Beyin Eğitimi Alt Başlıkları

Beyin Eğitimi

Beyin eğitimi bilişsel becerilerin geliştirilmesini içerir. Bu beceriler bizi diğer kişilerden farklı kılabilir. Aslında toplumda daha zeki olarak tanımlanan insanlar bu becerileri daha etkin kullanabilenlerdir. Bu beceriler şu şekilde özetlenebilir.

Sürdürme yeteneğinin alt başlıkları şu şekildedir:

Sürdürülebilir Dikkat: Bir görevde odaklı kalabilme becerisi ve odaklanma süresidir.
Seçici Dikkat: Etrafta başka uyaranlar varken bir göreve odaklanabilme becerisidir.
Bölünmüş Dikkat: Aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilme becerisidir.

.

 Whole Brain Method BGP Modülü Sayfasının Devamını Okumak İçin Tıklayınız.

 

Eşzamanlı İşleme: Aynı anda birden fazla iş yapabilme yeteneğidir (Örneğin; yüksek sesle söylenmeden de bir kelimeyi tanıyabilme, deftere not alırken öğretmenini dinleme ya da yanınızdakiyle sohbeti sürdürürken araba kullanma yeteneği gibi).

Ardışık İşleme: Zaman içerisinde elde edilen bilgileri birleştirebilme yeteneğidir. Okuma için gerekli bir beceridir ve okumaya başlayan kişi kelimeleri oluşturmak için değişik sesleri karıştırır ve akıcı okuyanlar kelimeleri birleştirerek hikayeyi ya da fikri anlamaya çalışır.

Akıl ve Mantık Yürütme: Mantık yürütme ve var olan durumdan sonuç çıkarabilme becerisidir. Aynı zamanda problem çözme becerisidir.

Planlama: Bir problemi nasıl çözeceğine karar verme, çözüleceğine emin olma, hataları kontrol etme ve gerekirse düzeltme becerisidir.

İşlem Hızı: Bilişsel görevleri hızlıca yerine getirme becerisidir ve bu, karmaşık ya da çok aşamalı görevleri yapma adına önemli bir beceridir. (Örneğin; kafanızdan iki sayıyı bölüyorsunuz ancak işlem yavaş ilerliyor, daha önce yapmış olduğunuz hesabı unutabilir ve işleme en başından başlamak zorunda kalabilirsiniz. İşlemi çözme süreniz hatırlama becerinizden daha uzun sürmüştür).

Kısa Süreli Hafıza: Süregelen durumla ilgili edinilen bilgileri küçük miktarlarda depolayıp hatırlama becerisidir. Kısa süreli hafıza problemi yaşayan öğrenciler bir şeyi kopyalamadan önce sık sık aslına bakma gereği duyabilir, talimatları uygulamada (izlemede) zorlanabilir ya da defalarca tekrarlanması ihtiyacı duyabilir.

Uzun Süreli Hafıza: Geçmişte depolanan bir bilgiyi, gerek görüldüğünde hatırlama becerisidir. Heceleme, sınavlarda eski bilgileri hatırlama ve anlama konularında çok önemli bir beceridir.

İşitsel İşleme: Duyduğunu algılama, analiz etme ve kavramsallaştırma (canlandırma) becerisidir. Okuma ve heceleme için önemlidir çünkü bu eyleme işitme, tanımlama, sesleri harmanlama ve sözcükleri yüksek sesle okuma da dahildir.

Görsel İşleme: Görsel imgeleri algılama, analiz etme ve üzerinde düşünme becerisidir. Bu zihninizde bir resmi yaratma yeteneği olan, hayalinde canlandırma (görselleştirme) becerisini de kapsar. Görsel işlem problemi olan öğrenciler harfleri ters okuyabilir, ya da talimatları uygulamada, harita okumada, matematik problemi çözmede ve algılamada güçlük çekebilir.

mehmetBeyin Eğitimi Alt Başlıkları