Psikolog Modülü

Bütün modüllerin psikolog takibinde ve diğer tüm uzmanlarla koordinasyon halinde uygulaması gerektiği için Whole Brain Method kapsamında zorunlu tutulan modüldür. Kişinin özel durumları söz konusuysa kişisel terapilerle uzman psikoloğun etkinlik derecesinin arttırılması sağlanır.

Uygulanan modüllerin bir kısmında, psikologlar uygulayıcı ve eğitimci göreviyle aktif olarak bulundukları için hali hazırda sürekli bir gözlem sahasının mevcudiyeti söz konusudur. Ancak tam sonuç için bu tek başına yeterli görülmemektedir. Bu nedenle ayrı bir modül olarak diğer uzmanlarla koordinasyon halinde dönemsel raporlar düzenlenmektedir.

Ayrıca yaşanan sorunların çözümü için bakanlık onaylı atanmış uzman psikologlarımız ve çocuk psikoloğumuz detaylı testler ve tedavide detaylı seanslar uygulamaya ruhsatlı olarak devam etmektedir.

Akademik başarısı potansiyelinin altında kalan öğrenciler, dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi, diskalkuli, disgrafi, üstün zekalı ve öğrenme güçlüğü tanıları olan öğrenciler için uzmanlar farklı alanlarda çok yönlü destek, özel eğitim ve birçok farklı uygulama önermektedir. Evrensel olarak uzmanların önerdiği destek alanlarının başında psikoloji, pedagoji ve özel eğitim gelirken bu alanlar kendi içlerinde birçok alt başlıkları barındırmaktadır ve bu alt başlıkların mutlaka öğrencinin özel ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi gerekmektedir. Detaylı inceleme sağlanmadan bu alanların alt başlıklarının şekillenmesi mümkün değilken veli ve öğrenciler, kısa uzman ziyaretleriyle yönlerini belirlemeye ve yol almaya çalışıyorlar. Üç destek alanı psikoloji, pedagoji ve özel eğitim ile birlikte uzmanlar, bu öğrencilere sanat, nörobilim, sosyoloji, ergoterapi alanlarında seanslar öneriyor. Yine bu alanların da öğrencinin özel durumuna, ihtiyacına göre şekillenmesi, detaylandırılması gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte bütün alanlarda gerçekleşecek eğitimlerin ve seansların genel olarak eş zamanlı tutulması ve öğrenciye uygulanması esnasında psikologların gözlem sahasının mevcudiyeti büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu esnadaki uzman gözlemleri, öğrencinin sürekli ve detaylı analizine imkan verir. Whole Brain Method başlangıcında uygulanan analize ek olarak gerçekleşen bu detaylı ve sürekli analiz sayesinde bireyin gelişimini sağlayan unsurlarla ilgili daha net veriler elde edilir. Bu verileri, eğitimci psikolog ve uygulayıcıların birbirlerine aktarmaları sayesinde bütün alanlar daha etkili hale gelir ve her birinin daha hızlı şekilde verimleri artar. Gözlemlerden elde edilen verilerin yoğunluğunun ve akış hızının artması için pratiğe dökülmesi, faydalı olacak formlara dönüştürülmesi, planlanması gerekmektedir. Bunu sağlamak için psikologların eğitim ve uygulama sahasında aktif rol üstlenmesi gerekmektedir.

 

 

13 modülden Psikolog Modülü ile birlikte seçilmiş modüllerle oluşturulan program öğrencinin ihtiyaç düzeyinin uygun olması durumunda sadece hafta sonuna da düzenlenebilmektedir. Her bireye özel, farklı program düzenlenmektedir.

RANDEVU ALMAK İÇİN

TEL: 0(312) 235 2357

ADRES: Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

“Ses Getiren Sonuçlar”

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

mehmetPsikolog Modülü