar, belirli modüllerde ergoterapi de içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda tasarlanmış akademideki 13 Modül 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. Farklı modüllerin eş zamanlı olarak tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasını bu yolla geniş tutabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır.

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer öğrenciye farklı alanlarda destek sağlanır ve bu çoğu değişken  pozitife çevrilirken, metodun uygulayıcıları, aile ve okulla entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür.

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, klinik psikologlar, bakanlık onaylı atanmış psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, pedagog ve akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların “ruhsatlı” olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte gözlemle birlikte kapsamlı şekilde gerekli inceleme ve analizler yapılır, kişiye Whole Brain Method’a özgü testler de uygulanır. Yöntemin en önemli evresi olan analizler sonucunda kapsamlı bir rapor ve kişiye özel ilerleme planı hazırlanmaktadır. 13 modülden hangilerinin ihtiyaç dahilinde olduğu, 13 modülün içindeki 72 farklı alt yöntem ve uygulamalardan hangilerinin takip edileceği analizlerle belirlenir. (Analizler randevu ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler için uygulanan analizlerde velilerden mutlaka öğrencinin öyküsü dinlenmektedir. Analizler aynı zamanda uzman görüşü içeren birer tanılamadır. Bu alanda da ilk olan kurumumuz model alınmasıyla, ilk doğru örnek oluşuyla yapılanmanın liderliğini sürdürmektedir. Çayyolu Ümitköy Bölgesi’ni pilot bölge olarak seçen kurumumuz, Türkiye çapında ve uluslararası çapta yeni başarılar için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Kurumumuz Ruhsatlandırma Tarihiyle Resmi Olarak İlk Kuruluştur.)

2 – Modül Seçimi:

Bu basamakta uzmanlar, analizdeki verileri işleyerek programı detaylandırır ve kişinin özelliklerine göre netleştirir. Bireyin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla 72 farklı alt yöntem uygulamadan ihtiyaç dahilinde olanlar bireyin çok yönlü programı için detaylandırılır. 13 modülden belirlenenler gerçekleşen analiz doğrultusunda seçilerek bireyin seans planlaması yapılır. Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte ve çoğunun eş zamanlı uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır. Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla ve ne yoğunlukta, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir. Yoğunlaştırılmış 4 ile 7 haftalık dönemdeki destek eğitim programı sadece cumartesi ve pazar günlerine planlanabilmektedir. Haftanın diğer günleri takip edilecek uygulamalar için gerekli ekipmanlar tedarik edilerek ailelere evde uygulama eğitimi verilmektedir. Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir ancak kontenjanlar sınırlıdır.

Aşağıdaki modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

MODÜLLER

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel Eğitim Programları

Doğru Ergoterapi Anlatımı

Bilgi ve Analizlere Randevu Almak İçin

TEL NO:

0(312) 235 2357 – 0(312) 235 7775

Adres:

Ümitköy Ana Cadde (2432. Cadde), Osmanağa Konakları, 2494/3. Sokak (Liva Pastanesi, HSBC Bank Sokağı), Ümitköy, Çayyolu / Ankara

mehmetAna Sayfa