Akademik Destek Eğitim Programları

Akademik Destek Eğitim Programları

(Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü)

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Çayyolu Ses Özel Eğitim

Hiperaktivite,  Dikkat Dağınıklığı, Dikkat Eksikliği, Disleksi, Hiperaktivite Bozukluğu, Ankara Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezleri, Disleksi Eğitim Çayyolu, Kaygı Bozukluğu, Dikkat Merkezi, Sınav Kaygısı, Konsantrasyon, Psikolog, Hiperaktivite Ankara, Disleksi Çayyolu Ümitköy, Dikkat Eksikliği Tedavisi Ankara, Hiperaktivite Merkezi, Disleksi Tedavi

ses-özel-eğitim-merkezi-ankara-logo (1)

“Ses Getiren Sonuçlar” 

.

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

ÇAYYOLU ÜMİTKÖY

Whole Brain Method kapsamında, bütünsel eğitim sistemiyle “Ses Getiren Sonuçlar” a imza atan, model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve bunu beklenenden çok daha kısa sürede başaran akademimizde, kurucularımız ile Dünya çapında uluslararası üniversitelerle akademik altyapılı olarak eğitim vermekteyiz. 

.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Bozukluğu, Ümitköy Disleksi Derneği

Özgül Öğrenme Güçlüğü, Disleksi Eğitim Programları

 

Diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran akademimiz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

 

Akademimiz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

“WHOLE BRAIN METHOD” TAM ve KALICI SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR.

Ankara Çayyolu Özel EğitimAkademimiz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Hiperaktivite Derneği

Türkiye’de alanlarının öncülerinin Ankara’da bir araya gelerek oluşturduğu dernek Modernize Metotlar ile özel öğrenciler için eğitim yöntemleri üretilmiştir. Tanılı öğrencilerin haklarını korumak, velilerini bilinçlendirmek, okullardaki ve alandaki eğitimcileri geliştirmek için yola çıkan oluşumda, yıllar içerisinde, öğrencilerin kısa sürelerde şaşırtıcı seviyede ilerleme kaydetmeleri sonucu modern eğitim metotları üzerine okullaşılmıştır. Anadolu Gazetesi’nin 16. Onur Ödülü’nü layık gördüğü derneğin Ankara’da özel öğrencilerin ailelerince takdir toplamasıyla, dernek başkanı Mehmet Güngör, alanının liderlerini bir araya getirmiştir ve sağladığı destekle dernek temelli çalışmalar özel akademi haline gelmiş, açılacak yeni kolej için altyapı oluşturulmuştur.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Hiperaktivite Derneği Ankara

Ankara Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezleri, Hiperaktivite Eğitimi

Bünyemizde, öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize edilmektedir.

 

Dünya Sağlık örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği dahil olmak üzere önde gelen sağlık otoriteleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu detaylı olarak tanımlanmıştır. Ancak Ankara’nın önde gelen öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve disleksi okulu olarak biz dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü ve disleksiyi bir farklılık olarak görüyoruz. “Ses” farklılıklar okuludur.

Kısa konsantrasyon süresi, başladığı işi bitirememe, dağınıklık, unutkanlık gibi belirtiler dikkat eksikliğini, sürekli kıpırdanma, yerinde oturamama, durmadan konuşma, sıra bekleyememe gibi durumlarda hiperaktiviteyi düşünmemiz gerekir. Ancak DEHB olan tüm çocuklar hiperaktif değildir.

Kurumumuzda okul öncesi dönemde (erken çocukluk ile birlikte), okul döneminde, ergenlik döneminde az da olsa yetişkinlik döneminde bulunan tanılı öğrencilerimize, ailelerimize ve devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerine DEHB hakkında yapılandırılmış öneriler ile destek eğitimi verilmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’na yönelik uygulamalar tek yönlü gerçekleştirildiğinde yeterince fayda sağlamamakta, öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenememektedir. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar tek yönlü tutulmamalıdır. Eş zamanlı veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Tanıma ve gözlemleme evreleri gerçek anlamda ancak ve ancak verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Merkezimizde bu birimlerin çoğu koordinasyon halinde çalışmakta olup ihtiyaç duyulan bazı alternatif yöntemlerin programa dahil edilmesi söz konusu olduğu durumlarda, alternatif yöntemler bünyemizde  uygulanmaktadır.DEHB’si olan öğrencilerimize davranışları kontrol etme teknikleri verilmektedir. Uzman kadromuzla öğrencilerimizin aktivitelerini planlayıp doğru sırada yapma, konuşmada başarılarının artmasını sağlama yönünde zengin program içerikleriyle eğitimler verilmektedir.

 

WHOLE  BRAIN  METHOD

Whole Brain Method, tam ve kalıcı sonuçlar almaya devam ediyor. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Okul Başarısı üzerine bütünsel yöntemlerle yoğunlaşmış uluslararası bir proje olarak ortaya çıkan Whole Brain Method’un pilot uygulaması Ankara’da T.C. MEB Ses Özel Eğitim bünyesinde gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedir. Ses Özel Eğitim kadrosunun 1995 yılından itibaren Çayyolu Ümitköy’de, kendi akademilerindeki ve okullarındaki, sonrasında Ankara’nın diğer bölgelerindeki öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler Whole Brain Method’un bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran method, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler. Yöntem, eğitim alanında ilerlerken yine görselişitsel,duyuşsal öğrenme yöntemlerini ve bilişsel, bilişötesi öğrenme stratejilerini bütünsel olarak ele alır.

Whole Brain Method’un modüllerinden uygulama seansları içerenler Dünya’da binlerce okul ve merkezde uygulanmaktadır. İlgili alanlarda evrensel olarak kabul görmüş üniversitelerle, kanıtlanmış yöntemler ve kaynaklar dahilinde Whole Brain Method’un akademik işbirliği sürdürülmektedir. Yöntemin yüksek başarı oranındaki en önemli unsur modüllerin bir arada takibiyle alana bütünsel yaklaşılmasıdır.

 

Çalıştığımız Öğrenci Profili,

Dikkat Eksikliği,

Hiperaktivite,

Öğrenme Güçlüğü,

Okuma – Yazma Becerilerinin İlerletilmesi İstenen Öğrenci,

Okul Başarısında Artış Hedeflenen Öğrenci,

Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Öğrenci,

Disleksi,

Diskalkuli,

Konuşma Problemi,

Sosyal İletişim Problemi

Konuları üzerine eğitime ve gelişime ihtiyaç duyan 5-21 yaş arası, alanda, aileleri zaman içerisinde tecrübe ederek bilinçli hale gelmiş veya araştırmacı, irdeleyici yapıları sayesinde erkenden bilinçli hale gelmiş bireylerden oluşmaktadır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki uygulanması sadece alanda uzmanlığı ve tecrübesi en yüksek düzeyde olan kadrolarca gerçekleştirilebilen bütünsel yaklaşım, Dünya’da başarı oranı en yüksek yöntemdir.

.

Diğer bir küme,

Dikkat eksikliği konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen ve akademik performansının arttırılması hedeflenen, bilişsel becerilerini geliştirmek isteyen bireyler, konsantrasyon, okuma, yazma, konuşma, davranış bozuklukları, hafıza, unutkanlık gibi konularda çözüme ulaşmak isteyen veya yaşam kalitesini arttırmak isteyen bireylerden meydana gelen ikinci kümedir.

Öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için Whole Brain Method, kişiye özel olarak programlanan bire bir özel eğitimler, uygulamalar ve grup eğitimlerini içerir.

Whole Brain Method, kişiyi pozitif gelişime, tam ve kalıcı sonuca ulaştırmak için çok yönlü uygulamalar ve eğitimler sağlar.

Bu uygulamalar öğrencilerin,

Dikkat süresini arttırır.

Okuma-yazma ve öğrenme becerilerini geliştirir.

Uygulamalar,

Dil ve konuşma güçlükleri ve bozukluklarının giderilmesini,

Problem çözme-kurma becerisinin gelişmesini,

Özgüvenin gelişmesini,

Motivasyon artışını,

Akademik başarıda ilerlemeyi sağlar,

Bilişsel becerilerde, kaba motor ve ince motor becerilerinde gelişme,

Psikolojik gelişim, davranışsal gelişim, sosyal iletişimde gelişim sağlar.

Program 4 ile 7 haftalık sürecin sonunda pozitif sonuç vermektedir ve programın devamı da bünyemizde sağlanabilmektedir.

Yöntemin işleyiş mantığı şu şekilde özetlenebilir: Öğrencinin hayatındaki, sıkıntı duyduğu sadece tek bir değişken bile pozitife çevrilebildiğinde, öğrencide belirli bağlamlarda gelişme görülür. Eğer öğrencinin hayatındaki birçok değişkeni pozitife çevirirseniz, en tabii haliyle öğrencide büyük ve belirgin bir gelişme görülür. Eğer çoğu değişken Whole Brain Method dahilindeki 13 modülle pozitife çevrilirken, aile ve okul entegre olarak ilerlerse öğrencide istenilen kalıcı gelişim görülür.

13 Modül İçeren “Whole Brain Method” Dahilinde Süreç, Sırasıyla Analiz, Modül Seçimi, Uygulama ve Eğitim Evreleri Olarak Gerçekleşir.

1 – Analiz:

Lisanslı nöro-psikologlar, klinik psikologlar, bakanlık onaylı atanmış psikologlar, terapistler, uzman ve özel eğitimciler, pedagog ve akademik lisanslı sanatçılar, dilbilimci ve ses bilimi alanındaki uzmanların “ruhsatlı” olarak dahil olduğu bölümdür. Yapılan değerlendirme görüşmeleriyle başlayan süreçte gözlemle birlikte kapsamlı şekilde gerekli inceleme ve analizler yapılır, kişiye Whole Brain Method’a özgü testler de uygulanır. Yöntemin en önemli evresi olan analizler sonucunda kapsamlı bir rapor ve kişiye özel ilerleme planı hazırlanmaktadır. 13 modülden hangilerinin ihtiyaç dahilinde olduğu, 13 modülün içindeki 72 farklı alt yöntem ve uygulamalardan hangilerinin takip edileceği analizlerle belirlenir. (Analizler randevu ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler için uygulanan analizlerde velilerden mutlaka öğrencinin öyküsü dinlenmektedir. Analizler aynı zamanda uzman görüşü içeren birer tanılamadır. Bu alanda da ilk olan kurumumuz model alınmasıyla, ilk doğru örnek oluşuyla yapılanmanın liderliğini sürdürmektedir. Çayyolu Ümitköy Bölgesi’ni pilot bölge olarak seçen kurumumuz, Türkiye çapında ve uluslararası çapta yeni başarılar için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Kurumumuz Ruhsatlandırma Tarihiyle Resmi Olarak İlk Kuruluştur.)

2 – Modül Seçimi:

Kişinin tam ve kalıcı sonuca ulaşabilmesi amacıyla çok yönlü uygulamalar ve eğitimler içeren 13 modülden belirlenenler gerçekleşen analiz doğrultusunda seçilerek bireyin programı yapılır. Whole Brain Method’un yüksek başarı oranındaki en önemli unsur, modüllerin birlikte ve çoğunun eş zamanlı uygulanmasıyla etkinliğini gösteren bütünsel yaklaşımdır. Analiz sonucunda hangi modüllerin hangi sırayla ve ne yoğunlukta, hangi modüllerin eş zamanlı uygulanacağına karar verilir. Yoğunlaştırılmış 4 ile 7 haftalık dönemdeki destek eğitim programı sadece cumartesi ve pazar günlerine planlanabilmektedir. Haftanın diğer günleri takip edilecek uygulamalar için gerekli ekipmanlar tedarik edilerek ailelere evde uygulama eğitimi verilmektedir. Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir ancak kontenjanlar sınırlıdır.

Yılın her dönemi başvuru kabul edilmektedir. Ana sayfada bulunan modül başlıklarına tıklayarak her biri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

MODÜLLER

Toplamdaki 13 Modül Ana Sayfada Bulunmaktadır. Ana Sayfayı Ziyaret Etmek İçin Buraya Tıklayınız.

 

WHOLE BRAIN METHOD

Ankara

SES ÖZEL EĞİTİM

ÇAYYOLU ÜMİTKÖY

.

Özel Öğrencilerimiz Eksik Değil Sadece Farklıdır. Farklı Olanlar İçin Farklılıkları En Güzel Haliyle Yaşayarak Hayatta Önemli Başarılara İmza Atmak Sıradan Olan Bireylere Göre Daha Yüksek Bir İhtimaldir

Disleksi için bir örnekle açıklama yapılacak olursa;her ne kadar beynin sol tarafı kelimelerle, sağ tarafı müzikle ilgileniyor gibi görünse de bunun kesin bir kural olduğu söylenemez. Daha önceki çalışmalarda okuma-yazma ve aritmetik işlemlerinin çoğunun insan tarafından (solaklar dahil) sol yarı küre ile yapıldığı bulunmuştu. Bir insanın hassas tarafı, yeni fikirlerle, düşüncelerle, görsel perspektifle -yaratıcı zeka ve zeka ile- ilgili olan kısmı ise beynin sağ yarı küresi. Beynimizdeki farklılıkların bilincinde değiliz. Sağ ve sol elle yazan insanları düşünün. Çoğu solaklar tersten yazmayı daha rahat başarırlar. Mesela Leonardo de Vinci. Günlüğünü tersten tutmuştur, daha sonra günlüğünü rahat okumak için aynanın karşısına geçmiştir. Bu insanların beyinleri (solakların) olayları daha farklı algılamaktadır. Çoğu solak, sağ elli insanların dünyasına girdikten sonra, sevecen olmayan bir öğretmenin de sınıfına düşmüşse okuma-yazma konusunda disleksi denilen problemle karşılaşabilir. İki yarıküre birbirinin aynı değildir. Her ne kadar birbirlerinin ayna görüntüleriymiş gibi görünseler de anatomik olarak da farklılıklar gösterirler. Beyin, insan vücudunun en karmaşık, anlaşılması en güç organlarından birisi. Ancak sırları gün geçtikçe biraz daha gün ışığına çıkıyor.

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.

Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında kurucularımızın geçmişte aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.  

Okula Hazırlık Becerileri
Erken bebeklik döneminden başlayarak çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımız ile bireyselleştirilmiş görsel algı, işitsel algı ve tüm duyularının da içine katıldığı bilişsel, sosyal-duygusal, konuşma-dil gelişimi, öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerini içeren, okuma-yazma, matematik ön koşul ihtiyaçlarını da içinde barındıran eğitim programları ile çocuklarımızı donanımlı bir şekilde okula hazır hale getirmekteyiz.

Kurumumuzda eğitim gören çocuklarımızın ilköğretim ve ana sınıfına başlayacakları eğitim yılı başında gereken değerlendirmeler yapılarak hazır bulunuşlukları tespit edilir.

Bu tespit doğrultusunda ana sınıfı ve ilköğretime başlatılıp-başlatılmama durumu yapılan veli toplantıları ile tüm velilere duyurulur.

Gidemeyeceği saptanan çocuklara yönelik yeni program düzenlemesine gidilerek bir sonraki eğitim yılına hazır olmasına yönelik çalışma sürdürülür.

Okuma – Yazma Becerileri
İlköğretim birinci sınıfın sonunda ilk okuma ve yazma becerilerinin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda eğitim programlarımız uygulanmaktadır.

Eğitim programlarımız bireye yönelik yönelik sürmekte olup çeşitli öğrenme-öğretme metotları ihtiyaçlar doğrultusunda devreye sokulmaktadır.

Eğitim yılı sonunda gerekli kazanımlar gerçekleştirilmemişse sürdürülmekte olan okul-aile ve kurumumuz işbirliği, yeni oluşturulan eğitim programına entegre edilmektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalarımız sınıf müfredatı da göz önünde bulundurularak sürdürülür.

Çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımız için bünyemizdeki bireyselleştirilmiş akademik eğitim programları ile çocuğun özel kriterleri göz önünde bulundurularak çocuğun kişisel özelliklerine yönelik eğitim verilmektedir.

Birincil hedefimiz, öğrenciyi, akıcı okuma ve söylenenleri bir çırpıda yazma süresine istenilen sürede getirmektir. İstenilen süreye ulaşılmasından itibaren okul müfredatına paralel olarak gereken diğer konular sıralı olarak çalışılmaktadır.

Matematik
Erken çocukluk döneminden başlanarak görsel-işitsel-dokunsal algıların devreye sokulmasıyla (şekil-pozisyon algısı, şekil-zemin algısı, uzaklık-derinlik-boyut algısı ve miktar gibi) eğitim sürecimiz başlatılmaktadır. Devam eden süreçte çocuklarımızın yaşına ve seviyelerine uygun olarak gereken kavramların eğitimleri verilerek sayı ile ilgili kavramları anlamaları sağlanır.

Okul öncesi dönem, anasınıfı dönemi, ilköğretim 1. Sınıf dönemi gibi tüm çocuklarımıza uygun matematik programlarımız uzman eğitimcilerimiz tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda zengin materyal çeşitliliğimiz ve bilgi birikimimizle birlikte çocuklarımızı Singapur Matematiği ve Mental Aritmetik ile de desteklemekteyiz.

Çocuklarımıza tüm sınıf seviyelerinde gereken matematik eğitim-öğretim metotlarını uygulayarak ve sınıf müfredatını da göz önünde bulundurarak gereken düzenlemeler ile bireyselleştirilmiş eğitimi sürdürmekteyiz.

Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında kurucularımızın geçmişte aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur. 

BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0(312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank Sokağı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

 

Dikkat eksikliği, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü veya zihinsel sorunlar için çeşitli alternatif yöntemler kurumsal kimlikler altında Ülkemizde “çare” olarak lanse edilmektedir.  Bir alternatif yöntem tek başına etkili olmamakla beraber genellikle bu alanlardaki basamaklar bu kurumlarca bütün halinde yapılandırılmadığı ve uygulanmadığı için sonuç vermemektedir. Alternatif yöntemler çeşitli merkezlerce ve şahıslarca çok etkiliymişçesine lanse edilmekte, öğrenci ve veliler yanıltılmaktadır. Şaşırtıcıdır ki içlerinde Ankara’nın da bulunduğu birçok ilimizde sadece alternatif uygulamalar için açılmış merkezler bulunmaktadır ve bu merkezler kendilerini tıbbi bir kuruluşmuş gibi algılatarak alternatif uygulamaları inandırıcı kılmaktadır. Bu alternatif uygulamalar genellikle uluslararası vizyona sahip şekilde yansıtılmakta, yurt dışı kökenli firmalarla bağdaştırılarak veya yurt dışı şubeleri gösterilerek ticari meta olarak görülen öğrenci ve velilerin etkilenmesini sağlamaktadır ancak bu merkezlerin ne eğitimci ne de psikolog çalıştırma ruhsatları dahi yoktur. Tedavisinde zorluk çekilen veya kesin tedavi yöntemi bulunmayan rahatsızlıklar bu gibi merkezler için son derece elverişli şartlar oluşturmaktadır. Bu noktada velilere düşen görev özellikle uyguladığı alternatif yöntemi, haftada şu kadar seans şu kadar sürede sonuç veriyor şeklinde tanıtan ve çeşitli başarı hikayeleri lanse ederek başarı ihtimalinin yüksek olduğunu beyan eden kişi ve kuruluşlardan uzak durmalarıdır. Bu kuruluşlar hayret vericidir ki “uygulama”, “çalışma”, “seans” gibi tanımlamalarla bünyelerinde eğitim dahi verdiklerini beyan etmektedirler. Her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı onayı bulunmadan eğitim vermek Ülkemizde kanunlara aykırıdır. Böylesine hassas bir alanda kanuni zorunlulukları bile yerine getirmeyen bu kuruluşların uyguladıkları alternatif yöntemleri abartarak tanıtmaları konulara bakış açıları da ele alındığında beklenen bir eylemdir. 

 

Dünya’daki otoritelerin ortak noktada buluştukları hususlardan biri alternatif yöntemlerin genellikle öğrencinin gelişmesinde küçük etkiler gösterebilen uygulamalar olduğudur. Hal böyleyken alternatif yöntemlerin ciddi sonuçlara imza attığını iddia ederek yapılanmış ve büyümüş ticari merkezler esefle karşılanmaktadır. Dünya’da alanında önde gelen isimlerin birçoğu da özellikle Türkiye’deki bu tarz merkezlerin talep görmesini anlamlandıramamaktadır. Bu durumun en önemli sebebi bu kuruluşların bünyelerinde çalışan psikolog diplomasına sahip kişileri öne sürmeleri ve yöntemlerin bilimsel bağlantılarını ön plana çıkartmalarıdır. Bu noktada en önemli husus şudur ki yapılan en basit en yalın alternatif uygulamanın bile sayfalarca bilimsel bağlantısı anlatılabilir. Çünkü insan faktörü devrededir ve insan yapısı en basit uygulamada bile birçok reaksiyon vermektedir. Hali hazırda zaten gerçekleştiği bilinerek konu dahilinde kendiliğinden mevcut görülmesi gereken reaksiyonlar sanki alternatif yöntemin uygulanmasıyla sadece o yöntem sayesinde gerçekleşiyormuş gibi anlatılmaktadır. Örneğin, dikkat eksikliği bulunan bir öğrenciye sadece piyano eğitimi bile aldığında sağlanacak fayda sanki kullanılan alternatif yöntemin uygulanmasıyla özel olarak gerçekleşiyormuş gibi anlatılmaktadır. Alternatif yöntemlerin çoğu bilimsel bağlantılar oluşturularak anlatılmakta ve oluşturulan bağlantıların doğruluğu sayesinde ilgili kuruluşlar bu bağlantıları “dayanak” olarak kullanmamaları gerektiği halde “bilimsel dayanakmış” gibi sunmaktadırlar.

 

Kaldı ki alternatif uygulamalar için sonucu kesinmiş gibi tanıtım yapmanın kanuni olmadığı durumlar söz konusudur. Örneğin, birçok alternatif yöntem için “Dikkat süresini arttırır.” şeklinde yanıltıcı tanıtımlar yapılmaktadır. Bu tanıtım ancak “Dikkat süresini arttırmaya yardımcı olma ihtimali vardır.” şeklinde yapılabilir.

Bu kurum ve kişilerin en önemli yanıltıcı lansmanlarından birisi de öğrencinin okuduğu okul ile veya öğretmeniyle irtibat halinde olacaklarını hatta öğrencideki gelişmeleleri gözlemleyeceklerini beyan etmeleridir. Bu yolla güven ortamı yaratmayı hedeflemektedirler. Çünkü doğru bir uzman ile iletişime geçme ihtimali bulunan veliler, iletişime geçebildiklerinde alternatif yöntemin harici şekilde uygulanmasının sonuç vermeyeceğini öğreneceklerdir. Bu noktada ilgili kurum ve kişilerin, öğrencinin okuduğu okul ile veya öğretmeni ile irtibata geçtiği varsayılan noktada üzerinde durulması gereken konu şudur ki öğretmen ile kaç saat görüşme sağlanabilir. İlgili öğretmen defalarca ve saatlerce kurum yetkilisiyle görüşecek vakite sahip midir? Kaldı ki öğrencinin okuduğu okulda “Özel Eğitimci” bir gözlemci veya Özel Eğitim Öğretmeni bulunmakta mıdır? Bulunmadığı durumlarda öğretmen ile yapılacak görüşmelerin sayısı ve süresi katlanmak zorundadır. Bu husus konunun ne kadar ciddiyetsizce ele alındığının en önemli kanıtlarındandır.

 

Alternatif yöntemler ancak öğrenci üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda uygulandığında etkili olabilir. Öğrenci üzerine yapılacak araştırmalarda en büyük pay öğrencinin eğitim sürecidir. Öğrenciyi detaylı olarak analiz ettikten sonra alternatif yöntemler uygulanabilir. Analiz evresinin en önemli kısmı öğrenciye verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Ayrıca alternatif uygulamalar esnasındaki eğitim süreci de sonuç almak için hayati önem arz etmektedir. Öğrenci eğitim esnasında gözlemlenmelidir. Alternatif yöntemlerin uygulanma süreci eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA ÇAYYOLU ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
SES ÖZEL EĞİTİM

mehmetAkademik Destek Eğitim Programları