HABERLER VE DUYURULAR

Bireysel Eğitim

Bireysel Eğitim

Çayyolu Özel Eğitim Merkezi, Ümitköy Ankara Özel Eğitim Kursları, Ümitköy Özel Eğitim Merkezleri, Çayyolu Özel Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çayyolu, Ankara Özel Eğitim

SES ÖZEL EĞİTİM’de BİREYSEL EĞİTİM

Ankara Özel Eğitim Çayyolu

“Ses Getiren Sonuçlar”

Model alınmayı hedefleyerek yola çıkan ve başarıya beklenenden çok daha kısa sürede ulaşan okulumuzda kurucularımız ile HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ işbirliğinde eğitim vermekteyiz.

Diğer merkezlerden farklı olarak alanında ün sahibi uzman kadromuzla akademik gelişme sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesi adına kapsamlı eğitimler sunmaktayız. Ergoterapi (Occupational Therapy) alanında fark yaratarak bir modeli Ülkemize kazandıran okulumuz zamanının ilerisinde bakış açısıyla alanına ışık olmaktadır.

 

Okulumuz, ulusal ve uluslararası toplumların ihtiyacı olan iyi yetişmiş, gereken beceri ve bilgilerle donatılmış, yetenekli, çağdaş, kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

whole-brain-m

Okulumuz,

Özel öğrencilerimizi toplumda en iyi noktalara ulaştırmayı,

Maddi olanağı kısıtlı olan yetenekli gençlere ücretsiz olarak mümkün olan en iyi eğitimi vermeyi,

Eğitim kadrosunu en tecrübeli, eğitimli ve ulusal ve uluslararası toplumda eğitim konusunda yetkinliğini ve saygınlığını kanıtlamış eğitimciler arasından seçmeyi,

Dünyamızdaki ve Ülkemizdeki gelişmeleri sürekli takip ederek sürekli yenilenmeyi,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmeyi

hedefleyerek standartlarını şekillendirmiştir.

Bireysel özel eğitim, özel durumları olan ve çoğunluğun dışında farklı bir konuma sahip olan çocukların mevcut potansiyellerinin üstüne çıkmaları için oluşturulmuş, yetersizlik durumlarını probleme dönüştürmeyi engelleyen bir programdır. Ayrıca problem hisseden kişiyi kendi kendine yeterli bir hale getirerek topluma adapte olmasını sağlayan ve böylece bağımsız birer bireyler olmasını destekleyen becerilerle dolu bir eğitimdir. Uzmanımız ile çocuklar arasında olan özenli ve özel bir ilişki türü, bireysel eğitim için pozitif rol oynamaktadır. Kişi güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesinden sonra uygun görülen müdahale programlarına geçiş aşamasına girer ve bu doğrultuda hazırladığımız planlama programına dahil olur. Bu planlama da kişinin özel eğitiminin tümünü kapsamaktadır.


Eğitim alanındaki 27 yıllık tecrübemizle Ankara Çayyolu Ümitköy’de birikimimizi yenilikçi eğitim modelleriyle sentezliyor, beklentilerinizin ötesinde eğitim kalitesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek eğitim programları ve yaşamsal özel eğitim çalışmaları kapsamında geçmişte kurucularımızın aldığı pozitif sonuçlar Ses Özel Eğitim bünyesindeki çalışmalar için model olmuştur. 

Bünyemizde, Özel Öğrenme Güçlüğü, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programları,

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programları ve Akademik Destek Eğitim Programları kapsamında bireysel eğitimler uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini yakından takip ederek fonksiyonel sonuçlara ulaşabilmek hedefinde uzman kadromuzla kişiye özel programlar oluştururuz. Öğrencinin fiziksel ve duygusal zindeliğini önemser, becerilerini geliştirirken yeni yönlerini keşfedebilmek için çalışmalar yaparız. Sürekli gelişim prensibi ile hareket ederek donanımımızı ve metotlarımızı daima Dünya standartlarında ve güncel tutarız. Belirlenen eğitsel amaçlara en verimli metotlarla ulaşmayı sağlayacak bir eğitim platformunda öğrencilerimize odaklanırız.

Uzun ve kısa dönemli çalışmalar kullanılacak yöntemler yeni süreci açık bir şekilde tanımlar. Program süresince kişinin düşünme şekilleri ve fikirlerini nasıl kullandığının bilinmesi, ayrıca kişinin biraz sonra sayacağımız özelliklerinin değerlendirilmesi ile Bireysel Eğitim Programımız etkili bir sonuca ulaşabilmektedir. Bireysel eğitimde kişinin; Güçlü ve zayıf yönleri, Moral ve motivasyon kaynakları, ödülleri, var olan kapasitesi ve potansiyel kapasitesi, yaş, psikolojik durumu, hafızada tutma ve kalıcı hafızayı kullanma durumu, öğrenme doğrultusunda kullandığı teknikler dikkate alınarak kurumumuz tarafından oluşturulan özel bir program dahilinde hareket edilir. Bireysel öğrenme yolları ve stratejileri üzerinde yapılan derin analiz sonrasında oluşturulan programımız bireyin başarısının anahtarları olarak sayılır. Bireysel eğitim programımız üç bölümden oluşur. Bunlar uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları olarak sürecin en önemli bölümleri gibi düşünülebilir. Sıkı ve iyi bir şekilde düzenlenmiş aynı zamanda iyi uygulanabilen bir izleme ve değerlendirme süreci yoksa ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın Bireysel Eğitim Programı başarısız olur. Özellikle Ses Özel Eğitim bünyesinde öğrencilerin bireysel eğitim programından sorumlu olan uzmanlarımız, eğitim ortamında uygulama ve programın işlevselliği konusunda yaklaşımlarda bulunarak kişinin eğitim başarısını da değerlendirerek takip edebilirler. Bireysel eğitim programlarımızda, hedefler ve kullanılacak yöntemler kişiye özel ve önemli olduğu gibi uygulama ile değerlendirme sürecinin takip edilmesinden de oluşur. Eğitim sırasında oluşan her türlü farklılık, yenilik, kişinin duygu durumu Bireysel Eğitim Sürecinde yeni bilgiler/yeni veriler olarak kaydedilerek değerlendirmeye alınır ve böylece geniş bir kontrol ağı oluşturarak, eğitim doğrultusunda daha net adımlar atılır. Başarılı ve etkisini gösteren bireysel eğitim programlarında amaç sadece hedeflerini bilmek, doğru yöntemler saptayarak bunları uygulamak, sonrasında sonuçlar hakkında değerlendirme yapmak değildir. Programımıza dahil olan kişinin ailesinin günlük yaşamda yaratılabilecek fark ve değişiklikler programın gidişatını, kalitesini etkilemektedir. Bu sebeple amacımız kazanılan ve öğrenilenlerin hayata yansıması boyutunu ele almak ve yapılan her türlü okul, aile, iş, ev, doğal ortam ziyareti, gözlemler, fırsat öğretimlerinde bu boyutun kullanılabilirliğini arttırmaktır. Unutmamak gerekiyor ki bu programımızda kişinin uzmanlarımız ile kurduğu diyalog ve fikir yöntemleri, düşünce biçiminin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Günümüzde Bireysel Eğitim Programlarına birçok farklı kıta ve ülkeden milyonlarca insan katılarak faydalarını açıkça görmektedirler. Kişinin kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayarak topluma adapte olmasını amaçlayan program bu doğrultularda adımlar attığı gibi, kişinin içsel problemleri hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak bazı çözümler sağlamaktadır. Derin analiz ve belirli bir program süresi dahilinde çalışan uzman kadromuz tarafından yaşamanın bireysel zorluklarını ortadan kaldıracak, programın etkisini hayatınızda hisseder bir hale geleceksiniz. Bireysel Eğitim Programı, Ses Özel Eğitim olarak bünyemizde getirdiği çözümler ile alanında uzman kişiler tarafından kanıtlanmış bu tedavi yöntemi hakkında bilgi almak isterseniz bizlere ulaşabilir, dilerseniz merkezimizi ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TÜRKİYE’de BİR İLK

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki müzik eğitimi özel eğitim gerektiren öğrencilerin üzerinde göze çarpan pozitif etkiler oluşturmaktadır. Bir enstrüman icra etmenin öğrencilere direkt etkilerinin yanı sıra müzik eğitimi, öğrencilerin öğrenme sürecine ve sosyal becerilerinin gelişmesine de büyük katkı sağlamaktadır. 20. YILINI KUTLAYAN Ankara ÇAYYOLU’nun İLK SANAT KURULUŞU’nun desteğiyle sanat eğitimini ve özel eğitimi tek bir çatı altında toplayarak Türkiye’de ilk defa bu alandaki eğitim metotlarını geliştirecek ve uygulayabilecek kurumsal yapılanmaya imza atıyoruz. Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizin okula destek eğitim programlarının yanı sıra sanat eğitimiyle gelişimini sağlamak adına deneyimli uzmanlarla eğitimlere devam ediyoruz.

RESMİ RAM RAPORUYLA GELEN ÖĞRENCİLERİMİZİN PROGRAMLARI BİREYSEL EĞİTİMİ ve GRUP EĞİTİMİNİ KAPSAMAKTADIR. (Grup Eğitimleri Müzik ve Diğer Sanat Eğitimlerini de İçermektedir.)

Özel eğitime yönelik uygulamalar tek yönlü gerçekleştirildiğinde yeterince fayda sağlamamakta, öğrencilerde pozitif sonuçlar gözlemlenememektedir. Bu nedenle bu ciddi konuların tedavisinde her öğrenci için özel programlar oluşturulmalı ve bu programlar oluşturulurken uygulamalar tek yönlü tutulmamalıdır. Eş zamanlı veya doğru sıralama ile yapılacak uygulamalar sonuç vereceği için tedaviden önce uzun bir tanılama, tedavi esnasında da öğrenciyi tanıma ve gözlemleme evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Tanıma ve gözlemleme evreleri gerçek anlamda ancak ve ancak verilen eğitimler esnasında gerçekleşmektedir. Bu süreç eğitimcileri, uygulayıcıları ve psikolog yardımını kapsamak zorundadır. Koordine olmuş bu birimler belirlenecek programı kişiye özel hazırlamalıdır. Merkezimizde bu birimlerin çoğu koordinasyon halinde çalışmakta olup ihtiyaç duyulan bazı alternatif yöntemlerin programa dahil edilmesi söz konusu olduğu durumlarda, alternatif yöntemler bünyemizde  uygulanmakta, ender olaraksa yönlendirme sağlanmaktadır.

HER KONUDA BİLGİ ALMAK İÇİN

TEL:
(0312) 235 2357

ADRES:
Osmanağa Konakları, 2432. Cadde, 2494/3 Sokak, (Ana Cadde Liva Pastanesi, HSBC Bank yani) Ümitköy, Çayyolu / Ankara

ANKARA ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
T.C. MEB SES ÖZEL EĞİTİM

mehmetBireysel Eğitim