Hiperaktivite

Hiperaktivite Alanında Uzmanlar Arası ve Modüller Arası Koordinasyon ile Bire Bir Özel Bütünsel Teknik

Hiperaktivitede Dünyanın Önde Gelen Tüm Uzmanları Çözüm İçin “Bütünsel Yaklaşımı” Önermektedir. Kişinin sonuca ulaşması için ihtiyaç duyduğu farklı alanlarda kendi özellikleri doğrultusunda desteklenmesi gerekmektedir. Whole Brain Method, Bütünsel Teknik, dikkat eksikliği ve hiperaktivitede ilaçsız olarak Ankara merkezimizde tedavi ve gelişim sağlamaktadır.

 

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

 

Hiperaktivitede Bütünsel Teknik;

Beyin Gelişim Modülleri,

Psikolojik Modüller,

Akademik Modüller,

Sanat Modülleri

olmak üzere 4 farklı alanda 72 farklı alt yöntem ve uygulama içerir. Teknik, eş zamanlı uygulanan görsel, işitsel, duyuşsal öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak gelişim sağlar. Bireye özel takip edilen program, alanlar arasındaki koordinasyonla ilerler. Program, ilk basamağı olan Analiz Evresi ile başlar. Analiz Evresi’nde bireyle ilgili incelemelerin yanı sıra 72 farklı alt yöntem alternatif uygulamadan hangilerinin ne yoğunlukta programa dahil edileceği, bireyin karakteristik özellikleri doğrultusunda belirlenir. İkinci basamakta uzmanlar analizdeki verileri işleyerek programı detaylandırır ve netleştirir. Çünkü dünyanın önde gelen tüm uzmanları çözüm için alanda ilk sırada “Bütünsel Yaklaşımı” önerirler ve bütünsel yaklaşımda kişinin ihtiyacı doğrultusunda hareket etmek istenilen sonuca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İlgili iki basamağın akabinde ortaya çıkan ilerleme planı dahilinde birey, 4-7 hafta aralığındaki yoğunlaştırılmış eğitim ve uygulama evresine tabi tutulur.

ses-özel-eğitim-merkezi-ankara-logo (1)

“Ses Getiren Sonuçlar” 

Whole Brain Method kapsamında, bütünsel eğitim sistemiyle Ses Getiren Sonuçlara imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve bunu beklenenden çok daha kısa sürede başaran, RAM Raporu Onaylı eğitim verebilen akademimizde, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. 

.

Dikkat Eksikliği Kişide Tek Başına Görülebildiği Gibi Hiperaktiviteyle veya Disleksiyle Birlikte de Görülebilmektedir. Bu Nedenle Müdahale Kişiye Özel Olarak Programlanmalıdır.

“Her Öğrenci Parmak İzi Kadar Özeldir”

 

.

Diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran akademimiz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu dernek Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Tanılı öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde, öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine akademi kurulmuştur. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü derneğin Ankara’da dikkat eksikliği tanılı öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiş ve sağladığı destekle dernek temelli çalışmalar özel akademi haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur. Yeni eğitim modeli ruhsatlandırma tarihiyle Türkiye’deki resmi olarak ilk kuruluştur. Akademimiz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Hiperaktivitenin çözümü için etkili yöntem bütünsel tekniktir. Farklı alanlardaki modüller arası ve farklı uzmanlar arası koordinasyonla, konuya uzmanların bütünsel olarak yaklaşmasıyla hedefe ulaşıyoruz.

“WHOLE BRAIN METHOD” TAM ve KALICI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Dünya Sağlık örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği dahil olmak üzere önde gelen sağlık otoriteleri dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi  detaylı olarak tanımlanmıştır. Ancak Ankara’nın önde gelen öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve disleksi akademisi olarak biz dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü ve disleksiyi sadece bir farklılık olarak görüyoruz. “Ses” farklılıklar okuludur.

Kısa konsantrasyon süresi, başladığı işi bitirememe, dağınıklık, unutkanlık gibi belirtiler dikkat eksikliğini, sürekli kıpırdanma, yerinde oturamama, durmadan konuşma, sıra bekleyememe gibi durumlarda hiperaktiviteyi düşünmemiz gerekir. Ancak DEHB olan tüm çocuklar hiperaktif değildir.

Kurumumuzda okul öncesi dönemde (erken çocukluk ile birlikte), okul döneminde, ergenlik döneminde az da olsa yetişkinlik döneminde bulunan tanılı öğrencilerimize, ailelerimize ve devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerine DEHB hakkında yapılandırılmış öneriler ile destek eğitimi verilmektedir.


Hiperaktiviteye yönelik müdahaleler uygulamalar çok yönlü ele alındığında istenilen sonucu getirmektedir. Tek başına bir uygulama yeterince fayda sağlamaz ve öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenemez. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken çok sayıda uygulama programa dahil edilmelidir. Ankara Ümitköy’deki akademimizle zamanı fazlasıyla ileriye aldığımızın farkındayız. Ancak günümüzdeki genel geçer gereklilikleri göz önünde bulundurmaya devam ederek zamanı ileri alıyoruz. Geçmişten gelen tabirle “zamanı ileri sardığımızın farkındayız” ancak günümüz önemli kriterlerine ve sosyokültürel, psikopedagojik yaklaşımlarımıza da ön planda yer vermemiz katılımcılarımızın başarısı için vazgeçilmezlerdendir. Eş zamanlı veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Tanıma ve gözlemleme evreleri gerçek anlamda ancak ve ancak verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Merkezimizde bu birimlerin çoğu koordinasyon halinde çalışmakta olup ihtiyaç duyulan bazı alternatif yöntemlerin programa dahil edilmesi söz konusu olduğu durumlarda, alternatif yöntemler bünyemizde  uygulanmaktadır.

Hiperaktivite

İlk önce aile, okul ve Whole Brain üçgeni üzerinde durulması önem arz etmektedir. Çarklar eksiksiz işlemelidir ki birey istenilen tam ve kalıcı olan pozitif sonuca ulaşsın. Çarklardan birinin aksaması ilerleme sürecini aksatabilmektedir. Örneğin evinizde evcil bir hayvan besliyorsunuz. Bunun kedi veya köpek olması bile süreci etkilerken ana çarkların aksaması kabul edilemez. Veya çocuğunuza uygun olmayan bir spor dalı seçtiniz. Halbuki bireysel bir spor dalı ona çok daha uygun.

Çocukların genel olarak zihinsel yapılarındaki değişkenler sebebiyle ortaya çıkan hiperaktivite durumu genel anlamda, çocukların dikkatlerinin sürekli olarak bir olaydan başka bir olaya geçişler şeklinde yaşanmasından kaynaklıdır. Bireylerde genel olarak dikkati bir durum üzerine toplayamama sorunu görülmektedir. Bu bireyler genel olarak ciddi ortamlarda dahi kendilerini kontrol edemeyerek hareket halinde olmaktadırlar.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısındaki çocuklara sahip olan aileler hemen bir doktorun yolunu tutarak çocuklarındaki bu değişimin sebeplerini öğrenmeye ve en kötüsünü düşünmeye meyilli olabilmektedir. Bu konuda verilecek olan uygun bir eğitim ile anne ve babalar bu konuda bilinçlendirilerek, bireylerin gelişim sürecinde hiperaktivite problemini yenmeleri için yanlış adım atılmasının önüne geçilmesi gerekir. Elbette hiperaktivitenin genetik / biyolojik bazda çocukta ne düzeyde olduğunun tespiti için doktor görüşü de alınmalıdır ancak bu sadece ilaç ile sorunun önüne geçilmesi gerektiği anlamını taşımamaktadır.

DEHB’si olan öğrencilerimize davranışları kontrol etme teknikleri verilmektedir. Uzman kadromuzla öğrencilerimizin aktivitelerini planlayıp doğru sırada yapma, konuşmada başarılarının artmasını sağlama yönünde zengin program içerikleriyle eğitimler verilmektedir.

.

WHOLE  BRAIN  METHOD

“Whole Brain Method” Uygulamadaki Türkçe Adıyla Bütünsel Teknik, Tam ve Kalıcı Sonuçlar Almaya Devam Ediyor. Ses Özel Eğitim, Bütünsel Yaklaşımla Eğitim Vermektedir. Whole Brain Method, Bütünsel Teknik, Aynı Zamanda Uluslararası Bir Projedir. Tüm Dünyadaki Tanılı Özel Öğrencilere Fayda Sağlayabilmek İçin Sesimizi İki Dilde Duyurmayı Hedeflemekteyiz. Bütünsel Teknik başlığı altında 4 farklı alanda modüler olarak sistemi anlatmaktaki amacımız, fikri anlaşılabilir kılmak ve velilerimize kolayca aktarabilmektir. Dünyanın en ilerideki uzmanlarının bu alanda ilk sırada en etkili yaklaşım olarak gördüğü teknik, bünyemizde uygulanmaktadır.  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Okul Başarısı üzerine bütünsel teknikle yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un akademi (eğitim kurumu bazlı) pilot uygulaması Ankara’da Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedir. Ses Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran method, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görselişitsel,duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alarak ilaçsız çözümler sağlar.

 Whole Brain Method dahilindeki 13 Modül 4 gruba ayrılır. Bunlar; Beyin Gelişim Modülleri, Psikolojik Modüller, Akademik Modüller ve Sanat Modülleridir. 13 Modülün içinde toplam 72 farklı uygulama ve alt yöntem bulunmaktadır. Modüllerden, beyin nöroplastisitesi tabanlı seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Çoğunluğunun eş zamanlı uygulanması gereken 13 farklı modülü içeren ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkartan yenilikçi yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır.

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Dikkat Eksikliği,

Hiperaktivite,

Öğrenme Güçlüğü,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Disleksi,

Konuşma Problemi,

Sosyal İletişim Problemi

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 5-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

Diğer bir küme,

Hiperaktivite konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen ve akademik performansının arttırılması hedeflenen, bilişsel becerilerini geliştirmek isteyen bireyler, konsantrasyon, okuma, yazma, konuşma, davranış bozuklukları, hafıza, unutkanlık gibi konularda çözüme ulaşmak isteyen veya yaşam kalitesini arttırmak isteyen bireylerden meydana gelen ikinci kümedir.

Öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler, uygulamalar ve grup eğitimlerini içerir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır.

Akademik becerileri, öğrenme becerilerini geliştirir.

Uygulamalar,

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Dil ve konuşmada gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da bünyemizde sağlanabilmektedir.

Whole Brain Method kapsamındaki katılımcılar ergoterapi de içeren bir sürece tabi tutulmaktadır. Ergoterapi geniş açıyla ele alınması gereken bir alandır ve bu nedenle eğitim ortamı bütünüyle dizayn edilirken ergoterapi göz önünde bulundurulmalıdır. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır. Farklı modüllerin tek bir çatı altında uygulanabiliyor oluşu, belirlenmiş uzmanların gözlem sahasının bu yolla geniş tutulabilmesi ve bu uzmanların yakın kontak halinde koordineli çalışıyor oluşu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Yenilikçi yöntem, ergoterapi (occupational therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandırmıştır. 

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer öğrenciye farklı alanlarda destek sağlanır ve bu çoğu değişken pozitife çevrilirken, metodun uygulayıcıları, aile ve okulla entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür. 

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, klinik psikologlar, bakanlık onaylı atanmış psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, pedagog ve akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların “ruhsatlı” olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte gözlemle birlikte kapsamlı şekilde gerekli inceleme ve analizler yapılır, kişiye Whole Brain Method’a özgü testler de uygulanır. Yöntemin en önemli evresi olan analizler sonucunda kapsamlı bir rapor ve kişiye özel ilerleme planı hazırlanmaktadır. 13 modülden hangilerinin ihtiyaç dahilinde olduğu, 13 modülün içindeki 72 farklı alt yöntem ve uygulamalardan hangilerinin takip edileceği analizlerle belirlenir. (Analizler randevu ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler için uygulanan analizlerde velilerden mutlaka öğrencinin öyküsü dinlenmektedir. Analizler aynı zamanda uzman görüşü içeren birer tanılamadır. RAM tarafından dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öğrenme güçlüğü kategorisine dahil edilmiştir. Whole Brain, Bütünsel Teknik kapsamında da dikkat eksikliği ve hiperaktivite; geçici öğrenme güçlüğü olarak tanımlanabilmektedir. Çünkü beyindeki farklılıklar şu anda Dünya’daki eğitim sistemi dahilinde öğrenmede zorluğa neden olmaktadır. Çayyolu Ümitköy Bölgesi’ni pilot bölge olarak seçen kurumumuz, Türkiye çapında ve uluslararası çapta yeni başarılar için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Kurumumuz Ruhsatlandırma Tarihiyle Resmi Olarak Bütünsel İlk Kuruluştur.)

2 – Modül Seçimi:

Bu basamakta uzmanlar analizdeki verileri işleyerek programı detaylandırır ve kişinin özelliklerine göre netleştirir. Bireyin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla 72 farklı alt yöntem uygulamadan ihtiyaç dahilinde olanlar bireyin çok yönlü programı için detaylandırılır. 13 modülden belirlenenler gerçekleşen analiz doğrultusunda seçilerek bireyin seans planlaması yapılır. Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte ve çoğunun eş zamanlı uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır. Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla ve ne yoğunlukta, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir. Ayrıca özellikle öğrencinin eğitim ve uygulamalara yoğunlaştırılmış haliyle tabii tutulduğu ilk hafta öğrencinin incelenmesi adına büyük önem taşır. Yoğunlaştırılmış 4 ile 7 haftalık dönemdeki destek eğitim programı sadece cumartesi ve pazar günlerine planlanabilmektedir. Haftanın diğer günleri takip edilecek uygulamalar için gerekli ekipmanlar tedarik edilerek ailelere evde uygulama eğitimi verilmektedir. Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir ancak kontenjanlar sınırlıdır.

13 Modül; BGP Modülü, Psikolog Modülü, Akademik Destek Modülü, Yaratıcı Drama Modülü, Okuma Yazma Modülü, Yazı Geliştirme Modülü, Ses Konuşma Modülü, Aile Danışmanlığı Modülü, Okul Entegrasyon Modülü, Öğrenci Koçluk Modülü, 5N 1K Modülü, Mandala Modülü ve Etüt Modülü’dür

MODÜLLER

Yukarıda görülen toplamdaki 13 Modülü Ana Sayfada “Modül Seçimi” Başlığının Alt Bölümünde Bulabilirsiniz. Ana Sayfada Modülleri Temsil Eden Kutucuklara Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız.

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

Özel Öğrencilerimiz Eksik Değil Sadece Farklıdır. Farklı Olanlar İçin Farklılıkları En Güzel Haliyle Yaşayarak Hayatta Önemli Başarılara İmza Atmak, Sıradan Olan Bireylere Göre Daha Yüksek Bir İhtimaldir.

Sadece Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Disleksi Grubuyla Çalışan Ruhsatlı İlk Akademiyiz.

Bilindiği üzere psikolojik ve pedagojik bazda en doğru olan, öğrencinin  kendi grubu dışındaki bireylerle destek eğitim almamasısadece kendi grubundaki bireylerle birlikte eğitim almasıdır. Akademimiz bu konuda ilk olmakla birlikte bakanlıktan ruhsatlı oluşuyla da bu alanda resmi olarak ilk kuruluştur. 

Disleksi tanılı öğrencilerin önüne sıkıntı olarak çıkan en büyük konu okuma yazmada zorluktur. Bu durumlarda disleksiden kaynaklı dikkat eksikliği sık görülür. Disleksi için bir örnekle açıklama yapılacak olursa;her ne kadar beynin sol tarafı kelimelerle, sağ tarafı müzikle ilgileniyor gibi görünse de bunun kesin bir kural olduğu söylenemez. Daha önceki çalışmalarda okuma-yazma ve aritmetik işlemlerinin çoğunun insan tarafından (solaklar dahil) sol yarı küre ile yapıldığı bulunmuştu. Bir insanın hassas tarafı, yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle -yaratıcı zeka ve zeka ile- ilgili olan kısmı ise beynin sağ yarı küresi. Beynimizdeki farklılıkların bilincinde değiliz. Sağ ve sol elle yazan insanları düşünün. Çoğu solaklar tersten yazmayı daha rahat başarırlar. Mesela Leonardo de Vinci. Günlüğünü tersten tutmuştur, daha sonra günlüğünü rahat okumak için aynanın karşısına geçmiştir. Bu insanların beyinleri (solakların) olayları daha farklı algılamaktadır. Çoğu solak, sağ elli insanların dünyasına girdikten sonra, sevecen olmayan bir öğretmenin de sınıfına düşmüşse okuma-yazma konusunda disleksi denilen problemle karşılaşabilir. İki yarıküre birbirinin aynı değildir. Her ne kadar birbirlerinin ayna görüntüleriymiş gibi görünseler de anatomik olarak da farklılıklar gösterirler. Beyin, insan vücudunun en karmaşık, anlaşılması en güç organlarından birisi. Ancak sırları gün geçtikçe biraz daha gün ışığına çıkıyor.

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.

Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında geçmişte kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.  

Okula Hazırlık Becerileri
Erken bebeklik döneminden başlayarak çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımız ile bireyselleştirilmiş görsel algı, işitsel algı ve tüm duyularının da içine katıldığı bilişsel, sosyal-duygusal, konuşma-dil gelişimi, öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerini içeren, okuma-yazma, matematik ön koşul ihtiyaçlarını da içinde barındıran eğitim programları ile çocuklarımızı donanımlı bir şekilde okula hazır hale getirmekteyiz.

Kurumumuzda eğitim gören çocuklarımızın ilköğretim ve ana sınıfına başlayacakları eğitim yılı başında gereken değerlendirmeler yapılarak hazır bulunuşlukları tespit edilir.

Bu tespit doğrultusunda ana sınıfı ve ilköğretime başlatılıp-başlatılmama durumu yapılan veli toplantıları ile tüm velilere duyurulur.

Gidemeyeceği saptanan çocuklara yönelik yeni program düzenlemesine gidilerek bir sonraki eğitim yılına hazır olmasına yönelik çalışma sürdürülür.

Okuma – Yazma Becerileri
İlköğretim birinci sınıfın sonunda ilk okuma ve yazma becerilerinin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda eğitim programlarımız uygulanmaktadır.

Eğitim programlarımız bireye yönelik yönelik sürmekte olup çeşitli öğrenme-öğretme metotları ihtiyaçlar doğrultusunda devreye sokulmaktadır.

Eğitim yılı sonunda gerekli kazanımlar gerçekleştirilmemişse sürdürülmekte olan okul-aile ve kurumumuz işbirliği, yeni oluşturulan eğitim programına entegre edilmektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalarımız sınıf müfredatı da göz önünde bulundurularak sürdürülür.

Çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımız için bünyemizdeki bireyselleştirilmiş akademik eğitim programları ile çocuğun özel kriterleri göz önünde bulundurularak çocuğun kişisel özelliklerine yönelik eğitim verilmektedir.

Birincil hedefimiz, öğrenciyi, akıcı okuma ve söylenenleri bir çırpıda yazma süresine istenilen sürede getirmektir. İstenilen süreye ulaşılmasından itibaren okul müfredatına paralel olarak gereken diğer konular sıralı olarak çalışılmaktadır.

Matematik
Erken çocukluk döneminden başlanarak görsel-işitsel-dokunsal algıların devreye sokulmasıyla (şekil-pozisyon algısı, şekil-zemin algısı, uzaklık-derinlik-boyut algısı ve miktar gibi) eğitim sürecimiz başlatılmaktadır. Devam eden süreçte çocuklarımızın yaşına ve seviyelerine uygun olarak gereken kavramların eğitimleri verilerek sayı ile ilgili kavramları anlamaları sağlanır.

Okul öncesi dönem, anasınıfı dönemi, ilköğretim 1. Sınıf dönemi gibi tüm çocuklarımıza uygun matematik programlarımız uzman eğitimcilerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda zengin materyal çeşitliliğimiz ve bilgi birikimimizle birlikte çocuklarımızı Singapur Matematiği ve Mental Aritmetik ile de desteklemekteyiz.

Çocuklarımıza tüm sınıf seviyelerinde gereken matematik eğitim-öğretim metotlarını uygulayarak ve sınıf müfredatını da göz önünde bulundurarak gereken düzenlemeler ile bireyselleştirilmiş eğitimi sürdürmekteyiz.

Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında geçmişte kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur. 

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Probleminin Çözümünde Yapılması Gerekenler

Bu konuda yapılması gerekenlerden en önemlisi; geçmişte Ankara’da hiperaktivite, dikkat eksikliği ve disleksi alanındaki sanat derneği Modernize Metotlar olarak sağladığımız ilk evre için Ankara Çayyolu’ndaki akademimizle iletişime geçerek tanılama ve analiz yaptırmaktır. Bu konuda gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetlerinin önemi nedeniyle bu faaliyetler derneğimizden sonra daha güçlü şekilde akademimizce sürdürülmektedir. Hiç kuşkusuz velilerin bilinçlenmesi yine en önemli konuların başında gelmektedir. Çocukta görülen durumun tam anlamıyla kavranması gerekmektedir. Hiperaktivite Dikkat Eksikliği Alanındaki Derneklerden Modernize Metotlar’ın desteğiyle açılmış olan akademimizle yapacağımız bu bilinçlendirme faaliyetleriyle çocuğa nasıl davranılması gerektiği konusunda uzmanlarımız ile sürekli iletişimde olarak, bu konuda yaşanacak olumsuz durumların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Bu durumun çocuğun doğru yardım ve danışma ile atlatabileceği bir sorun olduğu unutulmadan hareket edilmeli ve buna göre planlamalar yapılarak çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin aksamasının önüne geçilmesi gereklidir.  Whole Brain Method kapsamında gereken modüller belirlenmeli ve bilhassa BGP Modülü düzenli olarak belli sürelerde uygulanmalıdır. Hiperaktivite Ankara merkezimizde Whole Brain Method kapsamında pozitif faydalar sağlanarak önemli bir sorun olmaktan çıkmaktadır.

Akademimiz Ankara merkezli olmakla beraber tüm Türkiye’ye destek vermektedir. Birçok farklı şehirlerden her hafta sonu akademimizde eğitim almak için sürekli olarak onlarca öğrencimiz Ankara’ya gelmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar için tüm Dünyadan uluslararası üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz. 

Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent, Çankaya ve TOBB Üniversiteleri akademimize lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinden bilimsel çalışmalar için katılımda bulunmakta ve eğitim, uygulama alışverişini sürdürmektedirler.

Dikkat Eksikliğinde “Whole Brain Method” BGP Modülü

Yenilikçi bakış açısıyla, Whole Brain Method‘un günümüzdeki etkin konumuna ulaşmasında en büyük paya sahip modüllerden olan BGP Modülü, bireylerin potansiyellerini, beyin aktivitelerini düzenleyerek maksimum oranda kullanabilmelerini hedefler. BGP Modülü, akademik başarı ve yaşam kalitesi üzerine yoğunlaşmıştır. Dikkat eksikliği tanısı olan veya olmayan bireylere aktif fayda sağlamaktadır.

Beyin nöroplastisitesi temelli BGP Modülü uygulamaları, beyinin yaşam boyu fiziksel, fonksiyonel ve kimyasal olarak gelişebilme yeteneğini değerlendirmektedir. Bilimsel olarak kanıtlanmış beyin geliştirme egzersiz ve uygulamalarının temelinde beyinin bu yeteneği yatmaktadır. Bunlar; ilaç kullanmadan tekrarlı veya çalıştırıcı aktiviteler aracılığıyla beyni geliştirme özelliğindedir. Elbette ilaç gerektiren durumlar da bulunmaktadır; ancak son yıllarda bilim adamları bu gibi durumlarda bile destek yöntem olarak bu programları onaylamaktadır.

BGP Modülü, lisanslı nöro-psikologlar, pedagog ve bakanlık onaylı psikologlar, uzman terapistler, akademik lisanslı sanatçılar, uzman eğitimciler, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların, ses mühendislerinin ruhsatlı olarak dahil olduğu kişiye özel programlanan bireysel eğitim ve uygulama modülüdür. Beyin gelişim programı, dinleti seanslarını, edufeedback uygulamalarını, piyano eğitimini, ritim seanslarını ve dikkat arttırıcı egzersizleri bütünsel olarak içermektedir.

BGP Modülü,

Dikkat süresinin artmasında etkilidir.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini (Ses ve Konuşma Modülü ile beraber uygulanmasıyla),

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

BGP Modülü, mutlaka Whole Brain Method kapsamındaki Psikolog Modülü ile eş zamanlı uygulanmaktadır. Bireyin ihtiyacına göreyse Aile Danışmanlığı Modülü, Okul Entegrasyon Modülü, Akademik Destek Modülü ile birlikte takibi sağlanmaktadır.

BGP Modülü ile ilgili detaylı bilgi almak ve bilimsel yönünü incelemek için Ana Sayfa’da bulunan menülerden BGP Modülü başlığına tıklayabilirsiniz. Whole Brain Method ile ilgili ayrıntılı bilgi almak içinse Ana Sayfa’yı takip edebilirsiniz.

Eğitim / Uygulama evresine geçmeden önce analizlerimize katılmanız gerekmektedir. Analiz veya tanılama seanslarına randevu almak için ulaşabileceğiniz.

TEL:
0(312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

Akademimiz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Bünyemizde, öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize edilmektedir.

Akademimiz birçok konuda Türkiye’de ilk ve tek olmanın yanı sıra sadece kendi özkaynaklarıyla ilerlemiş bir kurumdur. Kurucularının başkanlığındaki dernek alandaki ilk dernek olmasına rağmen hiçbir zaman dernek üyeleri de dahil olmak üzere tek bir bağış veya harici destek alınmamıştır. Dernek en aktif döneminde bile sadece kurucularının özkaynaklarıyla ilerlemiştir ve dernek temelli çalışmalar bir akademiye dönüşmüştür. Akademi dönemimizde de yine kurucular haricinde hiçbir ekstra destek alınmamıştır ancak sürekli şekilde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve disleksi alanına destek verilmiştir. Akademimiz, bilimsel çalışmalarıyla, çeşitli yayınlar ve yayımlarla, model teşkil ederek, eğitim ve uygulamalarıyla alana destek olurken alandaki otoriter uzmanlarca ve velilerce keşfedilerek markalaşmıştır. Hiçbir harici destek almadan emsal olan kuruluşlar en tabii haliyle günümüzdeki en başarılı kurumlardır. Çünkü bu kurumların markalaşması ancak ve ancak kurumların büyük başarıları varsa mümkün olabilmektedir. Akademimizi, velilerimiz önemli başarılarımızı duyarak kendi kendilerine keşfetmişlerdir. Kurucularımızın manevi boyutu en ön plana koyarak akademimizi, kendi hayatlarında ilk sırada tutmaları anahtarımızdır.  Resmi olarak birçok ilke imza atan kurumumuz bu konuda da yine Türkiye’de ilk ve tek olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.  

_

Alternatif yöntemler ancak öğrenci üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda uygulandığında etkili olabilir. Öğrenci üzerine yapılacak araştırmalarda en büyük pay öğrencinin eğitim sürecidir. Öğrenciyi detaylı olarak analiz ettikten sonra alternatif yöntemler uygulanabilir. Analiz evresinin en önemli kısmı öğrenciye verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Ayrıca alternatif uygulamalar esnasındaki eğitim süreci de sonuç almak için hayati önem arz etmektedir. Öğrenci eğitim esnasında gözlemlenmelidir. Alternatif yöntemlerin uygulanma süreci eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Elbette Whole Brain kapsamındaki tecrübeli uzmanlarımızca gerçekleşen ilk analiz evresinde izlenecek yol büyük oranda belirlenmektedir. Analiz evresinin akabinde geçilen eğitim ve uygulama evresinin ilk haftasıysa detaylı analiz imkanı sağlar ancak özel eğitim son derece detaylı bir alandır ve çok fazla değişkeni içinde barındırır. Bu nedenle verilen eğitimler esnasındaki gözlem ve analizler sürekli olarak büyük önem arz etmektedir.

Bu noktada velilere düşen görev bu merkezlerin psikolog ve eğitimci çalıştırma ruhsatlarını sorgulamalarıdır. Bu kuruluşlar hayret vericidir ki “uygulama”, “çalışma”, “seans” gibi tanımlamalarla bünyelerinde eğitim dahi verdiklerini beyan etmektedirler. Her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı onayı bulunmadan eğitim vermek Ülkemizde kanunlara aykırıdır. Böylesine hassas bir alanda kanuni zorunlulukları bile yerine getirmeyen bu kuruluşların uyguladıkları alternatif yöntemleri ruhsatsız ve üstünkörü sunmaları konulara bakış açıları da ele alındığında beklenen bir eylemdir. 

Dikkat eksikliği, hiperaktivite için çeşitli alternatif yöntemler Ülkemizde “çare” olarak lanse edilmektedir.  Bir alternatif yöntem tek başına etkili olmamakla beraber genellikle bu alanlardaki basamaklar bu kurumlarca bütün halinde yapılandırılmadığı ve uygulanmadığı için sonuç vermemektedir. Alternatif yöntemler çeşitli merkezlerce ve şahıslarca tek başına yüksek oranda etkiliymiş gibi lanse edildiğinde, öğrenci ve velileri yanıltılmaktadır. Şaşırtıcıdır ki içlerinde Ankara’nın da bulunduğu birçok ilimizde sadece tek alternatif uygulama için açılmış merkezler bulunmaktadır. Ancak bu merkezlerin ne psikolog ne eğitimci çalıştırma ruhsatlarının olmadığı bilinmektedir. Konuyu araştırmacı bir velimizin düşüncelerini ve görüşlerini de içeren cümlelerle özetlemek en doğru açıdan yaklaşmak olacaktır. Akademimiz dikkat eksikliğiyle bağlantılı farklı alandaki uzmanların aynı bünyede bulunması sayesinde sürekli olarak öğrenciyle ilgili inceleme ve tespit halindedir. Öğrencimizle ilgili keşiflerimizi uzmanlarımız birbirlerine aktarmaktadırlar. Her bir uzmanımız kendi uzmanlık alanını Whole Brain’in işleyişinde diğer alanlarla birleştirerek kullanmaktadır. Dikkat eksikliğiyle ve hiperaktiviteyle bağlantılı farklı uzmanların aynı bünyede akademimizde bulunmasıyla çok hızlı şekilde aksiyon alınabilmektedir. Böylece arada bilgi, zaman ve motivasyon kaybı yaşanmasına izin verilmemektedir. Farklı alanlardaki psikolojik etkenler işlenmekte ve eğitim uygulama sürecine dahil edilmektedir. Bu şekilde Whole Brain Maksimum etkiye ulaşmaktadır. 

Dikkat Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

            Dikkat eksikliği; düzensiz uyku, iyi dinlenememe, sağlıksız beslenme gibi sebeplerden olabileceği gibi psikolojik sorunlar, genetik faktörler ve motivasyon eksikliğinden de kaynaklanabilmektedir. Çocukken yeterince dikkat geliştiren aktivitelerde bulunmamak da, sonraki yaşlarda konsantrasyon eksikliğine, dikkat eksikliğine sebep olabilmektedir. Bunun nedeni beynin az kullanılan alanlarda tembelleşmesidir. Dikkat eksikliğinin ilerlememesi için çocuğu küçük yaşlardan itibaren sanat, spor ve dikkat gerektiren oyunlara yönlendirerek, kitap okuma bilincini aşılayarak ve bol bol çeşitli tekniklerle beyin egzersizi yaptırarak dikkat eksikliği sorunu ilerlemeden önlem almaya çalışılmalıdır. Eğer dikkat eksikliği belli bir seviyenin üzerindeyse “Whole Brain Method” kapsamında gereken modüller belirlenmeli ve bilhassa BGP Modülü düzenli olarak belli sürelerde uygulanmalıdır. Dikkat eksikliği Ankara merkezimizde “Whole Brain Method” kapsamında azaltılarak belli dönemler sonucunda mutlaka maksimum düzeyde giderilmektedir.

Dikkat Eksikliğinin çok sık hiperaktivite veya disleksiyle ile birlikte seyrettiği durumlara rastlanmaktadır. Çocukların zihinsel yapılarındaki değişkenler sebebiyle ortaya çıkan dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı genel anlamda, çocukların dikkatlerinin sürekli olarak bir olaydan başka bir olaya geçişler şeklinde yaşanmasından kaynaklanır. Tanılı bireylerde genel olarak dikkati bir durum üzerine toplayamama sorunu görülmektedir ve bu bireyler genel olarak ciddi ortamlarda dahi kendilerini kontrol edemeyerek hareket halinde olmaktadırlar.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısındaki çocuklara sahip olan ailelerin eğitilmesi alandaki gelişim hedefinde büyük rol sahibidir. Bu konuda verilecek olan uygun bir eğitim ile anne ve babalar konu üzerine bilinçlendirilerek, bu çocukların gelişim sürecinde, hiperaktivite problemini yenmeleri için yanlış adım atılmasının önüne geçilmesi gerekir. Elbette hiperaktivitenin genetik / biyolojik bazda çocukta ne düzeyde olduğunun tespiti için doktor görüşü de alınmalıdır ancak bu sadece ilaç ile sorunun önüne geçilmesi gerektiği anlamını taşımamaktadır.

Dikkat eksikliğinin hiperaktivite ile birlikte seyrettiği hallerde yapılması gerekenlerden en önemlisi; geçmişte Ankara Hiperaktivite Derneği Modernize Metotlar olarak sağladığımız tanılama evresi için Ankara Çayyolu’ndaki okulumuzla iletişime geçerek tanılama yaptırmaktır. Bu konuda gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetlerinin önemi nedeniyle bu faaliyetler hiperaktivite derneğinden sonra daha güçlü şekilde okulumuzca sürdürülmektedir. Hiç kuşkusuz velilerin bilinçlenmesi yine en önemli konuların başında gelmektedir. Çocukta görülen durumun tam anlamıyla kavranması gerekmektedir. Ankara Hiperaktivite Derneği Modernize Metotlar’ın desteğiyle açılmış olan okulumuzda  yapacağımız bu bilinçlendirme faaliyetleriyle çocuğa nasıl davranılması gerektiği konusunda uzmanlarımız ile sürekli iletişimde olarak, bu konuda yaşanacak olumsuz durumların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Bu durumun çocuğun doğru yardım ve danışma ile atlatabileceği bir sorun olduğu unutulmadan hareket edilmeli ve buna göre planlamalar yapılarak çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin aksamasının önüne geçilmesi gereklidir.  Whole Brain Method kapsamında gereken modüller belirlenmeli ve bilhassa BGP Modülü düzenli olarak belli sürelerde uygulanmalıdır. Hiperaktivite Ankara merkezimizde Whole Brain Method kapsamında pozitif faydalar sağlanarak önemli bir sorun olmaktan çıkmaktadır.

BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0(312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

mehmetHiperaktivite