HABERLER VE DUYURULAR

Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel Eğitim Programları

Özel Öğrenme Güçlüğü Bireysel Eğitim Programları

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Çayyolu Özel Ses Özel Eğitim 

Merkezi’nde

Ankara Çayyolu Özel Eğitim

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları

Ankara Özel Eğitim ÇayyoluAnkara Özel Eğitim Merkezi, Ankara Özel Eğitim Kursları, Ses Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ankara Çayyolu  Ümitköy, Özgül Öğrenme Güçlüğü Ankara, Disleksi, Ankara Dikkat Eksikliği, Dikkat Dağınıklığı, Ankara Özel Eğitim Kurumları, Çayyolu Özel Eğitim Merkezleri

“Ses Getiren Sonuçlar”

Model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve başarıya beklenenden çok daha kısa sürede ulaşan okulumuzda kurucularımız ile HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ işbirliğinde eğitim vermekteyiz.

 

Özel Öğrenme Güçlüğü ( Özgül Öğrenme Güçlüğü ) Bireysel Eğitim Programları

 

 Diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran okulumuz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Ümitköy merkezimizde tanılı öğrencilere eğitim vermektedir. Bu gruptaki öğrencilerin diğer alanlarda tanı almış öğrencilerle birlikte aynı merkezde destek eğitim almasının negatif etkilerini önlemek amacıyla sadece bu tanı grubundaki öğrencilerle çalışmaktayız.

 

Okulumuz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Okulumuz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

whole-brain-m 

Bünyemizde, öğrencilerimizin ailelerinin ve öğretmenlerinin tanı öncesindeki ve sonrasındaki süreçte izleyecekleri yol konusunda kapsamlı danışmanlık sağlanmaktadır. Öğrencilerimize özgüven aşılamak, kişisel ve toplumsal gelişimlerini sağlamak adına sosyal aktiviteler ve aile eğitimleri organize edilmektedir.

Ankara Çayyolu Özel Eğitim

Özel eğitim kursları kapsamında Özel Öğrenme Güçlüğü ( Özgül Öğrenme Güçlüğü ) programlarında uygulanan eğitim metotlarının ana başlıkları sabitken bu ana başlıkların alt başlıkları, öğrencinin kişisel özelliklerine göre değişmektedir. Öğrencinin eğitimi süresince gösterdiği gelişmeler, yaşadığı değişimlere ve performansındaki değişimlere göre kişiye özel olarak eğitim süresi boyunca izlenen müfredat revize edilmektedir. Okulda gösterilen başarı öğrenme yeteneklerini kazanıp kullanabilmenin bir sonucudur. Günümüzde okuldaki başarı seviyesi yaşamın tüm alanlarını etkileyebildiğinden önemsenmektedir. Özel Öğrenme Güçlüğü (Özgül Öğrenme Güçlüğü) için belirtilen bir çok tanım vardır ve bu tanım ile ilgili tartışmalar hala devam etmektedir. Genel hatlarıyla belirlenen ortak özellikler şu şekildedir; Öğrenme problemi olan kişilerin akademik başarı sorunları olur. Başka bir şekilde öğrenme potansiyeli ile asıl öğrendikleri arasında açık bir fark gözlemlenir. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda, akademik yeteneklerin gelişmesi, dil gelişimi ve fiziksel gelişimde türlü problemler gözükebilmektedir.

whole-brain-method-1

Diğer yandan üstün zekalı öğrencilerde de özel öğrenme güçlüğü ve ciddi boyutlarda sosyal alanda sorunlar gözlemlenebilmektedir.

Öğrenme zorluğu eğitim hayatına başlayan çocukların %5 ile %10’luk bir kısmına etki eder.

Özel Öğrenme Güçlüğü’ne yönelik uygulamalar tek yönlü gerçekleştirildiğinde yeterince fayda sağlamamakta, öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenememektedir. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar tek yönlü tutulmamalıdır. Eş zamanlı veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Tanıma ve gözlemleme evreleri gerçek anlamda ancak ve ancak verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Merkezimizde bu birimlerin çoğu koordinasyon halinde çalışmakta olup ihtiyaç duyulan bazı alternatif yöntemlerin programa dahil edilmesi söz konusu olduğu durumlarda, alternatif yöntemler bünyemizde  uygulanmakta, ender olaraksa yönlendirme sağlanmaktadır.

 

Ses Özel Eğitim bünyesinde, Psiko-Pedagojik faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanmış eğitim programları dahilinde belirlenmiş moral – motivasyon kriterlerini içeren eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme sürecinde, psikolog desteği ile verimliliklerini arttıran bir platformda çalışmalar yapılmaktadır.

Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında uzun yıllardır kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur.  

 

Özel öğrenme güçlüğünün nasıl ve hangi şartlarda ortaya çıktığına yönelik birçok görüş vardır ancak tüm Dünya tarafından kabul gören araştırmalar ve gözlemler bizlere bazı noktaların öne çıktığını göstermektedir. Öğrenme güçlüğü çeken kişilerde genetik nedenler büyük rol oynar. Doğumdan sonra komplikasyon ortaya çıkan veya erken doğan çocuklarda öğrenme güçlüğü ortaya çıkabilir. Doğum öncesinde veya sonrasında oluşan çeşitli kazalar öğrenme zorluğu görülmesine neden olabilir. Ayrıca öğrenme güçlüğünün erkeklerde kızlardan daha çok görüldüğü söylenebilir. Öğrenmede çekilen güçlük çocuklarda erken dönemde fark edilebilir bunun için bir çok semptom görülebilir. Örneğin yazma, matematik anlama, kavrama, yargılama, okuma, gibi yeteneklerin kullanılmasında problemler görülebilir. Aynı zamanda hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkatsizlik öğrenme güçlüğünün erkenden farkedilmesinde önemli rol oynar. Dikkat bozukluğu ve öğrenme güçlüğünün bir arada kişide görülme oranı %20 ile %50 arasında değişmektedir. Öğrenme zorluğunun en belirgin özellikleri arasında çocuğun başarısı ile zekasının manalı bir oranda farklılık gösterebilmesidir.

Bu iki bozukluğun bir arada görülme sıklığı farklı yazın bilgilerine göre % 20 ile % 50 arasında değişmektedir. Öğrenme Güçlüğü’nün en belirgin özelliği çocuğun bazı alanlarda başarısı ile zekasının anlamlı biçimde farklılık göstermesidir. Özel öğrenme güçlüğünün direkt olarak etkilediği alanlar; Matematiksel kavramları anlama ve temel işlemleri gerçekleştirmede güçlükler çekilmesi, yargılama, düşünceleri organize ederek bir bütünlüğe ulaşmada sorun yaşanması, kazanılan bilgileri ve işlevsellikleri hatırlamakta zorluk çekmek, konuşma ve dinleme üzerine yaşanan sıkıntılar.

Her şeyde olduğu gibi Özgül Öğrenme Güçlüğü ÖGG’de erken teşhisin önemi çok büyüktür. Bu zorluğu yaşayan çocuklar, öğrenim hayatlarına başladıkları zaman ortaya çıkan aritmetik ve okuma yetenekleri ile alakalı sıkıntılar bir çok kişi tarafından zeka sorunu veya tembellik olarak adlandırılabildiği gibi böyle yorumlarla karşılaşmak çocuğu tamamen sarsmakta ve özgüvene dair zedelenmelere neden olmaktadır. Bu nedenle özel eğitim kursları dahilinde Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları başlığı altında izlenen eğitim metotlarının niteliği ve güncelliği büyük önem arz etmektedir.

Yapılan çeşitli incelemeler sonrasında Özgül Öğrenme Güçlüğü, ÖGG olan kişilere tedavi sağlanamaması durumunda, ilerleyen yaşlarda kişide depresyon veya kaygı, düşünce bozuklukları gibi önemli sorunların meydana çıkma ihtimali kuvvetlendiği ortaya çıkmıştır. Erken tanı ve tedavi ile ortaya çıkabilecek birçok özgüven sorunu ve bunun bir sonucu olarak doğan duygusal problemler hakkında önlem alınması, uygulamada esas alınan başlıca hedefler arasındadır. Ses Özel Eğitim bünyesinde uzmanlarımız tarafından düşük benlik algısı gözlemlenen çocuklara, terapotik yaklaşımlar sağlanarak çocuklarda özgüven artmasına destek olunur. Özgül Öğrenme Güçlüğü, ÖGG olan çocuklar ne kadar erken belirlenip tedavilerine başlanırsa, öğrenim ve eğitim hayatıları da o oranda başarılı olur. Öğrenim hayatı öncesinde yapılabilecek uygulamalar sonucunda, güçlük çeken çocuklarda meydana gelen alfabeyi öğrenme, sayıları ve harfleri kopyalama, yeni kelimelerde zorlanma gibi yeteneklerin geliştirilmesi sağlanarak ÖGG ortadan kaldırılabilir.

Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında kurucularımızın geçmişte aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur. 

 

Dikkat eksikliği, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü veya zihinsel sorunlar için çeşitli alternatif yöntemler kurumsal kimlikler altında Ülkemizde “çare” olarak lanse edilmektedir.  Bir alternatif yöntem tek başına etkili olmamakla beraber genellikle bu alandaki basamaklar bütün halinde yapılandırılmadığı ve uygulanmadığı için sonuç vermemektedir. Alternatif yöntemler çeşitli merkezlerce ve şahıslarca çok etkiliymişçesine lanse edilmekte, öğrenci ve veliler yanıltılmaktadır. Şaşırtıcıdır ki içlerinde Ankara’nın da bulunduğu birçok ilimizde sadece alternatif uygulamalar için açılmış merkezler bulunmaktadır ve bu merkezler kendilerini tıbbi bir kuruluşmuş gibi algılatarak alternatif uygulamaları inandırıcı kılmaktadır. Bu alternatif uygulamalar genellikle uluslararası vizyona sahip şekilde yansıtılmakta, yurt dışı kökenli firmalarla bağdaştırılarak veya yurt dışı şubeleri gösterilerek ticari meta olarak görülen öğrenci ve velilerin etkilenmesini sağlamaktadır. Tedavisinde zorluk çekilen veya kesin tedavi yöntemi bulunmayan rahatsızlıklar bu gibi merkezler için son derece elverişli şartlar oluşturmaktadır. Bu noktada velilere düşen görev özellikle uyguladığı alternatif yöntemi, haftada şu kadar seans şu kadar sürede sonuç veriyor şeklinde tanıtan ve çeşitli başarı hikayeleri lanse ederek başarı ihtimalinin yüksek olduğunu beyan eden kişi ve kuruluşlardan uzak durmalarıdır. Bu kuruluşlar hayret vericidir ki “uygulama”, “çalışma”, “seans” gibi tanımlamalarla bünyelerinde eğitim dahi verdiklerini beyan etmektedirler. Her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı onayı bulunmadan eğitim vermek Ülkemizde kanunlara aykırıdır. Böylesine hassas bir alanda kanuni zorunlulukları bile yerine getirmeyen bu kuruluşların uyguladıkları alternatif yöntemleri abartarak tanıtmaları konulara bakış açıları da ele alındığında beklenen bir eylemdir. 

 

Dünya’daki otoritelerin ortak noktada buluştukları hususlardan biri alternatif yöntemlerin genellikle öğrencinin gelişmesinde küçük etkiler gösterebilen uygulamalar olduğudur. Hal böyleyken alternatif yöntemlerin ciddi sonuçlara imza attığını iddia ederek yapılanmış ve büyümüş ticari merkezler esefle karşılanmaktadır. Dünya’da alanında önde gelen isimlerin birçoğu da özellikle Türkiye’deki bu tarz merkezlerin talep görmesini anlamlandıramamaktadır. Bu durumun en önemli sebebi bu kuruluşların bünyelerinde çalışan psikolog diplomasına sahip kişileri öne sürmeleri ve yöntemlerin bilimsel bağlantılarını ön plana çıkartmalarıdır. Bu noktada en önemli husus şudur ki yapılan en basit en yalın alternatif uygulamanın bile sayfalarca bilimsel bağlantısı anlatılabilir. Çünkü insan faktörü devrededir ve insan yapısı en basit uygulamada bile birçok reaksiyon vermektedir. Hali hazırda zaten gerçekleştiği bilinerek konu dahilinde kendiliğinden mevcut görülmesi gereken reaksiyonlar sanki alternatif yöntemin uygulanmasıyla sadece o yöntem sayesinde gerçekleşiyormuş gibi anlatılmaktadır. Örneğin, dikkat eksikliği bulunan bir öğrenciye sadece piyano eğitimi bile aldığında sağlanacak fayda sanki kullanılan alternatif yöntemin uygulanmasıyla özel olarak gerçekleşiyormuş gibi anlatılmaktadır. Alternatif yöntemlerin çoğu bilimsel bağlantılar oluşturularak anlatılmakta ve oluşturulan bağlantıların doğruluğu sayesinde ilgili kuruluşlar bu bağlantıları “dayanak” olarak kullanmamaları gerektiği halde “bilimsel dayanakmış” gibi sunmaktadırlar.

 

Kaldı ki alternatif uygulamalar için sonucu kesinmiş gibi tanıtım yapmanın kanuni olmadığı durumlar söz konusudur. Örneğin, birçok alternatif yöntem için “Dikkat süresini arttırır.” şeklinde yanıltıcı tanıtımlar yapılmaktadır. Bu tanıtım ancak “Dikkat süresini arttırmaya yardımcı olma ihtimali vardır.” şeklinde yapılabilir.

Bu kurum ve kişilerin en önemli yanıltıcı lansmanlarından birisi de öğrencinin okuduğu okul ile veya öğretmeniyle irtibat halinde olacaklarını hatta öğrencideki gelişmeleleri gözlemleyeceklerini beyan etmeleridir. Bu yolla güven ortamı yaratmayı hedeflemektedirler. Çünkü doğru bir uzman ile iletişime geçme ihtimali bulunan veliler, iletişime geçebildiklerinde alternatif yöntemin harici şekilde uygulanmasının sonuç vermeyeceğini öğreneceklerdir. Bu noktada ilgili kurum ve kişilerin, öğrencinin okuduğu okul ile veya öğretmeni ile irtibata geçtiği varsayılan noktada üzerinde durulması gereken konu şudur ki öğretmen ile kaç saat görüşme sağlanabilir. İlgili öğretmen defalarca ve saatlerce kurum yetkilisiyle görüşecek vakite sahip midir? Kaldı ki öğrencinin okuduğu okulda “Özel Eğitimci” bir gözlemci veya Özel Eğitim Öğretmeni bulunmakta mıdır? Bulunmadığı durumlarda öğretmen ile yapılacak görüşmelerin sayısı ve süresi katlanmak zorundadır. Bu husus konunun ne kadar ciddiyetsizce ele alındığının en önemli kanıtlarındandır.

 

Alternatif yöntemler ancak öğrenci üzerine yapılan araştırmalar doğrultusunda uygulandığında etkili olabilir. Öğrenci üzerine yapılacak araştırmalarda en büyük pay öğrencinin eğitim sürecidir. Öğrenciyi detaylı olarak analiz ettikten sonra alternatif yöntemler uygulanabilir. Analiz evresinin en önemli kısmı öğrenciye verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Ayrıca alternatif uygulamalar esnasındaki eğitim süreci de sonuç almak için hayati önem arz etmektedir. Öğrenci eğitim esnasında gözlemlenmelidir. Alternatif yöntemlerin uygulanma süreci eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır.

HER KONUDA BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
0312 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yanı) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

 

 

 

 

ANKARA ÇAYYOLU ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ
SES ÖZEL EĞİTİM

mehmetÖzel Öğrenme Güçlüğü Bireysel Eğitim Programları