HABERLER VE DUYURULAR

Ergoterapi ile Ümitköy’e Kazandırdığımız Eğitim Modeli Ülkemizde Yayılmaya Devam Ediyor. Whole Brain (Bütünsel Method).

Ergoterapiyi Ülkemize Anlatmaya Devam Ediyoruz.

Öncelikle İstanbul akademisyenlerinin bir araya gelerek yaptıkları açıklamaları paylaşırken akademisyelerimize Türkiye’de ilk olan Whole Brain ile bağdaşık araştırmaları için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Uluslararası çalışmalarımız doğrultusunda bizler de öncülüğünü yaptığımız alanda ilerlemekten mutluluk duyuyoruz. Ankara’da bölgemizde desteklerimizle yeni açılan merkezlerin de en geç önümüzdeki 5 yıl içinde ileri düzeyde fayda sağlayabilen hale gelebilmeleri için çalışmalarımıza yoğun tempoda devam ediyor ve bu merkezlere izimizden yürümeye devam ettikleri için teşekkür ediyoruz. İstanbul’dan Ülkemizin uzmanlarının, çalışmalarını, akademimizin de benimsediği gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle paylaşmaları ve bilgi aktarımını sürdürmeleri büyük mutluluk kaynağı olmaya devam etmektedir.

Ergoterapi, iyileştirme sanatıdır!

Sanatla iyileştirme anlamına da gelen ergoterapinin çocuktan yaşlıya kadar herkese hitap eden bir terapi yöntemi olduğunu belirten Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sevda Asqarova, “Sanatla terapi, genç yaşlı ayrımı gözetmeden herkese hitap eder, hiçbir sınır koymadan herkesi kapsar. Kişinin kendisini tümüyle gelişmiş bir insan olarak görmesini, sağlıkla yaşama bağlanmasını ve hayata pozitif bakmasına yardımcı olur.” dedi.

Ergoterapi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova, ergoterapi alanında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ergoterapinin önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Asqarova, şunları söyledi:

ERGOTERAPİ İLE KİŞİ KENDİNİ KEŞFEDİYOR, POTANSİYELİNİ FARK EDİYOR…

“Uzun yıllardır tüm Dünyada uygulanan ve Ülkemiz üniversiteleri içinde nispeten yeni bir bölüm olarak tanınmaya ve büyük rağbet görmeye başlayan Ergoterapi Bölümü  – Yaratıcı Sanatlar ve İş Uğraşı Terapisi büyük gayretlerle ilerlemektedir.  Ergoterapi, sanatın hemen hemen tüm dallarını içine alan,  sanatla, yaratıcılıkla iyileştiren bir terapidir.  Sanat, güzelliktir. Beynin vazgeçilmeyen gıdasıdır.  Belki bu açıdan ergoterapinin ‘elit’ bir terapi olduğunu söylersek yanılmayız.”

Sanatın tüm alanlarından faydalanan ergoterapinin, insanda heyecan ve hayranlık uyandıran aktiviteler içeren önemli bir birim olduğunu belirten Prof. Dr. Asqarova, “Bireylerin beyninde ve ruhunda kendi içsel güç ve potansiyellerini keşfetmelerini, insanların farkındalıklarını arttıran, yaşamlarında istedikleri yönde değişim ve dönüşüm sağlayabilmeleri için gereken cesareti kazandırmasını sağlamaktadır. Ergoterapi kavramı insana bir zihin, beden, ruh ve duygulardan oluşan bir bütün olarak bakmakta ve çok çeşitli bir anlam yüklemektedir. Sanatla gelişim, insanın mümkün olan her yolla şarkı söyleyerek, dans ederek, hareketle, hikaye anlatarak, resim çizerek vb. kendisini bütünüyle ifade etmesine imkan verir.

ERGOTERAPİ YAŞAMA POZİTİF BAKMAYI SAĞLIYOR

Ergoterapi, küçük çocuklardan yaşamının sonuna yaklaşan yaşlılara kadar her yaştan her gruptan bireylere uygulanmaktadır. Dolayısıyla, sanatla terapi hiçbir sınır olmadan her bireyi kapsar, kişinin kendisini tümüyle gelişmiş bir insan olarak görmesini, sağlıklı yaşama bağlanmasını, hayata pozitif bakmasına yardımcı olur.Bu noktada birçok desteklediğimiz kurumun bile ergoterapiyi fizik tedavi ile karıştırabildiği görülmektedir. Dispraksi nedeniyle bu durumun yaşandığı bilinmektedir. Okuma yazmada zorluk yaşayan disleksi ve matematikte sıkıntı yaşayan diskalkuli tanılı öğrencilerin ergoterapiden en yoğun haliyle faydalanabilmeleri sanat aktiviteleriyle mümkündür. Bu nedenle fizik tedaviye benzer ergoterapi uygulamaları kafa karışıklığına sebep olmamalıdır. 

72 farklı alt yöntem ve uygulama içeren Whole Brain Method kapsamında katılımcılar, belirli modüllerde ergoterapi içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda tasarlanmış akademideki Modüller 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. ( Modüllerden, beyin nöroplastisitesi tabanlı uygulama seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. Whole Brain Analiz Evresinde Anket ve deneylerin yanı sıra EEG, manyetik rezonans gibi çeşitli beyin görüntüleme teknikleri de kullanılmaktadır. )

Farklı modüllerin eş zamanlı olarak tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasının bu yolla geniş tutulabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır.

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni Whole Brain Method dahilindeki modüllerle pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer öğrenciye farklı alanlarda destek sağlanır ve bu çoğu değişken  pozitife çevrilirken, metodun uygulayıcıları, aile ve okulla entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür.

MANTRA SANATI DA KULLANILIYOR

NPİSTANBUL’da uygulanan müzik terapi seanslarında Mantra müziği tekniklerini kullanmaya başladığını belirten Prof.Dr. Sevda Asqarova, “Tarihi eskilere dayanan bir sanat olan Mantra sanatının bir çok yöntemleri bir çok ülkede uygulanıyor. Bu sanat, Türkiye’de de son yıllarda  tanınmaya başlamıştır. Üniversite ve NPİSTANBUL çalışma alanına uygun olarak özellikle psikiyatride ve nörobilimde Mantra müziğinin bazı teknik ve yöntemlerini araştırmaktadır. Beyinle ilgili her türlü egzersize başvurduğumuz için Mantra müziği de bu konuda yardımcı olmaktadır. Zihni serbest bırakan bir yöntem olduğu için – beyni rahatlatan, müzik ve sesle oluşan titreşimler aracılığı ile kişinin daha yüksek bir bilince ulaşmasını, aklın hayallerden ve günlük olumsuzluklardan kurtulmasını amaçlayan, konsantrasyonu artıran huzur veren yeni bir sanat dalı diyebiliriz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Sevda Asqarova, sanatla terapi yöntemlerinin ve yaratıcı çalışmaların beyinde işlenirken geçtiği süreçlerle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

ERGOTERAPİNİN BEYNE ETKİSİ GÖRÜNTÜLENİYOR…

“NPİSTANBUL Tıp Ergoterapi Bölümü’nde yapılan araştırmalar ve öğrencilerimize verilen eğitimler de bu yolu izlemekte. Araştırma yöntemlerimiz klasik gözlem, anket ve deneylerin yanı sıra EEG, manyetik rezonans, doppler sonografi gibi çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinin analizini de kapsıyor. Seans öncesi ve sonrası beyin haritaları inceleniyor.

NÖROBİLİM DÜNYASINA ERGOTERAPİ ETKİSİ…

Elde edilen veriler sanatla çalışmaların beyinde işlenirken hangi süreçlerden geçtiğini göstermektedir. Bu da nörobilim dünyasında ‘’Ergoterapi etkisi’’ olarak yeni bir bilim dalı, nörobilimde yeni bir yöntem olarak daha bir efektif özellik taşıyarak davranış biliminde yeni bir ‘’Nöroformu’’  ile değerlendiriliyor. Multidisipliner yaklaşımla yaratıcı-sanatsal argümanları kullanarak yeni, özgün ve bilimsel yöntemler geliştiriyor .”

NPİSTANBUL Ergoterapi bölümünde verilen eğitim ve yapılan çalışmalardan da söz eden Prof.Dr. Sevda Asqarova, şunları söyledi:

“Klasik Yöntem ve tekniklerle, örneğin – Affolter Konsepti – Çevre ile etkileşimi temel alan,  çevresel ve dokunma duyumlarını algılamayı  arttırma ve problem çözme becerilerini içeren yöntem; Bobath Konsepti – Değişimin ne kadarının gerekli olduğunun belirlendiği ve uygunsuz davranışın engellenerek uygun davranışın  yerleştirilmesine yönelik egzersizlerin  olduğu yöntem; Castillo¬ Morales Konsepti – Dokunma ve propioseptif duyumları kullanarak normal duyusal motor gelişimin sağlanmasını hedefleyen tekniklerin yanı sıra iletişim becerileri de geniş çapta öğretiliyor. “

Prof. Dr. Sevda Asqarova, ergoterapistin önemine de dikkat çekerek görevlerini şöyle sıraladı:
“Kişinin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir. Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular. Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular.”

Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur. Bireylerin duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.

TERAPİ BAĞI GÜÇLÜYSE BAŞARI GELİYOR…

Tanısı olan bireyle nasıl pozitif bir ilişki kurulması gerektiğini iyi bilinmelidir.

İlgili kurumlar müzik, resimden ve fiziksel aktivitelerden oluşan ergoterapi seanslarıyla danışanlarına hayata dair yeni pencereler açıyor.

Birbirinden eğlenceli geçen seanslarla, danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak amaçlanırken kişilerin özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerinin de gelişimine katkı hedefleniyor. Ergoterapiyle kişiler yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilme becerisi kazanıyor.

Kurumlar, kişinin hayatını olumsuz etkileyen durumlarla her yönden mücadele ediyor. Psikoterapi yöntemiyle de önemli mesafe alınıyor. Öyle ki haftanın belirli gün ve saatlerinde uygulanan ergoterapi seanslarıyla danışanlar yeni bir hayatla tanışıyor.

MÜZİK BEYİNDE BARIŞ ETKİSİ YAPIYOR

Müzik terapi; kişilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziğin ve müzik aktivitelerinin kullanıldığı terapi yöntemidir. Müzik terapide, şarkı söylemek, ritim tutmak, müziği dinlemek ve enstrüman çalmak yer almaktadır. Şarkı söylemek özellikle çok önemlidir. Çünkü en ilkel aşamalardan önce insan sesi vardı, şarkı vardı. Müzik dinlemek beyinde barış ve huzur etkisi sağlar. Müzik kişinin kendisinin farkına varmasını sağlar, duygusal ifade gücünü arttırır, beyin dalgalarını etkileyerek sakinleştirir ve gevşetir bu nedenle zihinsel ve fiziksel gevşeme amacıyla da kullanılır.

GÜZEL SANATLARLA, RESİMLE BİLİNÇALTI DIŞA VURULUYOR

Resim eğitimi ile danışanların söylemeye çekindikleri, korktukları, sözel olarak ifade edemedikleri, belki de kendilerinin bile farkında olmadığı bilinçaltı duygularının, iç dünyalarının dışavurumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Danışanların iç dünyalarını paylaşmalarını ve kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Farklı kağıtlar, ahşap ve tuval üzerine yağlı boya, suluboya, akrilik gibi çeşitli boyalar kullanılarak bazen serbest bazen de konu verilerek yapılan çalışmalar, bireysel ya da grup terapilerde değerlendirilmekte ve paylaşılmaktadır.

72 farklı alt yöntem ve uygulama içeren Whole Brain Method kapsamında katılımcılar, belirli modüllerde ergoterapi içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda tasarlanmış akademideki Modüller 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir.

Farklı modüllerin eş zamanlı olarak tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasının bu yolla geniş tutulabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır.

mehmetErgoterapi ile Ümitköy’e Kazandırdığımız Eğitim Modeli Ülkemizde Yayılmaya Devam Ediyor. Whole Brain (Bütünsel Method).