Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel Eğitim Programları

 Ankara İlinde Öğrenme Güçlüğü Alanındaki Eğitim ve Uygulamalarımız Çayyolu Ümitköy’de Sağlanmaktadır.

Ses Özel Eğitim’de, Whole Brain Method ile Disleksi ve Hiperaktiviteyi Kapsayan Özel Öğrenme Güçlüğü İçin Bütünsel Yaklaşımla Kalıcı Olarak Sonuç Alınmaktadır.

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara Çayyolu Ümitköy’de

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları

ses-özel-eğitim-merkezi-ankara-logo (1)

“Ses Getiren Sonuçlar”

.

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

Whole Brain Method kapsamında, bütünsel eğitim sistemiyle Ses Getiren Sonuçlara imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve bunu beklenenden çok daha kısa sürede başaran akademimizde, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim vermekteyiz.

 

Özel Öğrenme Güçlüğü ( Özgül Öğrenme Güçlüğü ) Alanında Modüller Arası ve Uzmanlar Arası Koordinasyonla Mümkün Olan En Kısa Sürede Maksimum İlerleme Sağlanmaktadır.

 

 Diğer merkezlerden farklı olarak RAM Raporu Onaylı eğitim veren akademimiz sadece özel öğrenme güçlüğü grubuyla çalışmaktadır ve alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran akademimiz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

 

Akademimiz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Hiperaktivite Derneği

Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu dernek Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Tanılı öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde, öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine okullaşılmıştır. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü derneğin Ankara’da özel öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiştir ve sağladığı destekle dernek temelli çalışmalar özel eğitim akademisi haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur.

“WHOLE BRAIN METHOD” TAM ve KALICI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR.

WHOLE  BRAIN  METHOD

 Konuyu araştırmacı bir velimizin düşüncelerini ve görüşlerini de içeren cümlelerle özetlemek en doğru açıdan yaklaşmak olacaktır. Akademimiz öğrenme güçlüğüyle bağlantılı farklı alandaki uzmanların aynı bünyede bulunması sayesinde sürekli olarak öğrenciyle ilgili inceleme ve tespit halindedir. Öğrencimizle ilgili keşiflerimizi uzmanlarımız birbirlerine aktarmaktadırlar. Her bir uzmanımız kendi uzmanlık alanını Whole Brain’in işleyişinde diğer alanlarla birleştirerek kullanmaktadır. Öğrenme güçlüğüyle bağlantılı farklı uzmanların aynı bünyede akademimizde bulunmasıyla çok hızlı şekilde aksiyon alınabilmektedir. Böylece arada bilgi, zaman ve motivasyon kaybı yaşanmasına izin verilmemektedir. Farklı alanlardaki psikolojik etkenler işlenmekte ve eğitim uygulama sürecine dahil edilmektedir. Bu şekilde Whole Brain Maksimum etkiye ulaşmaktadır. 

“Whole Brain Method” Uygulamadaki Türkçe Adıyla Bütünsel Teknik, Tam ve Kalıcı Sonuçlar Almaya Devam Ediyor. Ses Özel Eğitim, Bütünsel Yaklaşımla Eğitim Vermektedir. Whole Brain Method, Bütünsel Teknik, Aynı Zamanda Uluslararası Bir Projedir. Tüm Dünyadaki Tanılı Özel Öğrencilere Fayda Sağlayabilmek İçin Sesimizi İki Dilde Duyurmayı Hedeflemekteyiz. Bütünsel Teknik başlığı altında 4 farklı alanda modüler olarak sistemi anlatmaktaki amacımız, fikri anlaşılabilir kılmak ve velilerimize kolayca aktarabilmektir. Dünyanın en ilerideki uzmanlarının bu alanda ilk sırada en etkili yaklaşım olarak gördüğü teknik, bünyemizde uygulanmaktadır. Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Dil ve Ses Bilimleri, Okul Akademik Başarısı üzerine bütünsel yöntemlerle yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un akademi (eğitim kurumu) bazlı pilot uygulaması Ankara’da T.C. MEB Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedirSes Özel Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran method, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak 4 ile 7 hafta aralığındaki süreçlerde ileri düzeyde gelişim ve yoğunlaştırılmış süreç sonrası programın devamıyla mutlak gelişim sağlar.

Whole Brain Method dahilindeki 13 Modül 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. 13 Modülün içinde toplam 72 farklı uygulama ve alt yöntem bulunmaktadır. Modüllerden, beyin nöroplastisitesi tabanlı seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Çoğunluğunun eş zamanlı uygulanması gereken 13 farklı modülü içeren ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkartan yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır.

 

.

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Özel Öğrenme Güçlüğü,

Dikkat Eksikliği,

Hiperaktivite,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Disleksi,

Diskalkuli,

Konuşma Sorunları,

Sosyal İletişim Problemi

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 5-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

Diğer bir küme,

Yaşam kalitesini arttırmak isteyen, dikkat eksikliği konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen ve akademik performansının arttırılması hedeflenen, bilişsel becerilerini geliştirmek isteyen bireyler, konsantrasyon, okuma, yazma, konuşma, davranış bozuklukları, hafıza, unutkanlık gibi konularda çözüme ulaşmak isteyen bireylerden meydana gelen ikinci kümedir.

Öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler, uygulamalar ve grup eğitimlerini içerir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Uygulamalar,

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi,

Dil ve konuşmada gelişme,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da bünyemizde sağlanabilmekdir.

13 farklı modül içeren Whole Brain Method kapsamında katılımcılar, belirli modüllerde ergoterapi de içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı modüllerin eş zamanlı olarak tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasının bu yolla geniş tutulabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır. 

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer çoğu değişken Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevrilirken, aile ve okul entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür.  

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, klinik psikologlar, bakanlık onaylı atanmış psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, pedagog ve akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların “ruhsatlı” olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte gözlemle birlikte kapsamlı şekilde gerekli inceleme ve analizler yapılır, kişiye Whole Brain Method’a özgü testler de uygulanır. Yöntemin en önemli evresi olan analizler sonucunda kapsamlı bir rapor ve kişiye özel ilerleme planı hazırlanmaktadır. 13 modülden hangilerinin ihtiyaç dahilinde olduğu, 13 modülün içindeki 72 farklı alt yöntem ve uygulamalardan hangilerinin takip edileceği analizlerle belirlenir. (Analizler randevu ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler için uygulanan analizlerde velilerden mutlaka öğrencinin öyküsü dinlenmektedir. Analizler aynı zamanda uzman görüşü içeren birer ek tanılamadır. Bu alanda da ilk olan kurumumuz model alınmasıyla, ilk doğru örnek oluşuyla yapılanmanın liderliğini sürdürmektedir. Çayyolu Ümitköy Bölgesi’ni pilot bölge olarak seçen kurumumuz, Türkiye çapında ve uluslararası çapta yeni başarılar için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Kurumumuz Ruhsatlandırma Tarihiyle Resmi Olarak İlk Kuruluştur.)

2 – Modül Seçimi:

Bu basamakta uzmanlar analizdeki verileri işleyerek programı detaylandırır ve kişinin özelliklerine göre netleştirir. Bireyin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla 72 farklı alt yöntem uygulamadan ihtiyaç dahilinde olanlar bireyin çok yönlü programı için detaylandırılır. 13 modülden belirlenenler gerçekleşen analiz doğrultusunda seçilerek bireyin seans planlaması yapılır. Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte ve çoğunun eş zamanlı uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır.

Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir.

Yoğunlaştırılmış 4 ile 7 haftalık dönemdeki destek eğitim programı sadece cumartesi ve pazar günlerine planlanabilmektedir. 

Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir. Modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

MODÜLLER:

Yukarıda Görülen Toplamdaki 13 Modülü Ana Sayfada “Modül Seçimi” Başlığının Alt Bölümünde Bulabilirsiniz. Modülleri Temsil Eden Kutucuklara Ulaşmak, Ana Sayfaya Geçmek İçin Buraya Tıklayınız.

Özel Öğrencilerimiz Eksik Değil Sadece Farklıdır. Farklı Olanlar İçin Farklılıkları En Güzel Haliyle Yaşayarak Hayatta Önemli Başarılara İmza Atmak Sıradan Olan Bireylere Göre Daha Yüksek Bir İhtimaldir.

Ankara Çayyolu Özel Eğitim

ses-özel-eğitim-merkezi-ankara-logo (1)

Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliğinden kaynaklı, disleksiden veya hiperaktiviteden kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu tanıları almış öğrencilerin beyinleri genelden farklı işlemektedir. Öğrenme Güçlüğü kişinin farklı öğrenme biçimine sahip oluşundan gelir. Ancak bu durum akademik dönemde öğrencinin zorlanması dışında birçok avantajı da barındırabilmektedir. Farklı işleyen beyinler önemli başarılara imza atma potansiyelini daha yüksek oranda barındırırlar. Bilindiği üzere öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilerin birçoğu normal zekada veya normal zeka seviyesinin üzerindedir. Bu tanıya sahip öğrencilerin bu nedenle benzer öğrencilerle eğitim görmesi gerekmektedir. Birçok merkezde farklı gruptan tanılara sahip öğrencilerle Öğrenme Güçlüğü tanılı öğrenciler bir arada eğitim görmektedir. Bu durumun pedagojik ve psikolojik bazda değerlendirilmesiyle çok yanlış olduğu görülmektedir. Çayyolu Ümitköy akademimizde sadece Öğrenme Güçlüğü tanılı öğrenciler eğitim almaktadır. Önemli olan akademik dönemde öğrencilerin bu konuyla başa çıkmalarını sağlamak ve sonrasında ilgi alanlarına göre, onları doğru yönlendirmektir. Anahtar, öncelikle özgüven inşa etmek, içlerindeki bu özel saklı potansiyeli çok yönlü alanlarda öğrenciyi destekleyerek ortaya çıkartmaktır.

Akademimiz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

 

Sadece Öğrenme Güçlüğü Grubuyla Çalışan Ruhsatlı İlk Akademiyiz.

Bilindiği üzere psikolojik ve pedagojik bazda en doğru olan, öğrencinin  kendi grubu dışındaki bireylerle destek eğitim almamasısadece kendi grubundaki bireylerle birlikte eğitim almasıdır. Akademimiz bu konuda ilk olmakla birlikte alanda ruhsata sahip oluşuyla da bu alanda resmi olarak ilk kuruluştur. 

Akademimiz birçok konuda Türkiye’de ilk ve tek olmanın yanı sıra sadece kendi özkaynaklarıyla ilerlemiş bir kurumdur. Kurucularının başkanlığındaki dernek alandaki ilk dernek olmasına rağmen hiçbir zaman dernek üyeleri de dahil olmak üzere tek bir bağış veya harici destek alınmamıştır. Dernek en aktif döneminde bile sadece kurucularının özkaynaklarıyla ilerlemiştir ve dernek temelli çalışmalar bir akademiye dönüşmüştür. Akademi dönemimizde de yine kurucular haricinde hiçbir ekstra destek alınmamıştır ancak sürekli şekilde öğrenme güçlüğü alanına destek verilmiştir. Akademimiz, bilimsel çalışmalarıyla, çeşitli yayınlar ve yayımlarla, model teşkil ederek, eğitim ve uygulamalarıyla alana destek olurken alandaki otoriter uzmanlarca ve velilerce keşfedilerek markalaşmıştır. Hiçbir harici destek almadan emsal olan kuruluşlar en tabii haliyle günümüzdeki en başarılı kurumlardır. Çünkü bu kurumların markalaşması ancak ve ancak kurumların büyük başarıları varsa mümkün olabilmektedir. Akademimizi, velilerimiz önemli başarılarımızı duyarak kendi kendilerine keşfetmişlerdir. Kurucularımızın manevi boyutu en ön plana koyarak akademimizi, kendi hayatlarında ilk sırada tutmaları anahtarımızdır.  Resmi olarak birçok ilke imza atan kurumumuz bu konuda da yine Türkiye’de ilk ve tek olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.  

Bünyemizde, öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize edilmektedir.

Özel eğitim kursları kapsamında Özel Öğrenme Güçlüğü ( Özgül Öğrenme Güçlüğü ) programlarında uygulanan eğitim metotlarının ana başlıkları sabitken bu ana başlıkların alt başlıkları, öğrencinin kişisel özelliklerine göre değişmektedir. Öğrencinin eğitimi süresince gösterdiği gelişmeler, yaşadığı değişimlere ve performansındaki değişimlere göre kişiye özel olarak eğitim süresi boyunca izlenen müfredat revize edilmektedir. Okulda gösterilen başarı öğrenme yeteneklerini kazanıp kullanabilmenin bir sonucudur. Günümüzde okuldaki başarı seviyesi yaşamın tüm alanlarını etkileyebildiğinden önemsenmektedir. Özel Öğrenme Güçlüğü (Özgül Öğrenme Güçlüğü) için belirtilen bir çok tanım vardır ve bu tanım ile ilgili tartışmalar hala devam etmektedir. Genel hatlarıyla belirlenen ortak özellikler şu şekildedir; Öğrenme problemi olan kişilerin akademik başarı sorunları olur. Başka bir şekilde öğrenme potansiyeli ile asıl öğrendikleri arasında açık bir fark gözlemlenir. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda, akademik yeteneklerin gelişmesi, dil gelişimi ve fiziksel gelişimde türlü problemler gözükebilmektedir.

Diğer yandan üstün zekalı öğrencilerde de özel öğrenme güçlüğü ve ciddi boyutlarda sosyal alanda sorunlar gözlemlenebilmektedir.

Öğrenme zorluğu eğitim hayatına başlayan çocukların %5 ile %10’luk bir kısmına etki eder.

Özel Öğrenme Güçlüğü’ne yönelik uygulamalar tek yönlü gerçekleştirildiğinde yeterince fayda sağlamamakta, öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenememektedir. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar tek yönlü tutulmamalıdır. Eş zamanlı veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Tanıma ve gözlemleme evreleri gerçek anlamda ancak ve ancak verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Elbette tecrübeli uzmanlarımızca gerçekleşen ilk analiz evresinde izlenecek yol büyük oranda belirlenmektedir. Analiz evresinin akabinde geçilen eğitim ve uygulama evresinin ilk haftasıysa detaylı analiz imkanı sağlar ancak özel eğitim son derece detaylı bir alandır ve çok fazla değişkeni içinde barındırır. Bu nedenle verilen eğitimler esnasındaki gözlem ve analizler sürekli olarak büyük önem arz etmektedir.

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.

Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında kurucularımızın geçmişte aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.  

RAM’ca Özel Öğrenme Güçlüğü Kategorisi’ne alınmış disleksi için bir örnekle açıklama yapılacak olursa; her ne kadar beynin sol tarafı kelimelerle, sağ tarafı müzikle ilgileniyor gibi görünse de bunun kesin bir kural olduğu söylenemez. Daha önceki çalışmalarda okuma-yazma ve aritmetik işlemlerinin çoğunun insan tarafından (solaklar dahil) sol yarı küre ile yapıldığı bulunmuştu. Bir insanın hassas tarafı, yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle -yaratıcı zeka ve zeka ile- ilgili olan kısmı ise beynin sağ yarı küresi. Beynimizdeki farklılıkların bilincinde değiliz. Sağ ve sol elle yazan insanları düşünün. Çoğu solaklar tersten yazmayı daha rahat başarırlar. Mesela Leonardo de Vinci. Günlüğünü tersten tutmuştur, daha sonra günlüğünü rahat okumak için aynanın karşısına geçmiştir. Bu insanların beyinleri (solakların) olayları daha farklı algılamaktadır. Çoğu solak, sağ elli insanların dünyasına girdikten sonra, sevecen olmayan bir öğretmenin de sınıfına düşmüşse okuma-yazma konusunda disleksi denilen problemle karşılaşabilir. İki yarıküre birbirinin aynı değildir. Her ne kadar birbirlerinin ayna görüntüleriymiş gibi görünseler de anatomik olarak da farklılıklar gösterirler. Beyin, insan vücudunun en karmaşık, anlaşılması en güç organlarından birisi. Ancak sırları gün geçtikçe biraz daha gün ışığına çıkıyor.

Ümitköy Akademimiz Özel Öğrenme Güçlüğü tanılı öğrencilere eğitim vermektedir. Bu gruptaki öğrencilerin, diğer alanlarda tanı almış öğrencilerle birlikte aynı merkezde destek eğitim almasının negatif etkilerini önlemek amacıyla sadece bu tanı grubundaki öğrencilerle çalışmaktayız.

Özel öğrenme güçlüğünün nasıl ve hangi şartlarda ortaya çıktığına yönelik birçok görüş vardır ancak tüm Dünya tarafından kabul gören araştırmalar ve gözlemler bizlere bazı noktaların öne çıktığını göstermektedir. Öğrenme güçlüğü çeken kişilerde genetik nedenler büyük rol oynar. Doğumdan sonra komplikasyon ortaya çıkan veya erken doğan çocuklarda öğrenme güçlüğü ortaya çıkabilir. Ayrıca öğrenme güçlüğünün erkeklerde kızlardan daha çok görüldüğü söylenebilir. Öğrenmede çekilen güçlük çocuklarda erken dönemde fark edilebilir bunun için bir çok semptom görülebilir. Örneğin yazma, matematik anlama, kavrama, yargılama, okuma, gibi yeteneklerin kullanılmasında problemler görülebilir. Aynı zamanda hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkatsizlik öğrenme güçlüğünün erkenden farkedilmesinde önemli rol oynar. Dikkat bozukluğu ve öğrenme güçlüğünün bir arada kişide görülme oranı %20 ile %50 arasında değişmektedir. Öğrenme zorluğunun en belirgin özellikleri arasında çocuğun başarısının manalı bir oranda farklılık gösteriyor olması kabul edilebilir.

Bu iki halin bir arada görülme sıklığı farklı yazın bilgilerine göre % 20 ile % 50 arasında değişmektedir. Öğrenme Güçlüğü’nün en belirgin özelliği çocuğun bazı alanlarda başarısı ile zekasının anlamlı biçimde farklılık göstermesidir. Özel öğrenme güçlüğünün direkt olarak etkilediği alanlar; Matematiksel kavramları anlama ve temel işlemleri gerçekleştirmede güçlükler çekilmesi, yargılama, düşünceleri organize ederek bir bütünlüğe ulaşmada sorun yaşanması, kazanılan bilgileri ve işlevsellikleri hatırlamakta zorluk çekmek, konuşma ve dinleme üzerine yaşanan sıkıntılar olarak gösterilebilir. Dikkat eksikliği tanısı genellikle bu gruptaki öğrencilerin karşılaştığı bir tanıdır ancak örneğin disleksi görülen bir öğrenci tamamen disleksiden kaynaklı dikkat eksikliği yaşıyor olabilir. Bu nedenle öğrenciye dikkat eksikliği tanısı koyulması hiçbir anlam ifade etmemektedir. Öğrenciye Disleksi / Öğrenme Güçlüğü tanısı koyulması ve bu bağlamda çözüm için ilerlenmesi daha sağlıklıdır.

Her zaman olduğu gibi Özgül Öğrenme Güçlüğü, ÖGG’de erken teşhisin önemi çok büyüktür. Bu zorluğu yaşayan çocuklar, öğrenim hayatlarına başladıkları zaman ortaya çıkan aritmetik ve okuma yetenekleri ile alakalı sıkıntılar bir çok kişi tarafından zeka sorunu veya tembellik olarak adlandırılabildiği gibi böyle yorumlarla karşılaşmak çocuğu tamamen sarsmakta ve özgüvene dair zedelenmelere neden olmaktadır. Halbuki bu gruptaki öğrencilerin zeka seviyesinin sıklıkla normalin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle özel eğitim kursları dahilinde Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları başlığı altında izlenen eğitim metotlarının niteliği ve güncelliği büyük önem arz etmektedir.

Yapılan çeşitli incelemeler sonrasında Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) yaşayan kişilere tedavi sağlanamaması durumunda, ilerleyen yaşlarda kişide depresyon veya kaygı, düşünce bozuklukları gibi önemli sorunların meydana çıkma ihtimali kuvvetlendiği ortaya çıkmıştır. Erken tanı ve tedavi ile ortaya çıkabilecek birçok özgüven sorunu ve bunun bir sonucu olarak doğan duygusal problemler hakkında önlem alınması, uygulamada esas alınan başlıca hedefler arasındadır. Ses Özel Eğitim bünyesinde uzmanlarımız tarafından düşük benlik algısı gözlemlenen çocuklara, terapotik yaklaşımlar sağlanarak çocuklarda özgüven artmasına destek olunur. Özgül Öğrenme Güçlüğü, ÖGG olan çocuklar ne kadar erken belirlenip tedavilerine başlanırsa, öğrenim ve eğitim hayatları da o oranda başarılı olur. Öğrenim hayatı öncesinde yapılabilecek uygulamalar sonucunda, güçlük çeken çocuklarda meydana gelen alfabeyi öğrenme, sayıları ve harfleri kopyalama, yeni kelimelerde zorlanma gibi yeteneklerin geliştirilmesi sağlanarak ÖGG ortadan kaldırılabilir.

Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında kurucularımızın geçmişte aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.  

Özel öğrenme güçlüğü için çeşitli alternatif yöntemler kurumsal kimlikler altında Ülkemizde “çare” olarak lanse edilmektedir. Bir alternatif yöntem tek başına etkili olmamakla beraber genellikle bu alandaki basamaklar bütün halinde yapılandırılmadığı ve uygulanmadığı için sonuç vermemektedir. Whole Brain Method alandaki bu büyük problemin Ülkemizde teşhisiyle Ankara’da yapılanmıştır. Alternatif yöntemler çeşitli merkezlerce ve şahıslarca tek başına yüksek oranda etkiliymiş gibi lanse edilmekte, öğrenci ve veliler yanıltılmaktadır. Şaşırtıcıdır ki içlerinde Ankara’nın da bulunduğu birçok ilimizde sadece alternatif uygulamalar için açılmış merkezler bulunmaktadır. Ancak bu merkezlerin ne psikolog ne de eğitimci çalıştırma ruhsatları dahi yoktur. Tedavisinde zorluk çekilen veya kesin tedavi yöntemi bulunmayan rahatsızlıklar bu gibi merkezler için son derece elverişli şartlar oluşturmaktadır. Bu noktada velilere düşen görev bu merkezlerin psikolog ve eğitimci çalıştırma ruhsatlarını sorgulamalarıdır. Bu kuruluşlar hayret vericidir ki “uygulama”, “çalışma”, “seans” gibi tanımlamalarla bünyelerinde eğitim dahi verdiklerini beyan etmektedirler. Her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı onayı bulunmadan eğitim vermek Ülkemizde kanunlara aykırıdır. Böylesine hassas bir alanda kanuni zorunlulukları bile yerine getirmeyen bu kuruluşların uyguladıkları alternatif yöntemleri ruhsatsız ve üstünkörü sunmaları konulara bakış açıları da ele alındığında beklenen bir eylemdir.  

 Alternatif yöntemler ancak öğrenci üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda uygulandığında etkili olabilir. Öğrenci üzerine yapılacak araştırmalarda en büyük pay öğrencinin eğitim sürecidir. Öğrenciyi detaylı olarak analiz ettikten sonra alternatif yöntemler uygulanabilir. Analiz evresinin en önemli kısmı öğrenciye verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Ayrıca alternatif uygulamalar esnasındaki eğitim süreci de sonuç almak için hayati önem arz etmektedir. Öğrenci eğitim esnasında gözlemlenmelidir. Alternatif yöntemlerin uygulanma süreci eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Whole Brain Method Dünya’da bu alandaki uygulanması “en meşakkatli yöntemdir” ancak uzmanlarca gereken şartlarda uygulanabildiğinde tabii olarak başarı oranı da en yüksek yöntemdir.

BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0(312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

 

 

 

 

ANKARA ÇAYYOLU ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
SES ÖZEL EĞİTİM

mehmetÖzel Öğrenme Güçlüğü Bireysel Eğitim Programları