Neurofeedback

İnsan her zaman çeşitli beyin dalgası frekanslarını belli seviyelerde beyninin değişik bölgelerinde bulundurur. Dijital teknoloji sayesinde bu frekansları uyararak eğitilmesini sağlayan sisteme ”Neurofeedback” denir. Beynin dalgalarının bir geri bildirimle eğitilmesini esas alan bu yöntemi özellikle konsantrasyon eksikliği, uykusuzluk, unutkanlık, gibi sorunlarda etkili olabilmesi için uyguluyoruz. 1960 ve 1970 yıllar sonrasında beyin dalgaları ve frekansları üzerine yapılan çalışmalar sonrasında bu yöntem ABD ve Avrupa gibi bölgelerde fazlasıyla tanınsa da Ülkemizde pek bilinmemekte. Kişi kendi beyin dalgalarını öğrenip, görebildiğinde hangi tür dalganın ne zaman artıp ne zaman azalacağını öğrenirse beynini belli oranda kontrol edebilir. Böylelikle kişi devam ettiği seanslarda istenen beyin dalgalarını arttırıp, istenmeyen beyin dalgalarını azaltabilir. İlgili beyin egzersizlerini uzman kadromuz uygulamaktadır.

Ankara Neurofeedback Uygulamalarında Whole Brain’le En İlerideki Sistemlerle Tanışıyor.

ses-özel-eğitim-merkezi-ankara-logo (1)
Neourofeedback uyguladıktan sonra beyninizdeki elektrik aktivitesi gelişim gösterebiliyor ve böylece subkortikal dediğimiz yapılarda değişiklikler görülüyor. Beyin bu sayede daha iyi çalışmaya şartlanabiliyor. Aparatlarla ilgili kesinlikle herhangi bir riski ve yan etkisi olmayan bu yöntemde operant şartlanma dediğimiz kişinin kendi beynini kontrol etmesini amaçlıyoruz.

Neurofeedback uygulamaları Ankara’da bünyemizde, konu üzerine uzmanlığa sahip doktorlarımız liderliğinde, uzman öğretmen özel eğitimci, klinik psikolog ve sertifika sahibi yardımcı asistanlarla kişinin ihtiyaç alanına göre biofeedback ile desteklenerek sağlanmaktadır. Sistem Dünya’da en geçerli ilgili tıbbi merci kabul edilen FDA tarafından onay almış olup bünyemizde AR-GE programı dahilinde araştırma amaçlı akademik destekli şekilde uygulanmaktadır.

Ülkemizde, Neurofeedback yönteminin, geniş bilimsel verilere dayanmadan ve her türlü hastalığın tedavisinde etkin bir yöntem olarak tanıtılarak denetimsiz bir şekilde uygulanması tehlike arz etmektedir.

 Neurofeedback, belirlenen öğrenciye özel, belirlenmiş öğrenci üzerinde uzun araştırmalar sonucunda, haftalarca her gün seans dışında harici uzun saatler harcanarak uygulanmaması halinde genellikle belli düzeylerde sonuç vermemektedir. Ancak tersi şekilde titizlikle, eğitim yöneticilerinin, psikologların ve özel eğitimcilerin, neurofeedbackin uygulanması esnasındaki yoğun gözlemlerinin mevcudiyetinde dahi çok sık gelişmenin ekranda kaldığı görülmektedir. Neurofeedback uygulamaları sonucunda ekranda kalan ilerleme tabii olarak öğrenci ve veliler için bir anlam ifade etmemektedir. Bu duruma çözüm bünyemizde Whole Brain Method BGP Modülü kapsamında uygulanan Ekransız Neurofeedback uygulamalarıdır. (Sözü edilen seans uygulanan kişinin ekran yerine gerçek düzenekleri kullanmasının sağlanmasıdır. Beyin haritasının çıkartılması gibi konularda uygulayıcılar en tabii haliyle ekran kullanmak zorundadır. Ancak seanslarda sadece uygulayıcı ekran kullanmalıdır. Uygulanan kişiyse kesinlikle ekrandan uzak tutulmalı, seansı ekrana bakarak sürdürmek yerine gerçek düzeneklere bakarak gerçekleştirmelidir.)   

Karşılaşılan sonuç alınamama durumları nedeniyle eski sistem ekranlı neurofeedback uygulamalarından farklı olarak kullandığımız sistem, sık karşılaşılan gelişmenin ekranda kalma ihtimalini, tasarlanmış ekransız oyun sahasındaki reel düzenekleri kullanarak sıfıra indirmektedir. Neurofeedback alanında Türkiye’de sadece Whole Brain Method kapsamında uygulanan programın ekipmanları Ankara’da sadece bünyemizde Çayyolu Ümitköy merkezimizde bulunmaktadır. Seans yoğunlukları öğrencinin karakteristik özelliklerine göre belirlenmekte, programlar kişiye özel hazırlanmaktadır.

Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki beynimizin en pasif olduğu pozisyonlardan biri ekrana bakma, ekran izleme halidir. Alternatif yöntemlerde bu nedenle ekran kullanımı negatif etkiler yaratabilmektedir. Beyinle ilgili alternatif uygulama ve eğitimlerde ekran kullanımı son seçenek olmalıdır. Eski ekranda uygulanan neurofeedback sistemlerinde bazı durumlarda öğrenci ekranlı uygulamaya rağmen gelişme kaydetse bile gelişmeyi gündelik hayatına veya akademik hayatına yansıtamamaktadır. Gelişme sadece ekranda görülmektedir. Ekranda kalan ilerleme tabii olarak öğrenci ve veliler için bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle ekran sadece uygulayıcının ulaşması gereken veriler için kullanılmalı, kişiler ekranla geri bildirime tabii tutulmamalıdır. İzlenen bu yöntemle, Whole Brain Method BGP Modülü kapsamında, ekran yerine reel düzeneklerin kullanıldığı Ekransız Neurofeedback alanda fark yaratmıştır. Neurofeedback “Beyin Dalgalarının Somutlaştırılması” olarak tanımlandığında Dünya’da artık çok büyük problemlerle başa çıkmakta yöntemin başarılı olduğunu görebiliriz. Günümüzde sadece beyin dalgalarıyla çalışan uzaktan kumandalı arabalar, ev aletleri üretilmiştir. Beyin dalgalarını somutlaştırmak birçok problemin çözümüne büyük oranda katkı sağlarken hatta bazı durumlarda çözerken alanımızdaki tanılarda uygulanmasının büyük etkisi ancak şu şekilde sağlanmaktadır :

Neurofeedback olarak tanımlanan yöntem bir oyun haline getirilir. Öğrencilere ekransız şekilde bire bir özel eğitim öncesinde uygulanır ve öğrenciler üzerinde mutlak olan kısa süreli dikkat arttırıcı etkisinde, öğrencilere yükleme yapılır. Bu şekilde hem geri bildirim, feedback etkisinin geniş zamanlı fayda ihtimali sağlanır hem de anlık etkisinin faydaları öğrencinin başarısı için kullanılır. Eğitim diliyle “Eğitime Hazır Bulunuşluk”, “Öğrenmeye Hazırlık” sağlanarak ilgili  seanslar da daha etkili hale getirilir.   

Ankara Çayyolu’ndaki merkezimizden alternatif uygulamalar için detaylı bilgi almak için analiz randevusu almanız önerilir.

Kurum olarak neurofeedback’in tek başına uygulanması önerilmemektedir. Tam ve kalıcı sonuçlar için bütünsel tekniğin içerisinde diğer uygulama ve eğitimlerle eş zamanlı uygulanması önerilmektedir. Whole Brain Analiz Evresi ilk basamaktır. Bu evre sonucunda öğrencinin karakteristik özellikleri doğrultusunda ihtiyaç dahilindeki modüller belirlenir ve neurofeedback ile birlikte takip edilir. Aşağıda tanılı öğrencilerimiz için bütünsel eğitim tekniği Whole Brain Method dahilindeki modüller bulunmaktadır. Kutucukları ana sayfada bulabilir ve her birinin üzerine tıklayarak ayrı ayrı modüllerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Modüller için  ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Amerika İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) Neurofeedback uygulamaları için kurallar koymuştur ve kullanılacak makinelerle uygulayıcılar için ölçütler belirlemiştir. Neurofeedback uygulaması için FDA onayı sadece belli alanlarda ve araştırma amaçlı olarak belirlenmiştir. Onay dışı kullanım ve araştırmalar için özel izne ve koşullara tabidir.

Bu yöntem hiçbir psikiyatrik konuda “ilk sıra tedavi seçeneği olmayıp” başvuran her bireye bu yöntemin uygulanmaması gerekir. Kişi üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda uygulanmasına karar verilebilir.

Ayrıca kişinin ihtiyaç alanına göre neurofeedback seansları biofeedback ile desteklenerek sağlanabilmektedir.

Biofeedback, zihnin vücut üzerinde gösterdiği bir etki olarak bilinir. Standart şartlarda fiziksel hareketlerin tamamı, beyin ve sinir sisteminin kontrolü dahilinde gerçekleşir. Biofeedback programının amacı bu ve benzeri durumlarda vücudunuzun fiziksel aktivitelerinin düzenli kalması konusunda bireyi geliştirmektir. Biofeedback kişinin vücudunu tanımasını sağlar ve bu sayede kişi kendini daha rahat takip eder hale gelir, geçirdiği süreçlerde rahatlar. Bu programımızın doktoru klinik uzman psikologlardır ve psikologlarımız kişinin ruhsal, bedensel açıdan kendisini tanımasına yardımcı olur. Özellikle Smr dalgasını arttırmak beyni daha organize çalıştırabilmektedir. Yapılan araştırmalar sonrasında beyin daha iyi çalışmaya başladığında yaşanan hangi sorun varsa ortadan kaldırmaya odaklanıyor ve ortadan kaldırılması için yardım sağlanıyor. Herhangi bir tehlikesi ve yan etkisi olmayan bu tedavi yöntemi ile belli düzeylerde kişi kendi beynini kontrol etmesini öğrenebiliyor. Seansların tarihleri ve hangi aralıklarla tedavinin uygulanacağı bireyin durumuna göre değişkenlik göstermekte olup, haftalık veya günlük olarak değişmektedir.

Uygulamalar tek yönlü gerçekleştirildiğinde yeterince fayda sağlamamakta, öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenememektedir. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar tek yönlü tutulmamalıdır. Eş zamanlı veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce bir analiz, tanılama ve öğrenciyi tanıma evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Ankara’da bulunan merkezimizde bu birimlerin her biri koordinasyon halinde çalışmaktadır.

Whole Brain Method, BGP Modülü hakkında geniş bilgi sahibi olmak için sitemizdeki programlarımız bölümünden ilgili sayfayı inceleyebilirsiniz.

Neurofeedback

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.
Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında geçmişte kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Whole Brain Method, Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.

Dikkat eksikliği, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü veya zihinsel sorunlar için Neurofeedback ve çeşitli alternatif yöntemler kurumsal kimlikler altında Ülkemizde “çare” olarak lanse edilmektedir. Ne neurofeedback ne de başka bir alternatif yöntem tek başına etkili olmamakla beraber genellikle bu alandaki basamaklar bütün halinde yapılandırılmadığı ve uygulanmadığı için sonuç vermemektedir. Şaşırtıcıdır ki içlerinde Ankara’nın da bulunduğu birçok ilimizde sadece neurofeedback ve diğer alternatif uygulamalar için açılmış merkezler bulunmaktadır ve bu merkezler kendilerini tıbbi bir kuruluşmuş gibi algılatarak alternatif uygulamaları inandırıcı kılmaktadır. Bu kuruluşlar hayret vericidir ki “uygulama”, “çalışma”, “seans” gibi tanımlamalarla bünyelerinde eğitim dahi verdiklerini beyan etmektedirler. Her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı onayı bulunmadan eğitim vermek Ülkemizde kanunlara aykırıdır. Böylesine hassas bir alanda bu kurumlar kanuni zorunlulukları bile yerine getirmemektedir.

Dünya’daki otoritelerin ortak noktada buluştukları hususlardan biri alternatif yöntemlerin genellikle öğrencinin gelişmesinde küçük etkiler gösterebilen uygulamalar olduğudur. Hal böyleyken alternatif yöntemlerin ciddi sonuçlara imza attığını iddia ederek yapılanmış merkezler esefle karşılanmaktadır. Dünya’da alanında önde gelen isimlerin birçoğu da özellikle Türkiye’deki bu tarz merkezlerin talep görmesini anlamlandıramamaktadır. Alandaki her uygulamada İnsan faktörü devrededir ve insan yapısı en basit uygulamada bile birçok reaksiyon vermektedir. Hali hazırda zaten gerçekleştiği bilinerek konu dahilinde kendiliğinden mevcut görülmesi gereken reaksiyonlar bahsedilen kuruluş ve şahıslarca sanki alternatif yöntemin uygulanmasıyla sadece o yöntem sayesinde gerçekleşiyormuş gibi anlatılmaktadır. Örneğin, dikkat eksikliği bulunan bir öğrenciye sadece piyano eğitimi bile aldığında sağlanacak fayda sanki kullanılan alternatif yöntemin uygulanmasıyla özel olarak gerçekleşiyormuş gibi anlatılmaktadır.

Kaldı ki alternatif uygulamalar için sonucu kesinmiş gibi tanıtım yapmanın kanuni olmadığı durumlar söz konusudur. Örneğin, birçok alternatif yöntem için “Dikkat süresini arttırır.” şeklinde yanıltıcı tanıtımlar yapılmaktadır. Bu tanıtım ancak “Dikkat süresini arttırmaya yardımcı olma ihtimali vardır.” şeklinde yapılabilir.
Bu kurum ve kişilerin en önemli yanıltıcı lansmanlarından birisi de öğrencinin okuduğu okul ile veya öğretmeniyle irtibat halinde olacaklarını hatta öğrencideki gelişmeleleri gözlemleyeceklerini beyan etmeleridir. Bu noktada ilgili kurum ve kişilerin, öğrencinin okuduğu okul ile veya öğretmeni ile irtibata geçtiği varsayılan noktada üzerinde durulması gereken konu şudur ki öğretmen ile kaç saat görüşme sağlanabilir. İlgili öğretmen defalarca ve saatlerce kurum yetkilisiyle görüşecek vakite sahip midir? Kaldı ki öğrencinin okuduğu okulda alandan bir uzman, bir uzman gözlemci bulunmakta mıdır? Bulunmadığı durumlarda öğretmen ile yapılacak görüşmelerin sayısı ve süresi katlanmak zorundadır. Bu husus konunun ne kadar ciddiyetsizce ele alındığının en önemli kanıtlarındandır.
Alternatif yöntemler ancak öğrenci üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda uygulandığında etkili olabilir. Öğrenci üzerine yapılacak araştırmalarda en büyük pay öğrencinin eğitim sürecidir. Öğrenciyi detaylı olarak analiz ettikten sonra alternatif yöntemler uygulanabilir. Analiz evresinin en önemli kısmı öğrenciye verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Ayrıca alternatif uygulamalar esnasındaki eğitim süreci de sonuç almak için hayati önem arz etmektedir. Öğrenci eğitim esnasında gözlemlenmelidir. Alternatif yöntemlerin uygulanma süreci eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır.
Merkezimizde bu birimlerin çoğu koordinasyon halinde çalışmakta olup ihtiyaç duyulan bazı alternatif yöntemlerin programa dahil edilmesi söz konusu olduğu durumlarda, alternatif yöntemler bünyemizde uygulanmakta, ender olaraksa yönlendirme sağlanmaktadır.

Özellikle tedavisinde zorluk çekilen ya da kesin tedavi yöntemi bulunamayan tıbbi durumlarda bir çok alternatif tedavi yöntemi araştırmacılar tarafından denenmektedir. Bir tedavi yönteminin bilimsel ve kabul edilebilir olması için bağımsız kişiler ya da kurumlar tarafından, çok sayıda katılımcı üzerinde etkinliği ve güvenilirliğinin kontrollü çalışmalarla gösterilmiş olması gerekir. Neurofeedback tedavi yöntemi bu ölçütlere göre değerlendirildiğinde bu şartları yerine getiren araştırmaların ve sonuçların olmadığı saptanmıştır. Türkiye’de Neurofeedback tedavisini enstitü bazında akademik yaklaşımlarla uygulayarak bu büyük boşluğu doldurmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Neurofeedback uygulamalarında beyinin elektrik düzeyini değerlendiren aparatı kişinin başına bağlıyor ve beyin dalgalarınızı yükseltip, azaltıyoruz. Kişi kendi beyin dalgalarını reel düzeneklerde ve ışıklı uyarıcılarla oyun alanında görebiliyor. Neurofeedback programı sayesinde tedavi gören kişi, beyin dalgalarını ihtiyacına göre düşürüp, arttırır. Sinyallerinde iyileşme gösterdiği zaman kişi oyundaki hedefe ulaşır ve puan alır. Bazı durumlarda hedefe ulaştığında görsel olarak uyarılır veya işitsel yönden uyarılmak için bir melodi, müzik sesi duyar. Böylece sayısal ve duyusal olarak zihin uyarılır ve bu yöntemlerle beyinin optimum olarak çalışmayı öğrenmesine yardımcı olmak hedeflenir. Kişinin, neourofeedback yöntemi ile yapılan tekrarların yardımıyla beyin dalgalarını kontrol etmeyi öğrenmesi hedeflenir.

Eğitim hayatına başlamamış çocuklarda;
Hiperaktivitede geri bildirim teknolojileri yardımcı olabiliyor.

Eğitim hayatına başlayan çocuklarda;
Okulda derslerini dinlerken ve evde ders çalışırken dikkat seviyesi artmasında yardımcı olabiliyor.

Yetişkin bireylerde ise; Günün her anında daha adapte olabilmiş bir beyin yapısına sahip olmaya yardımcı olabiliyor. Şüphesiz ki bütün beyin dalgaları gereklidir ancak önemli olan bu beyin dalgalarını doğru seviyede üretip, doğru zamanda kullanmaktır. Örneğin uyku halinde beynin Delta beyin dalgasına ihtiyacı varken, çalışırken Smr-Beta dalgalarına ihtiyaç vardır. Kişi eğer çalışma dalgası olan Smr-Beta seviyesini fazla üretiyorsa dinlenme moduna girdiğinde sıkıntı çeker. Yine aynı şekilde kişi Delta dalgası üretimi fazla ise, dikkatini toplayıp adapte olması gereken konularda sorun yaşar. Gözlerini kapattığında yeteri kadar Alpha dalgası üretmeyen kişi, kronik stres yaşar. Bu yöntem beyin dalgalarını doğru ve zamanında üretmeyi kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor ve böylelikle kişinin daha fonksiyonel çalışan bir beyin yapısına sahip olmasına yardımcı olabiliyor.

Neourofeedback’in dayandığı temellerde beyniniz sizi değil, sizin beyninizi kontrol etmeniz ilkesini savunur. Renkli beyin haritası tamamen çıkartılabilir ve beynin tamamı elektriksel olarak nasıl çalışıyor gözlemlenir. Uyguladığımız teknoloji sayesinde beynin sıcaklık ölçümü rahatlıkla yapılabilir.
Ankara’da Neurofeedback ile ilgili uygulama alanındaki büyük boşluğu doldurmak üzere enstitü bazında akademik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle günümüzde bireylerin gerek çalışma gerekse özel hayatlarında yaşadığı stres, konsantrasyon eksikliği gibi durumları yenmesine yardımcı olunmasına duyulan ihtiyacın arttığını düşünüyor ve neurofeedbacki bu doğrultuda uyguluyoruz.

Neurofeedback (NFB),
Öğrenciyi katıldığı sınavda diğer öğrencilere göre avantajlı olmasını sağlayan konsantrasyon, dikkatini odaklama,odaklanmış dikkati sınav sonuna kadar sürdürebilme ve sınav heyecanını kontrol edebilme yeteneğidir.
Dikkati odaklama becerisi ve dikkati sürdürme becerisi herkeste eşit midir? İşte asıl fark yaratan cevap buradadır. Seviye belirleme sınavına hazırlanan bir öğrencide dikkati odaklama ve heyecanı kontrol etme becerilerinin çok önemli olduğu anlar şunlardır:
Derste öğretmeni dinlerken
Evde sınav alıştırması ve konu çalışmaları yaparken
Sınav sırasında sorulara odaklanıp, dikkatini toparlarken
Özellikle seviye belirleme sınavlarında, dikkatin sürdürülebilme yeteneğinin önemi çok büyüktür. Sınav sırasında odaklanılan sorulara ve yanıtlara, sınav süresinin tamamında gereken dikkat düzeyinin sağlanması ve bu dikkatin sürdürülebilmesi öğrenci için önemli bir avantajdır.
Verimli ders çalışma becerisi ve sınavda diğer öğrencilere fark yaratılmasını sağlayan beceri, dikkatin sürdürülebilme yeteneğidir. Sınavın ilk yarısında neredeyse tüm öğrenciler odaklanmış ve soruları doğru okuyup, anlamlı yanıtlar oluştururlar. Oysa sınavların 2. Yarısında öğrenciler arasındaki önemli bir fark ortaya çıkmaya ve seviyeleri birbirinden ayırmaya başlar: Odaklanılmış Dikkatin Sürdürülebilmesi.

Dikkat Becerisi ve Odaklanılmış Dikkat Süresi Nasıl Gelişir?
Dikkat becerisinin kontrolü, beyin ön bölgesinde prefrontal korteksteki dikkat merkezinden yürütülür. Neurofeedback dikkat egzersiz sistemi ile, dikkati düzenleyen beyin merkezinin yaydığı beyin dalgalarının somutlaştırılarak görüntülenmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi mümkün olabilmektedir. Beyin dalgalarının görüntülenmesi ve kişinin kendi beyin dalgalarını kendisinin kontrol etmeyi öğrenmesi üzerine kurulu bir geri-bildirim sistemi olan neurofeedback egzersizleri sırasında, öğrenci, kendi dikkat becerisini belirleyen beyin dalgalarını görmektedir. Beyin dalgalarını oluşturan dikkat merkezini geliştirici egzersiz programlarının da yardımıyla, öğrenci hem dikkatini toparlama becerisini geliştirmekte, hem de odaklanılmış dikkat süresini arttırmayı öğrenebilmektedir.
Neurofeedback Ankara Çayyolu Ses Özel Eğitim Merkezi

ANALİZ RANDEVUSU ALMAK İÇİN ANA SAYFAYI ZİYARET EDİNİZ.

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

ANKARA ÇAYYOLU ÖZEL EĞİTİM

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

mehmetNeurofeedback