Edufeedback

Edufeedback

Edufeedback tedavi programı, NASA’nın astronotlarının dikkat süresini, konsantrasyonunu geliştirmek amacı ile başlattığı bir uçuş simülasyon uygulamasıdır. Program, dikkat eksikliği olan, hiperaktif çocuklarda, okulda veya iş yerinde başarılı ve mutlu olmak isteyenlerde, disleksi, özel öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerde, konsantrasyon eksiliği çekenlerde başka seanslar ve eğitimlerle birlikte uygulandığında, kısa sürede gözle görülür ciddi değişiklikler sağlamaktadır. Programımızda kişinin koluna takılan bileklik ve başına takılan aparat sayesinde, dikkatini toparlayıp devam ettirebildiği anlar oyunda görülebilmektedir. Kişi kendi dikkati üzerinden oyunu eğlenceli bir şekilde oynar. Dikkati dağıldığı an oyun durur veya dikkat oranının azalışıyla doğru orantılı şekilde reel düzenekteki elemanlar hareketlerini belirli bir düzende değiştirirler. Bu değişimler kurulmuş küçük ölçekli oyun alanında kişinin ilerlemesiyle ilişkilendirilir.

Dünyaca ünlü etkili eski edufeedback programlarından Play Attention’dan farklı olarak ve karşılaşılan sonuç alınamama durumları nedeniyle hala tartışılan eski program Neurofeedback’ten farklı olarak kullandığımız sistem, sık karşılaşılan gelişmenin ekranda kalma ihtimalini, tasarlanmış ekransız oyun sahasındaki reel düzenekleri kullanarak sıfıra indirmektedir. Edufeedback alanında Türkiye’de sadece Whole Brain Method kapsamında uygulanan programın ekipmanları Türkiye’de sadece Ankara merkezimizde bulunmaktadır. Seans yoğunlukları öğrencinin karakteristik özelliklerine göre belirlenmekte, programlar kişiye özel hazırlanmaktadır.

Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki beynimizin en pasif olduğu pozisyonlardan biri ekrana bakma, ekran izleme halidir. Alternatif yöntemlerde bu nedenle ekran kullanımı negatif etkiler yaratabilmektedir. Beyinle ilgili alternatif uygulama ve eğitimlerde ekran kullanımı son seçenek olmalıdır.  Etkili eski edufeedback sistemlerinde bazı durumlarda öğrenci gelişme kaydetmesine rağmen gelişmeyi gündelik hayatına veya akademik hayatına yansıtamamaktadır. Gelişme sadece ekranda görülmektedir. Ekranda kalan ilerleme tabii olarak öğrenci ve veliler için bir anlam ifade etmemektedir. Bununla birlikte bilindiği üzere neurofeedback, belirlenen öğrenci üzerinde yıllar süren araştırmalar sonucunda, haftalarca her gün seans dışında uzun saatler harcanarak uygulanmaması halinde genellikle sonuç vermemektedir. Ancak tersi şekilde titizlikle, psikologların, eğitim yöneticilerinin ve özel eğitimcilerin, neurofeedbackin uygulanması esnasındaki yoğun gözlemlerinin mevcudiyetinde dahi çok sık gelişmenin ekranda kaldığı görülmektedir. 

Edufeedback yöntemi dahilinde kişi dikkatini canlı olarak görebilir. Dikkatini toparlayıp toparlayamadığını, dikkat süresinin ne kadar olduğunu oyunu oynarken anında görebilmektedir.

Bünyemizde Türkiye’de İlk Defa Ekransız Olarak Reel Oyun Düzenekleriyle Uygulanan Edufeedback ile İlgili Armağan Pınar Adanar’ın Yazısından:

Bu program Amerika’da Nasa’da geliştirilmiştir. Programın asıl amacı dikkati geliştirmek ve konsantrasyonu sağlamak yani bir problem, bir aktivite üzerine dikkati yoğunlaştırabilme becerisini kazandırmaktır. Dikkat eksikiliği, hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde tedaviye destek amaçlı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenme güçlüğünde ve dikkat sorunlarında da kullanılmaktadır.

DİKKATİNİ GÖREBİLİR
Kişinin dikkatini belirli bir noktaya toparlamayı öğreten bir tekniktir. Kişi egzersizleri uygularken bir yandan takılan aparat sayesinde dikkatini canlı olarak görebilir. Dikkatini toparlayıp toparlayamadığını, dikkat süresinin ne kadar olduğunu oyunu oynarken ekranda anında geribildirim yöntemiyle görebilmektedir.
Çoğu zaman öğrenciler sınıfta öğretmenlerini ders sırasında dinlediklerini düşünürler. Ancak ders bittikten sonra işlenen konuyla ilgili soru sorulduğunda cevaplayamazlar. Bunun nedeni öğretmen konuyu anlatırken onların aklından başka başka şeyler geçmesidir; küçük ve kısa süreli dalmalardır. Çocuk o an fiziksel olarak orada olsa da aklı beyni başka yerdedir ve işte bu yüzden derste anlatılanlara odaklanamaz, kaçırır. Halbuki çocuğa sorsanız o kesinlikle dersi dinlemiştir. Ve sınavda aldığı kötü notun nedenini de haliyle anlayamaz çünkü o sınava da çalışmıştır. Ancak tıpkı ders sırasında olduğu gibi sınavda da dalgınlıkları olur ve gereksiz işlem hataları yapar. Bu teknikte uzun süreli egzersizde tam da bu nokta önemlidir; çocuk egzersiz sırasında kaçıncı dakikadan sonra sıkılıyor ve sıkıldığı zaman ne düşünüyor, ne yapıyor bunu görebiliyor.
Dikkatini neyin dağıttığını fark ettikten sonra ise bunu önlemenin yolunu da egzersiz sırasında öğreniyor ve uzun süreli ev ödevleri çocuk için artık sorun haline gelmiyor. Aynı durum sınavlardaki paragraf soruları için de geçerlidir. Paragrafın başından sonuna kadar can sıkıntısıyla okurlar ve odaklandıkları nokta paragrafın ne kadar sıkıcı olduğudur. Bu teknikte çocuk; paragrafın neyi anlattığını ve sorunun neyi sorduğunu fark eder çünkü tek bir noktaya odaklanabilmeyi öğrenmiştir.

 

Whole Brain Method Edufeedback Programları bu konuya çözüm getirerek alanında bir ilki gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk olarak sadece Ankara’da Ses Özel Eğitim bünyesinde Whole Brain Method kapsamında uygulanmaktadır.

WHOLE BRAIN METHOD

YENİLİKÇİ, BİLİMSEL, KANITLANMIŞ, ÖZGÜN ÇÖZÜMLER SAĞLAR

Bahsedilen Diğer Etkili Eski Sistem Play Attention ile İlgili Bilgi Sahibi Değilseniz Aşağıda Ayrıntılı Bilgi Bulunmaktadır.

Play Attetion’da da dikkat hem bilgisayar hemde uzman tarafından ölçülerek değerlendirmeye alınır. Bu oyun mouse veya klavye tarafından değil direk olarak beyin dalgaları tarafından kontrol edilir. Oyun, dikkatin gelişmesine neden olurken özellikle çocuklarda bir çok alanda başarı gösterme sürecini hızlandırır. Başarısını Dünya üzerinde yapılan birçok araştırma ile kanıtlayan Play Attention’ın öncelikli hedefi dikkat dağınıklığı, kıpırdanma gibi davranışları en alt seviyeye indirmeye yardımcı olmaktır. Düşük seviyede odaklanma problemi yaşayan kişiler akademik olarak çok başarılı olamayabilirler. Oysa odaklanma sorunu bilgiyi doğru bir şekilde yakalayıp öğrenme yeteneklerini azaltır ve bulunduğu sosyal çevreye geç adapte olma gibi durumları meydana çıkartır. Play Attention programı düzenli aralıklarla uygulandığında odaklanma sorunu veya hiperaktivite problemi olan çocuklarda değişime neden olmaktadır. Okulda veya iş yerinde başarılı ve mutlu olma yeteneklerini geliştiren uygulama, başarısı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmış olan EduFeedBack teknolojisi ile geliştirilmiştir. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 1996 yılından itibaren 1000’den fazla okul ve onbinlerce evde, hastanelerde, öğrenme merkezlerinde, psikolojik danışmanlık hizmetleri veren kurumlarda kullanılmıştır, hiperaktivite ve dikkat toparlamada yetersiz kalınan durumların iyileştirilmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Uygulamamızın Dünya çapında ki sloganlarından birisi “Düşünün, dikkatinizi görebilseydiniz ne olurdu?” Play Attention dikkat ile oyuna devam edilebilen geliştirilmiş bir tedavi sistemidir. Bulunduğu eğitim ortamları veya herhangi bir yerde odaklanma sıkıntısı çeken, kıpırdanmaya karşı koyamayan ve dikkat sorunu ile karşılaşan çocuklarda bu uygulama ile ileri derecelerde verim alınmıştır. Play Attention için bir öğrenme aracı olduğunu söylenebilir. Kişi beyin dalgalarını okuyan bir kol cihazının da yardımıyla ile güçlü bir kavramaya sahip olmaya başlayabilir ve dikkatini yönlendirmesini öğrenebilir. Bilgisayar oyunumuzu kontrol etmekte olan beyin dalgaları, oyun kumandası veya bir bakıma bilgisayarın faresi görevini görür. Bu uygulama, sadece odaklanmayı öğretmediği gibi dikkati dağıtan etkenleri önemsememeyi, kalıcı hafızayı geliştirmeyi ve alınması gereken sorumlulukları organize etmeyi öğretmeye de yardımcı olur. Bu yetenekler, okul hayatı, özgüven gelişimi, ev hayatınızda çocuğu mutlu yapma gibi pozitif gelişmelere neden olur.

Biofeedback, zihnin vücut üzerinde gösterdiği bir etki olarak bilinir. Standart şartlarda fiziksel hareketlerin tamamı, beyin ve sinir sisteminin kontrolü dahilinde gerçekleşir. Biofeedback programının amacı bu ve benzeri durumlarda vücudunuzun fiziksel aktivitelerinin düzenli kalması konusunda bireyi geliştirmektir. Biofeedback kişinin vücudunu tanımasını sağlar ve bu sayede kişi kendini daha rahat takip eder hale gelir, geçirdiği süreçlerde rahatlar. Bu programımızın doktoru psikologlardır ve psikologlarımız kişinin ruhsal, bedensel açıdan kendisini tanımasına yardımcı olur. Biofeedback’in asıl hedefinin ruhunuzu ve bireyin iç dünyasını aydınlatmak olduğu söylenebilir. Uygulama ile bu tarz durumlarda kişinin Biofeedback ile farkındalığını arttırıyoruz. Smr-Beta dalgalarını merkez bölgede arttırmak birçok hastalığın giderilmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle Smr dalgasını arttırmak beyni daha organize çalıştırabilmektedir. Yapılan araştırmalar sonrasında beyin daha iyi çalışmaya başladığında yaşanan hangi sorun varsa ortadan kaldırmaya odaklanıyor ve ortadan kaldırılması için yardım sağlanıyor. Herhangi bir tehlikesi ve yan etkisi olmayan bu tedavi yöntemi ile belli düzeylerde kişi kendi beynini kontrol etmesini öğrenebiliyor. Seansların tarihleri ve hangi aralıklarla tedavinin uygulanacağı bireyin durumuna göre değişkenlik göstermekte olup, haftalık veya günlük olarak değişmektedir.

Beyin gücü, oyunları kontrol altında tutarak ilerlemek için kullanılır. Genellikle kısa sürede küçük değişiklikler kendini belli eder hale gelir. Bunlar diğer alanlardaki seanslarla desteklendiğinde daha iyi dinleme, kendi başına ders veya ödev yapma, daha başarılı bir şekilde organize olmayı kapsar. Bu yenilikler ile birlikte dikkat eksikliği, hiperaktivite problemi olan çocuklar çok önemli adımlar atarak pozitif kazanımlar sağlanmasına yardımcı olur ve bu kazanımların kalıcı olmasını sağlamak amacı ile geribildirimler alır. Programımız hakkında bize ulaşarak bilgi alabilir, dilerseniz merkezimizi ziyaret ederek Play Attention uygulaması hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Tüm Dünya üzerinde binlerce çocukta uygulanan ve yardımcı olduğu çözümler ile gazetelere, akademik raporlara, araştırmalara konu olan, dikkat ve beyin dalgaları ile devam edilebilen bir oyun olan Play Attention, çocuklara çözümler sunarken onları eğlendirerek keyifli anlar geçirmesini sağlar. Yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmış olan tedavi yöntemlerinden birisi olarak günümüzde uygulanmaktadır.

HER KONUDA BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0312 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

.

.

.

..

..

..

..

..

..

..

.

..

..

..

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

ANKARA ÇAYYOLU ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZİ
SES ÖZEL EĞİTİM

mehmetEdufeedback