ANALİZ EVRESİ YÖNERGELERİ – Whole Brain

“HER ÖĞRENCİ PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR”

Öğrenci adaylarımızın bizlerle olan ilk irtibatı, tanışma safhası en önemli basamaklardandır. Ülkemizde diğer illerdeki ve Ankara’daki özel eğitim merkezleri özellikle, disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, diskalkuli, disgrafi, özel öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma alanlarındaki öğrenciler için psikolojik olarak elverişli değildir. Çünkü bu özel eğitim merkezlerinde ağır düzeyde tanıları bulunan öğrenciler her zaman çoğunluktadır ve diğer tanıdaki öğrencilerle birlikte aynı çatı altında eğitim almaktadırlar. Bu durumun eğitim esnasında probleme sebep olmasının yanı sıra ilk tanışmada da problem olduğu çok sık görülmektedir. Eğitim ve uygulamaların öğrenciyle devamı halinde ilk tanışmada neler olduğu, onun penceresinden eğitim alacağı yer ile ilgili ilk izlenimler hayati önem taşır. Bu nedenle “Whole Brain Method” kapsamında “Ses Özel Eğitim” olarak öğrencinin eğitim ve uygulama evresinin en verimli şekilde gerçekleşebilmesi adına ilk tanışma olan Analiz evresi için bazı kurallarımız var. Öncelikle öğrencinin kurumumuzu zihninde hiçbir şekilde hastane ile bağdaştırmaması büyük önem arz etmektedir. Bünyemizde psikologların, terapistlerin, nöro-psikologların mevcudiyeti nedeniyle öğrencinin beyninde durumu hastanelerin psikiyatri birimleriyle bağdaştırmasının normal olduğu düşünülmemelidir. Çünkü öğrencinin bu durumu tıbbi şekilde algılaması gerekliliği kesinlikle söz konusu değildir. Öğrencinin, bünyemizdeki psikologları, terapistleri, nöro-psikologları okuldaki sınıf, branş öğretmeni veya rehberlik öğretmeni gibi beyninde kodlaması daha sağlıklı olacaktır. Diğer taraftan bilindiği üzere Ülkemizde özel eğitim sağlayan kuruluşların hemen hemen hepsi ticari nedenlerle bünyelerinde aslında tıbbi bir müdahale olarak görülebilecek olan “Fizik Tedavi” birimini barındırmaktadır. Öğrenciler bu kurumlara gittiğinde travma yaşayabilmekte ve kendilerini zihinlerinde belli bir gruba dahil etmektedirler. Beyinlerinde yaptıkları bu kodlamayı sonradan değiştirmek düşünüldüğünden çok daha zordur. Kurumumuz Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Diskalkuli, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite alanlarında çalışmaktadır ve bünyesinde “Fizik Tedavi” birimi barındırmamaktadır. Okulumuz bir yaşam merkezi, sanat merkezi, etüt merkezi görüntüsünde dizayn edilmiştir ve öğrenci adaylarımız analizlere gelirken velilerce bir sanat merkezine, etüt merkezine geliyormuş gibi bilgilendirilmelidir. Böylelikle öğrencinin kendisini kategorize etmesinin önüne geçilmektedir. Yaşlarının ilerlemesiyle ihtiyacı olmasına rağmen özel eğitim merkezlerine gitmeyi reddeden bu gruptaki öğrenci sayısı tahmin edilenden çok daha fazladır. Biz akademimizi tüm bu sorunların karşısında bir çözüm olarak projelendirdik ve bu gruptaki öğrencilerimiz için tasarladık. Bu nedenle velilerden ricamız, tam ve kalıcı sonuçlara ulaşmak için öğrenci adaylarımızı analizlerimize getirirken onlara bir sanat merkezine, eğitim kulübüne, etüt merkezine gideceklerini söylemeleridir. Bilindiği üzere psikolojik ve pedagojik bazda en doğru olan, öğrencinin  kendi grubu dışındaki bireylerle destek eğitim almaması, sadece kendi grubundaki bireylerle birlikte eğitim almasıdır. Akademimiz, bu konuda ilk olmakla birlikte alanda da resmi olarak ilk kuruluştur.

Analiz evresi sonrasındaki eğitim ve uygulama evresinde de lütfen öğrencilerimizi bir sanat merkezinde, etüt merkezinde eğitim gördükleri şeklinde bilgilendirmeye özen gösteriniz. 

Teşekkürler

mehmetANALİZ EVRESİ YÖNERGELERİ – Whole Brain